Click for Amazing Phone Card
جمعه 3 تیر 1384

جمهوری اسلامی در لبه بی اعتباری ملی و بین المللی، حزب دموکرات ایران

حکومت جمهوری اسلامی که در سال 1357 با نود و هشت در صدی آرای مردم، حاکمیت خود را تثبیت سیاسی نموده بود ، پس از 26 سال، با تحریم گسترده توسط نسل جوان و مردم ایران روبرو شده ومشروعیت خود را از دست داد.
دو نهاد انتخابی الف- شورا ها (با 14 درصد)، وب- نمایندگان مجلس (با 23 درصد)، نیزدر انتخابات دوسال گذشته با عدم حضور مردم ایران اعتبار قانونی خود را از دست داده اند. نهاد های انتخابی که رژیم با اتکاء به آنها در صدد غسل تعمید کلیت نظام بود.

روز 27 خرداد 1384 آخرین نهاد انتخابی رژیم، یعنی نهاد ریاست جمهوری هم مانند دیگر نهادهای رژیم، با تحریم گسترده و عدم حضور قاطع مردم ایران با عدم مشروعیت انتخابی روبرو گردید.

رژیم که با رسوایی عدم حضور مردم روبرو شده است، در شمارش آرا با فریب تبلیغاتی بدستور رهبر و شورای نگهبان و با موافقت تمامی عوامل وعناصر شرکت کننده، تقلب تمام عیاری را انجام داد و تلاش نمود به این شیوه تمدید بقای خود را در خارج از مرزهای ایران جستجو کند. اما فراموش کرده است که جهان نظاره گر این رسوایی رژیم بوده است.

از آنجاییکه مشروعیت هر فرماسیون سیاسی بر بنای انتخاب از سوی مردم آن کشور کسب میشود، و از آنجاییکه انتخابات غیر دموکراتیک به هیچ وجه مشروعیت رژیم را تامین نمیکند، بنا بر این رژیم جمهوری اسلامی بر اساس دو فاکتور مهم یعنی

الف- انتخابات غیر دموکراتیک و فریبکارانه
ب- عدم حضور مردم در صحنه انتخابات،

همانند بسیاری از رژیمهای مستبد جهان نشان داد که نمیتواند نماینده واقعی مردم ایران باشد و دارای مشروعیت قانونی نیست ، در نتیجه این حکومت از دیگاه ملی و هم بین المللی دارای وجهه واعتبار رسمی از سوی ملت ایران نیست. تنها عاملی که بقای حکومت را بر خلاف خواست ملت ایران تداوم داده است ، سرکوب است.
اکنون حکومت اسلامی با این ویژگی وپس از 26 سال سیاست مرتجعانه، با از دست دادن اعتبار ملی و بین المللی، باید در مقابل ملت ایران و تمامی جهانیان پاسخ دهد، که

1- رژیم غیر منتخب حاکم، از این پس بر چه اساسی خود را قانونی میداند؟
2- رژیم غیر منتخب، از این پس، چگونه میتواند قانون اساسی ای را که مورد تایید ملت ایران نیست بر مردم ایران تحمیل کند.؟
3- . با توجه به اینکه هر تصمیمی از سوی یک حکومت غیر منتخب و غیر دموکرات بر علیه منافع ملی محسوب میشود. رژیم غیرمنتخب براساس کدام مجوز ملی برای مردمی که مشروعیت آنرا از آن گرفته اند، تصمیمات ملی اتخاذ میکند.
4- اتخاذ هر نوع سیاست بین المللی توسط حکومت غیر منتخب نیز بر علیه منافع ملی است.
رژیم غیر منتخب با استناد به کدام مجوز ملی، مناسبات بین المللی کشور ایران را تعیین میکند.؟

حزب دموکرات ایران در پی تحریم انتخابات، ضمن محکوم نمودن سیاستهای ضد ملی حاکمیت نامشروع، از همه دولتهای دموکرات جهان میخواهد که ادامه نمایش انتخابات که را که تنها حیثیت و اعتبار ملت ایران را هزینه آن کرده است، تایید نکرده، و در همراهی و حمایت از ملت ایران این نمایش را محکوم نمایند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خواست ملت ، بر پایه تصمیمات ملی توسط همه مردم ایران و نیرو های دموکراسی خواه ایجاد شرایطی برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک است . نهادهای بین المللی و دولتهای دموکرات جهان برای استقرار دموکراسی در کنار مردم ایران قرارخواهند گرفت.

حزب دموکرات ایران
hezbedemokrat@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25104

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمهوری اسلامی در لبه بی اعتباری ملی و بین المللی، حزب دموکرات ایران' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005