Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 2 تیر 1384

نتیجه انتخابات، آنچه که برنامه ریزی شده بود! کوروش گلنام

1 ـ نتیجه انتخابات از پیش طراحی شده بود. کسانی که به آمار 60 درصد شرکت کننده باور می کنند، باید ساده دل یاشند! شاید میزان رأی ها 60 در صد را نشان بدهداما چه کسی می تواند درستی این آمار را در نظامی فریب کاربه مردم نشان دهد؟ چه کسی حاضر است ثابت کند که این آمار بدون دست کاری و تقلب و رأی سازی بدست آمده است؟ هر کس قادر به انجام چنین کاری است و می تواند این را ثابت کند، این گوی و این میدان! این دیگر سخنان عده ای خارج نشین بی درد نیست که اعتراض ها ی آقای معین، کروبی و دیگرانی چون آقای محتشمی پور و دانشجویان است که به دخالت گسترده و غیر قانونی نظامیان(که طبق قانون همین نظام ممنوع است) و دست کاری در نتیجه انتخابات اعتراض نموده وآنرامخدوش خوانده اند و همه نیز از میزان شدت این اعتراض ها با خبرند. این بدین معنی نیست که بخشی از مردم در این نمایش شرکت نکرده اند که از پیش هم روشن بود که رژیم رأی بسیجیان و نظامیان را خواهد داشت(بسیاری به شکل های گوناگون دستور گرفته وباید اطاعت می کردند)و آشکار و پنهان به دیگر اقشار مردم، فشار خواهد آورد و با به کار بردن هزینه های گزاف، از سادگی، کم سوادی، باورها و بی چیزی مردم به ویژه در روستا ها وشهرهای کوچک تر استفاده خواهد برد. اما نه آمار درستی در اختیار مردم قرار داده می شود و نه روشن است که در پشت پرده چه گذشته است و مردمی که رآی داده اند با چه ترفند ها به پای صندوق ها آمده اند! از دید من تحریم کنندگان این نمایش، پیش بینی درستی داشتند چون می دانستند رژیمی که سنگ بنایش را بر نیرنگ و فریب نهاده اند، نمی تواند در یک چنین انتخابات مهمی، دست به فریب و تقلب نزند.
2 ـ روز پیش از انتخابات، زمانی که علی خامنه ای در سخنانی به شکلی شگفت آور و با کمال اطمینان ابراز داشت که هر کس در انتخابات شرکت کند حتا اگر رأی سفید بدهد، به نظام، قانون اساسی غیر قابل تغیر و در نتیجه به رهبری او رأی داده است(کاری که هرگز در انتخابات گذشته به این شکل انجام نگرفته بود)، روشن بود که اطمینان ها را از باندهای پنهان دریافت کرده است که همه چیز بر وفق مرادو آماده است! در غیر این صورت هیچ دور اندیشی که سکان رهبری مملکتی را (درست یا نادرست) در دست دارد و از چگونگی میزان نفرت مردماز خود و دستگاه مورد حاکمیتش با خبر است، در شب پیش از انتخاباتی جنین مهم، دست به چنین ریسک بزرگی نمی زند! چون همین گفته می توانست تعداد بیشتری از مردم را به صف تحریم کنندگان بکشاند. خامنه ای پس از رأی دادن نیز همین سخنان را تکرار کرد. این تاکید ها بسیار شک بر انگیز بود.
3 ـ پیش از آن، روز چهارشنبه حسین شریعتمداری در نوشته ای زیر عنوان" حرف آخر"(1) در سر مقاله کیهان، همین سخنان را به روشنی آورده بود و نوشته بود که هر کس در انتخابات شرکت کند به نظام مقدس رآی داده است! شیوه نگارش این نوشته خود نشان از اطمینان ویژه ای داشت که شناخت از سابقه حسین شریعتمداری، می توانست درک آنرا ساده تر کند.
4 ـ تصمیم قطعی رفسنجانی نیز به شرکت در این خیمه شب بازی، با آن رسوایی که در انتخابات مجلس ششم با آن روبرو شده بود، نمی توانست بی حساب و کتاب و بی دریافت اطمینان هایی باشد.
5 ـ اما زمینه های بدست آوردن نتیجه دلخواه علی خامنه ای و باندهای وابسته به او در چنین نمایش انتخاباتی، یکی در باز بودن دست قدرت های مافیایی به انجام هر خلاف و عمل ضد قانونی ولی با ظاهر و لباسی قانونی می باشد و دیگری به دلیل وجود کمبودهای مهم زیردر سیستم موجود:
ـ پنهان کاری و دروغ گویی اسلامی(تقیه) از ازکان اصلی نظام اسلامی است. هیچ کس نباید از حقیقت های پشت پرده آگاه شود چون مصلحت نظام مقدس! چنین می خواهد.
ـ در این رژیم امکان داشتن هیچ آمار حقیقی غیر دولتی و کارشناسانه ای وجود ندارد.
ـ آمارهای دولتی هرگز نه درست است و نه قابل اطمینان.
ـ مردم هیچ گونه قدرتی برای کنترل و بازرسی ندارندو با کمترین کنکاش و کنجکاوی در موارد حساس، به سختی و گرفتاری دچار می شوند(تذکر به خبرنگاران روزنامه ها پس از نمایش انتخابات، که کسی حق ندارد بحث تقلب را به میان بیاورد چون پی آمدهای امنیتی برایش ببار خواهد آورد، نمونه روشنی است). یک بار هم که اقای عبدی و دوستانش دست به آمارگیری درستی زده و دیدگاه مردم را در باره برقراری ارتباط با امریکا پرسیده بودند ونتایجش را پخش کردند، شاهد شدیم که چگونه گرفتار شده، با پرونده سازی حتا به جاسوسی متهم شدند.
ـ دست های پنهان در امور، از امکان های گسترده ای، چه مالی و چه امنیتی ـ نظامی، برخوردارند.
