پنجشنبه 29 بهمن 1383

کره شمالى : ديدگاه پيونگ يانگ با واشنگتن درباره حقوق بشر تفاوت دارد، ايرنا


پکن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۹ / ۱۱ / ۸۳
خارجى.سياسى.کره شمالى.آمريکا.
کره شمالى اعلام کرد که ديدگاه اين کشور درباره مساله حقوق بشر با آمريکا
تفاوت دارد.
به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اينترنتى " يورى مينزوکارى " کره شمالى ،
مواضع تهاجمى حقوق بشر آمريکا که با کره شمالى تفاوت دارد ، باعث دخالت
اين کشور در امور کشورهاى ديگر شده است .
اين سايت اينترنتى خاطر نشان کرد که در کره شمالى مساله حقوق بشر وجود
ندارد و در آينده نيز نخواهد داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا به گزارش اين پايگاه اينترنتى، دولت کره شمالى ضامن حقوق بشر مردم
اين کشور بوده و از حقوق اساسى آنها حفاظت مىکند.
اين گزارش مىافزايد که تحرکات تجاوزکارانه آمريکابخشى از راهبرد حقوق
بشر آن کشور براى سرنگون کردن حکومت کره شمالى محسوب مىشود ، همان گونه
که با همين روش شوروى پيشين فروپاشيد.
کره شمالى پس از آن که دولت آمريکا براى بهبود حقوق بشر اين کشور بودجه
سالانه ۲۴ ميليون دلارى از سال۲۰۰۵ تا۲۰۰۸ ميلادى را به تصويب رساند، مواضع
تندترى در قبال واشنگتن اتخاذ کرده است .
" جورج دبليو بوش " رييس جمهورى آمريکا مهر ماه امسال قانون ترويج حقوق
بشر در کره شمالى ، تامين کمک هاى بشردوستانه براى مردم و پناهندگان اين
کشور و نيز امکان پناهنده شدن آنان به آمريکا را امضا کرد.
قانون ترويج حقوق بشرو آزادى در کره شمالى به رييس جمهورى آمريکا اجازه
مىدهد به گروه هاى خصوصى و غير انتفاعى که از برنامه هاى مربوط به ترويج
حقوق بشر، دمکراسى، حکومت قانون وتوسعه اقتصاد بازار در کره شمالى حمايت
مىکنند، کمک کند.
طبق اين قانون واشنگتن مىتواند تا سال۲۰۰۸ ميلادى سالانه دستکم ۲۰ ميليون
دلار به مردم و آوارگان کره شمالى کمک کند.
کنگره آمريکا تصريح کرده است که طبق اين قانون ، وضعيت حقوق بشر در کره
شمالى بايد يکىاز مسايل اصلى مذاکرات شش جانبه براى پايان فعاليت هاى هسته -
اى اين کشور باشد.
گروهى ازکارشناسان حقوق بشر نيز روز پنجشنبه در همايشى در کره جنوبى از
کره شمالى خواستند "اردوگاه هاى جمع آورى افراد سياسى را برچيده و به آزار
و اذيت پناهجويانى که به اين کشور باز مىگردند، پايان دهد".

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18440

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کره شمالى : ديدگاه پيونگ يانگ با واشنگتن درباره حقوق بشر تفاوت دارد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016