پنجشنبه 22 بهمن 1383

کره شمالى براى اولين بار اعلام کرد، سلاحهاى هسته اى در اختيار دارد، ايرنا


پکن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۲ / ۱۱ / ۸۳
خارجى.کره شمالى.هسته اى.
کره شمالى روز پنجشنبه براى اولين بار اعلام کرد که ، سلاحهاى هسته اى در
اختيار دارد و حضور خود در مذاکرات شش جانبه حل مساله هسته اى را به حالت
تعليق درآورده است .
يک سخنگوى وزارت خارجه کره شمالى روز پنجشنبه در بيانيه اى که از سوى
خبرگزارى رسمى اين کشور منتشر شد، تاکيد کرد که پيونگ يانگ براى دفاع از
خود و مقابله با سياست هاى دشمنى دولت بوش که در صدد سرکوب و منزوى کردن
کره شمالى است ، به ساخت سلاحهاى هسته اى مبادرت کرده است .
اين سخنگو که نامى از وى برده نشده است ، همچنين افزود : قصد براندازى
نظام سياسى کره شمالى از سوى آمريکا، پيونگ يانگ را مجبور ساخته است که
براى حفاظت از نظام سياسى، ايدئولوژى، آزادى و دمکراسى انتخاب شده توسط
مردم اين کشور، به تقويت توانايى هسته اى خود بپردازد.
بيانيه خاطرنشان مىسازد که در دوران رياست جمهورى چهار سال گذشته بوش ،
کره شمالى نهايت نرمش و خويشتندارى را از خود نشان داد، اما پيونگ يانگ
نمىتواند و مجبور نيست اين روش خود در چهار سال آتى ادامه دهد.
اين سخنگو سخنان اخير "بوش " و "کاندوليزا رايس " در مورد کره شمالى را
مورد انتقاد قرار داد و تصريح کرد که آمريکا همچنان سياست عدم همزيستى با
کره شمالى را در پيش گرفته و با آنکه پيونگ يانگ اميدوار است مذاکرات شش
جانبه حل مساله هسته اى کره شمالى از سرگرفته شود، اما مجبور است حضور در
اين مذاکرات را به حالت تعليق در آورد.
در بيانيه آمده است : در جريان سفر اخير يک هيات از کنگره آمريکا به کره
شمالى، آنها به صراحت تاکيد کردند که آمريکا قصد براندازى، تجاوز و دشمنى
عليه کره شمالى را ندارد و پيونگ يانگ نيز اعلام کرد اگر بر اساس گفته هاى
نمايندگان کنگره سياست دولت جديد بوش تغيير کرده باشد، اين کشور نيز براى
حل مسايل فىمابين از جمله حل مساله هسته اى شبه جزيره کره و برگزارى
مذاکرات شش جانبه تلاش خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين سخنگو در عين حال افزود که کره شمالى همچنان به حل مساله هسته اى از
طريق مذاکره و گفت وگو اصرار دارد و هدف نهايى اين کشور مبنى برتحقق عارى
سازى شبه جزيره کره از سلاحهاى هسته اى، تغيير نکرده است .
تاکنون سه دور مذاکرات شش جانبه حل مساله هسته اى شبه جزيره کره در پکن
برگزار شده و اگرچه اين مذاکرات دستاورد چشمگيرى نداشته ،اما براساس توافق
قبلى شش کشور شرکت کننده در سومين دور مذاکرات قرار بود چهارمين دور اين
مذاکرات تا پايان سپتامبر۲۰۰۴ (شهريور و مهر سال جارى) برگزار شود که
کره شمالى از حضور در آن سرباز زد.
کره شمالى ابتدا تمامى مسووليت هاى عدم برگزارى به موقع دور چهارم
مذاکرات شش جانبه حل مساله هسته اى شبه جزيره کره را برعهده آمريکا دانسته
بود، اما پس از فاش شدن فعاليت هاى هسته اى کره جنوبى، پيونگ يانگ آن را نيز
يکى از موانع آغاز دور جديد گفت وگوهاى صلح براى حل مساله هسته اى کره
شمالى ذکر کرد.
آمريکا، کره شمالى، چين ، کره جنوبى، ژاپن و روسيه شش کشور شرکت کننده
در مذاکرات هسته اى کره شمالى در پکن هستند.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18161

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کره شمالى براى اولين بار اعلام کرد، سلاحهاى هسته اى در اختيار دارد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016