چهارشنبه 24 مرداد 1386

کشتار اعضای فرقه يزيدی در شمال عراق، بی بی سی

حداقل دويست نفر از اقليت مذهبی يزيدی، در يکی از مرگبارترين حملات انتحاری در عراق از چهار سال پيش تا کنون، در شمال غربی اين کشور کشته شده اند.
يک رشته حملات انتحاری که با انفجار يک تانکر حمل سوخت و سه خودرو همراه بود، منطقه دور افتاده شمال غربی عراق در مرز با سوريه را مورد هدف قرار داد.

در اين حملات بيش از دويست نفر نيز زخمی شدند. تمام قربانيان از اقليت مذهبی يزيدی هستند که از سوی برخی مسلمانان "کافر" نام گرفته اند. يزيدی ها عمدتا در نواحی کرد نشين عراق متمرکز هستند.

نوری مالکی، نخست وزير عراق اين حملات انتحاری را محکوم کرده و آن را "شرورانه" خوانده است.

آمريکا هم اين حملات را "وحشيانه" خوانده و يک مقام کردی نيز در بغداد گفته است که دولت عراق نتوانسته از اقليت يزيدی محافظت کند.

دولت آمريکا در اطلاعيه ای اعلام کرد که نيروهای آمريکايی و دولت عراق به تلاش های خود برای مقابله با "جنايتکاران شرور و بی احساس" ادامه خواهند داد.

مقامات محلی همچنين گفته اند احتمال دارد تعدادی از ساکنان روستا در زير آوار ساختمان ها مدفون شده باشند و در نتيجه، ممکن است آمار قربانيان اين حادثه افزايش يابد.

روستای محل انفجار نزديک شهر موصل قرار دارد و منابع عراقی از انفجار دست کم چهار بمب نيرومند در حمله به ساکنان اين روستا خبر داده و گفته اند دست کم يکی از بمب ها در يک کاميون حامل مواد سوختی جاسازی شده بود.

انفجار بمب ها باعث آتش سوزی وسيع در روستا و تخريب تعداد زيادی از ساختمان های آن شد.

ريچارد گلپين، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد در حالی که آمريکايی ها تلاش های نظامی خود را بر روی بغداد، پايتخت عراق متمرکز کرده اند، مقام های عراقی از اين مساله هراس دارند که شورشيان در حال منتقل شدن به مناطق جديد برای حمله به اهداف مورد نظر خود هستند.

يک سخنگوی دولت منطقه ای کردستان خودمختار عراق گفت که يزيدی ها، اقليت مذهبی هستند که مورد تهديد واقع می شوند. وی افزود که نيروهای کرد ممکن است از آنها محافظت کنند.

اقليت مذهبی يزيدی

راجر هاردی تحليلگر امور خاور ميانه در بی بی سی، در گزارشی درباره يزيدی ها می نويسد:

يزيدی ها يک فرقه کوچک بدعت گذار با سابقه ای طولانی اند.

برزگ ترين گروه اقليت يزيدی که از نظر نژادی کرد هستند در شمال عراق زندگی می کنند. گروه های کوچکتری از اين اقليت در ايران، روسيه و ترکيه هستند.

مذهب يزيدی ها آميخته ای از زرتشتی، اسلام و ساير مذاهب است.

برخی از مسلمانان يزيدی ها را شيطان پرست، می دانند زيرا آنان به مجسمه فرشته ای که به شکل يک طاووس آبی است احترام می گذارند.

يزيدی ها اين اتهام را رد می کنند.

در اطراف موصل، در شمال عراق در منطقه ای که از مرزهای اين کشور با سوريه و ايران فاصله زيادی ندارد، از مدت ها بيش مسلمانان، مسيحيان و يزيدی ها به طور سنتی در آرامش نسبی در کنار هم زندگی کرده اند.

ولی افزايش تنش های فرقه ای در عراق، سبب شده که اقليت های اين کشور آسيب پذيرتر شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درماه آوريل گذشته مردان مسلح، ۲۳ يزيدی را از اتوبوس پياده کرده و آنان را به ضرب گلوله کشتند.

اين کشتار، در پی سنگسار کردن يک دختر جوان يزيدی بود که با يک مرد مسلمان سنی مذهب فرار کرده بود.

مظنون اصلی در حمله به سرنشينان اتوبوس و نيز در بمبگذاری های ۱۴ اوت، شاخه القاعده در عراق، معرفی شده است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34042

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کشتار اعضای فرقه يزيدی در شمال عراق، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016