ـ فقر، ناداری، بیکاری و اعتیاد در بین اقشار زیادی از مردم و با وجودعدم علاقه آنها به رژیم، به عامل مهمی در سوء استفاده حکومت گران از آنها تبدیل شده است چه با امتیازهایی مالی و یا وعده کار وزندگی بهتر، تعدادی را به هر کجا که بخواهند می کشند.
ـ نقش عامل زور، تهدید و ایجاد ترس و هراس از آینده را نیز نباید فراموش کرد.
اکنون پرده دوم نمایش آغاز شده است و خطر از همه سو مردم را در بر گرفته است. فرق نمی کند کدامیک از دو کاندیدای موجود رئیس جمهور شود! بایدبازهم به کسانی که مردم را از دومی می ترسانندتا به اولی( رفسنجانی) رأی دهند و آنها را تشویق و تحریک به این کار می کنند، هشدار داد که از این دام دوری کنند! در بین این دو کاندیدای باقی مانده که هر دو متهم به قتل هستند، بد وبدتری وجود ندارد و هر دو کمر بسته رهبر و نظام مقدس هستند! تنها تفاوت اینست که یکی مهارت بیشتری در نیرنگ بازی و فریب افکار عمومی دارد و آن دیگری بیچاره ای است که اصولن قدرت برابری با افعی ای چون رفسنجانی را ندارد. فریب نیرنگ ها و شایعات این دو را نخوریم. رفسنجانی از آن جمله کسانی بوده است که فرمان ترورها را به امثال همین احمدی نژاد می داده است و در حقیقت احمدی نژاد دست پرورده و پرورش یافته مکتب همین آقای رفسنجانی است. با این نمایش ها که دارند اجرا می کنند، می خواهند مردم را در دور دوم به پای صندوق ها بکشانند. فراموش نکنیم که یکی از خواست ها و شرایط رفسنجانی برای شرکت در نمایش انتخابات، که بارها و بارها پیش از کاندید شدن خود بر آن تاکید کرد، یکی هم این بود که می خواهدرئیس جمهوری قوی با رأی بالای مردم باشد. آیا به این زودی از یادبرده ایم!
آنها که در دور نخست این نمایش به روشنی در دام افتادند، اکنون با مشاهده دستکاری و تقلب درنتیجه آرا ورسوایی به بار آمده، بهتر نیست به ارزیابی درستری نشسته وبه صف تحریم کنندگان که به دلیل یکپارچگی خود، حتا با توجه به آمار داده شده رژیم(19 میلیون تحریم کننده) قدرتی بزرگ و غیر قابل انکار هستند و در صورت ادامه مبارزه اشان، می توانند سرنوشت و آینده ایران را رقم بزنند، بپیوندند؟
برای پدید آمدن اتحادی ملی به تلاش ها ی بسیار بیشتر و مداومی نیاز داریم. ما مخالفان رژیم بیشترین آسیب را، چه در درون و چه در بیرون از ایران، از نداشتن سازماندهی می خوریم. نقش اصلی را مبارزان درون کشور دارند که مستقیم درگیر هستند و بار سخت و اصلی مبارزه بر دوش آنان قرار گرفته است. ما در بیرون از مرز باید بتوانیم از خود خواهی ها و کینه توزی های خود کاسته و هدف نخستین و مهم خود را نجات مردم و میهن خود بدانیم. با حفظ دیدگاه های خود اما باید آماده سازش های اصولی در راه نجات مردم باشیم.
عده ای از میان آن هم میهنان که با ارزیابی نادرست و خیالی برای پیروزی معین و ایجاد خرداد 76 دیگری در انتخابات شرکت کردند، به دلیل شکست خود در این تلاش، درحالیکه به فریادها و هشدارهای دیگران که می گفتند و می نوشتند که که نباید در دام این آقایان افتاد و این رژیم بی نیرنگ و فتنه، کاری را انجام نمی دهد، گوش نمی دادند؛ اکنون می خواهند شکست خود را به گردن تحریم کنندگان بیاندازند که از جمله کمترین امکان ها را در جامعه در اختیار داشته اند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر آقای معین آن زمان که با آن شکل حقارت آمیز که به حکم رهبر، صلاحیتش تایید شد، از قبول آن سر باز می زد و خود را کنار می کشید، شاید امروز با رأی سازی و دستکاری انجام شده در آرا، دوباره چنین تحقیر نمی شد و در وضعی قوی و بسیار متفاوت با امروز به سر می برد.
هنوز هم بهترین گزینه برای مبارزه در راه آزادی، گردآمدن پیرامون خواست رفراندم و اجرای انتخاباتی آزاد و همه گیر نمودن مبارزه برای تحقق آنست.
اما یک چیز روشن است. دامنه اعتراض ها ی ما در درون و بیرون نیاز به افزایش دارد. اگر رژیم بتواند که دور دوم را هم طبق برنامه از پیش تعین شده اش به پیش ببرد، نباید مجال بیابد نقشه های بعدیش را به اجرا بگذارد.
فراموش نکنیم که هر یک از این 2 نفر رییس جمهور شوند، نمی تواند جز آن کند که دولت پنهان درسیستم ولایت فقیه آنرا تعین می کند.

زیر نویس:
1 ـ اگر مایل بودید، می توانید نوشته نگارنده در باره این مقاله ،"حرف درستی در "حرف آخر"، را در سایت پیک ایران بخوانید.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25065

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتیجه انتخابات، آنچه که برنامه ریزی شده بود! کوروش گلنام' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005