چهارشنبه 22 فروردین 1386

تظاهرات هزاران تن از مخالفان رييس جمهور قرقيزستان، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يی


هزاران تن در شهر بيشکک، پايتخت قرقيزستان دست به تظاهرات زده و با اعتراض به فقر و فساد در اين کشور، خواهان استعفای رييس جمهور قرقيزستان شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، تظاهرکنندگان در ميدان اصلی شهر اجتماع کرده و در آنجا چادر زده‌اند. مخالفان می‌گويند، تا هنگامی که قورمان بک باقی‌اف رييس جمهور قرقيزستان استعفا نداده تظاهرات ادامه خواهد داشت.

باقی اف، مخالفانش را متهم کرده که قصد کودتا دارند.

براساس گزارش شبکه‌ی بی.بی.سی، در همين حال، فليکس قولف رهبر مخالفان گفت که رييس جمهور به مردم دروغ گفته است.

‌قولف تا دو ماه قبل نخست وزير قرقيزستان و متحد رييس جمهور بود. در سال ۲۰۰۵ وی به اتفاق باقی‌اف، رهبری تظاهرات خيابانی را برای برکناری عسگر آقايف، رييس جمهور وقت به عهده داشت ولی اکنون قولف به مخالفان پيوسته و موضع آنان را تقويت کرده است.

البته قورمان بک باقی اف، نيز دارای طرفدارانی است و روشن نيست که مخالفان بتوانند به خواسته‌های خود برسند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين تظاهرات موجب بی‌ ثباتی سياسی در قرقيزستان و نگرانی‌هايی در خارج از قرقيزستان شده است.

قرقيزستان تنها کشور آسيای ميانه است که ارتش آمريکا در آنجا دارای پايگاه است. از اين پايگاه که درست در خارج از بيشکک قرار دارد جهت ارسال تدارکات برای نيروهای سازمان ناتو که در افغانستان مستقرند، استفاده می‌شود.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33070

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تظاهرات هزاران تن از مخالفان رييس جمهور قرقيزستان، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016