Click for Amazing Phone Card
جمعه 3 تیر 1384

گزارش گزارشگران روزنامه انقلاب اسلامی از شهرهای ایران از دوره دوم "انتخابات" ریاست جمهوری دور نهم

انقلاب اسلامی: امروز صبح اطلاعی از تهران به ما رسید مبنی بر اینکه بدستور خامنه ای قرار است نام احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور از صندوقها بیرون بیاورند ! البته صحت این خبرتا این لحظه برای ما قطعی نشده است .
طبق گزارش گزارشگران ما در شهرهای مختلف خصوصا تهران و اصفهان تعداد شرکت کنندگان با توجه به دعوت وسیعی که اغلب گروهای سیاسی و روحانیت و رادیو تلویزون از مردم به عمل آورده بودند کم و در سطح بسیار پایین بود .و میزان تقلب بسیار بالا بود .

تهران
گزارشگران ما از تهران
گزارش تقلبات جداگانه ارسال میگردد .
صبح ازساعت 9 تا 11 و نیم بازدید از 27 شعبه
با اینکه این جمعه 8 درجه هوا خنکتر از هفته پیش است و با توجه به اینکه تقریبا همه گروهها و افراد سیاسی دعوت کرده بودند مردم به هاشمی دهند اما حضور مردم در حوزه ها تا ظهر امروز نشانی از استقبال آنها ندارد و به نظر می رسد با این میزانی که رای داده اند ( البته عصر و شب بیشتر خواهند شد طبق معمول ) انجام تقلب صورت عملی تری بتواند بگیرد آنهم به نفع احمدی نژاد. به هر حال میتوان چنین قضاوت کرد که یا مردم کار خود را می کنند و چندان به حرف آنها یی که دعوت به رای کرده اند توجه ای نکرده اند . البته برای قضاوت نهایی هنوز زود است و باید عصر و شب را هم دید . از صبح تا ظهر 27 شعبه را بازدید نمودم همه آن مسیرها و حوزه ها را که دور اول دیده بودیم (خیابانهای شوش ، ولی عصر، حافظ ، خیام ، گمرک ، میدان راه اهن ، میدان محمدی، شاهپور ، خیابان کریم خان ، شریعتی، دولت ، قلهک ) با دقت دیدیم تا بتوان سنجش دقیقی به عمل آورد می توان گفت از 27 شعبه، به غیر از سه تای آنها که نسبت به هفته قبل کمی شلوغتر و در آنها حدود 20 نفر بودند باقی خلوت تر بودند . بخصوص آنهایی که هفته پیش صف داشتند اینبار یا صفی دیده نمی شد مثل مسجد الجواد و یا صف آنها کمتر بود مثل حسینیه ارشاد و مسجد واقع در خیابان نصرت . البته این مسجد را باید شب هم دید . چون دفعه قبل شب دیده بودیم اما به هر حال صف 15 نفری آن را با دفعه پیش اگر قیاس کنیم کمتر است . در این 27 حوزه بین تا 20 نفر ( شلوغترینشان ) حضور داشتند . این حوزه ها در سراسر خیابانهایی که دفعه پیش گفته ایم از شمال تا جنوب شهر را در بر می گیرد. تر کیب جمعیت شرکت کننده در بالای شهر و مرکز آن از همه مردم است و بیشتر به رفسنجانی رای داده اند اما در جنوب شهر اینطور نیست و به نظر می رسد بیشتر به احمدی نژاد رای می دادند . با این تعداد شرکت کننده و نوع و میزان تقلب احمدی نژاد میتواند از صندوقها بیرون بیاید . دوستم با پلیسی حرف زد می گفت اگر رفسنجانی ببرد وضعیت عادی می شود برای انها اما اگر احمدی نژآد ببرد آنوقت آنها باید در آماده باش بمانند . آن مکانهایی که نسبت به هفته پیش جمعیت کمتر بود ( به طرزی مشهود ) از این قبیلند
: حوزه خیابن گمرک (جنوب شهر ) حوزه ای در خیابان ساعدی ( که تقریبا کسی در آن نبود ) حوزه مسجد الجواد که هفته قبل صف داشت و اینبار صفی نداشت . و 7 تا 10 نفر آنجا بودند . حوزه کاخ جوانان زیرحسنیه ارشاد و حوزه حسنیه ارشاد که خیلی خالیتر از هفته پیش بود . حوزه قلهک ، حوزه شهرک غرب و حوزه تجریش هم هیچ خبری نبود . به هر حال این میزان از حضور برای آنها که دعوت کرده بودند پیش بینی نمی شد.اما باز هم باید صبر کرد تا عصر و شب .
گزارش از تهران : ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 و نیم شب
تا ساعات 5/9 شب در حوزه های شهردر جنوب و غرب و مرکز و شمال شهر بازدید کردیم این حوزه ها در خیابانهای امیریه ، سی متری ، میدان راه آهن ، خیابان شوش ، خیابان کارگر ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان نصرت ، خیابان کریم خان زند ، خیابان ساعدی ، خیابان ولی عصر ، سید خندان ، خیابان شریعتی ، خیابان حاجب الدوله ، خیابان سفر و خیابان میرداماد یوده است . معمولا استقبال مردم در دور دوم کمتر از دور اول است . اما این بار با توجه به حساسیت که برایشان در خصوص احمدی نژاد وجود داشت با همچنین با توجه به دعوت همگانی ( تقریبا ) نیروهای داخل کشور از ملی - مذهبی و نهضت آزادی گرفته تا مشارکت و جناح 2 خرداد تا سلسله روحانیت و ... انتظار می رفت اینبار برعکس شود و در دور دوم خیلی بیشتر از دور اول شرکت کنند . که می توان گفت : چنین نشد !
حتی در بعضی از جاها شرکت مردم کمتر هم شده است . در جاهایی که بازدید کردیم . اوضاع به این صورت بود .
- شعبه مسجد خیابان نصرت که دور اول غروب صف نسبتا طولانی داشت صفی نبود و حدود 20 نفر در داخل حوزه بودند .
- - حوزه ارشاد که دور پیش صف داشت ، اینبار صفش کوتاهتر شده بود و حدود 40 تا 50 نفر بودند .
- - مسجد قباد که معمولا از حوزه های شلوغ است اینبار صفی نداشت و حدود 30 نفر بودند .
- - در مسجد خیابان مختاری جمعیت نسبت به دور پیش بیشتر بود . اما صفی نداشت .
- - در جنوب شهر در شعبه ای در خیابان ایران شهر زنان صف کشیده بودند حدود 40 نفر
- - در مسجد واقع در خیابان سید خندان که از محله های شلوغ است حدود 40 نفر .
- - در سایر جاها جمعیتی مشاهده نمی شد و از 3 تا 15 نفر در حوزه ها حاضر بودند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ترکیب رای دهندگان :

زنان و جوانان بیشتر بودند . در بعضی از شعبه ها آمدن یک باره گروهی کاملا معلوم بود که از خانواده های بسیجی هستند . در جنوب شهر جوانتر ها رای می دادند و در سایر جاها خانواده ها با هم آمده بودند برای رای دادن .

اصفهان
ساعت بین 6 تا 5/7 بعد از ظهر مسجد المحمود خیلی شلوغ بود یعنی فقط در خانه اصفهان در مسجد المحمود ازشان میپرسدیم اغلب جوانان پشت کنکوری بودند که میگفتند بخاطر ترس قبول نشدن در دانشگاه امده اند رای دهند و و عده ای حزب اللهی نیز رای می دادند . در حوزه 30 نفر دیده می شدند .
حوزه خیابان رزمندگان 20 نفر
حوزه خیابان رباط 10 نفر
حوزه خیابان مسجد سید 20 نفر
حوزه خیابان شیخ بهایی 10 نفر
همه حوزه های در مخیابان چهارباغ خلوت بود . یک نفر مسئول حوزه ها معتقد بود که در انتخابات دور دوم مردم کمتر از دور اول شرکت کرده اند و حوزه ها خلوت تر از هفته قبل است .
در حوزه ای که در یک مدرسه واقع بود صف 20 نفره بود .
گزار ش دوم از اصفهان
در خیابان بزرگمهر ساعت 6 بعد از ظهر 34 نفر در صف بودند . و رای دهندگان از هر تیپی بودند . در خیابان مشتاق ظهر صف طولانی بود 40 نفر در صف بودند و از صحبتها معلوم بود به رفسنجانی رای داده می شد . در خیابان مرداویج ساعت 5/6 بعد از ظهر، 24 نفر در صف بودند . یکی می گفت دفعه قبل رای ندادم و حالا از ترس احمدی نژاد به اکبر شاه رای می دهم . یک نفر که به ظاهر تحصیل کرده بود می گفت احمدی نژاد سالمتر از رفسنجانی است . ساعت 7 عصر در حوزه خیابان میر 17 نفر در صف بودند . در حوزه خیابان آپادانا در یک مدرسه 10 نفری در صف بودند در خیابان سروش ساعت حدود 6 بعد از ظهر 14 نفر در صف بودند در مدرسه ای دیگر 12 نفر در صف بودند در حوزه فلکه احمد آباد ساعت 7 عصر 7 نفر در صف بودند . در مسجد نورباران قبل از ظهر تعدادی در حال رای دادن بودند .
آمل : صبح خیابانها بسیار خلوت بودند و حوزه ها خلوت بودند .
بجنورد : تا ساعت حدود 12 ظهر تمام حوزه ها خلوت بودند . در شهر عبور و مروری نبود .
اردبیل : تا بعد از ظهر حوزه ها خیلی خلوت بودند . گزارش گر ما به شوخی میکفت انگار مردم به آستارا کوچ کرده اند!اینگونه حوزه ها را خلوت گذاشته اند .
تبریز: صبح تا ظهر خیای خاوت و در ساعت 7 و نیم شب حوزه خیابان بهار صف 10 تا 30 نفری و حوزه واقع در خیابان ولیعصر ( مرکز شهر) تعداد بسیار محدودی در حوزه بودند.
گنبد کاووس:حوزه های واقع در قسمت ترک نشین شهر بسیار خلوت و در بخش فارس نشین تعداد مردم چشمگیر بود ولی نه به وسعت دور اول .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25190

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش گزارشگران روزنامه انقلاب اسلامی از شهرهای ایران از دوره دوم "انتخابات" ریاست جمهوری دور نهم' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005