Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 1 تیر 1384

فراخوان فعالان سياسی فرهنگی به شركت در انتخابات مرحله دوم

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در حالی برگزار شد كه از ماه‌ها پيش جناح اقتدارگرای حكومت، خود را در آن پيروز می‌ديد و از اين رو، تنها وظيفه‌اش را معرفی رئيس‌جمهور منتخب به مردم برای بدست آوردن رأی می‌دانست. در اين ميان، گروهی از فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی با درك خطر عظيمی كه همچنان منافع و امنيت ملی را تهديد می‌كند، مصمم شدند كه با غلبه بر فضای يأس و تسليم و تحريم، قاعده اين روند سخيف و ضدملی را برهم زنند و افكار عمومی را در راستای مطرح كردن و پيگيری مطالبات و حقوق دموكراتيك اجتماعی و سياسی ملت، تشويق و ترغيب كنند.
حمايت اين گروه از آقای دكتر مصطفی معين، برپايه مواضع و برنامه‌های اعلام شده از سوی ايشان، از جمله تاييد ضرورت تشكيل "جبهه دموكراسی‌خواهی و حقوق بشر"، در كنار موج گسترده سخنرانيها و ديگر اقدامات توجيهی، جو بی‌تحركی و تصلب موجود را در هم شكست و فضای سياسی ايران آن چنان به طور همه‌جانبه دگرگون شد كه اقتدارخواهان، انتخاب احتمالی دكتر معين را يك خطر واقعی و جدی تلقی كردند و امكاناتشان را برای رويارويی با آن فعال نمودند.

هم‌ميهنان عزيز،
بنا بر اعلام رسمی برخی از نامزدها، آشكار شده است كه بخشی از سپاه پاسداران و بسيج و مراكز قدرت، برخلاف نصح صريح قانون، به شكل سازمان يافته در جريان برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ٢٧ خرداد ماه، مداخله كرده‌اند. همچنين، جدا از تسلط ٣٠٠ هزار ناظر موظف شورای نگهبان (با اعتباری بيش از ١٤ ميليارد تومان) برصندوقها و آرای مردم، گزارشهای بحث‌انگيز فراوانی از تخلفات ديگر، حتی جابه‌جايی آرا، به گوش رسيده است. در اين ميان، هشدار مشفقانه آقای مصطفی معين و اعتراضهای دلسوزانه آقای مهدی كروبی، به عنوان دو شخصيت آگاه و با حسن نيت در جمهوری اسلامی، نسبت به نتايج بحران آفرين اقدامات "كودتاگونه" شورای نگهبان و سپاه پاسداران با پاسخ سرد مقام رهبری و سكوت رئيس محترم جمهوری روبرو شده و تا اين لحظه، هيچ گونه اطلاع و توضيحی در واكنش به اظهارات آنان به افكار عمومی عرضه نگرديده است.
خبر "دخالتهای غيرقانونی و سازماندهی شده" بخشی از نظاميان (سپاه پاسداران و بسيج) اينك به تواتر رسيده است و حتی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، به عنوان يكی از اركان جمهوری اسلامی، بر آن صحه گذارده است. با كمال تأسف، آنچه در اين ميان بيش از هر چيز توجيه‌ناپذير به نظر می‌رسد، سكوت وزارت كشور (به عنوان مجری انتخابات) در برابر اقدامات كودتاگونه اخير است. آيا به راستی بايد باور كرد كه دولت رضايت داده‌است كه تحركات و عمليات يك حزب"سياسی ـ نظامي" غيررسمی به ايجاد حكومتی شبه نظامی منجر شود و دستاوردهای مبارزات حق‌طلبانه و قانونی ، حبسها و ترور افراد بيگناه در طول ٨ سال گذشته در اختيار شورای نگهبان قرار گيرد تا آنها را تباه سازد و به سود منافع جناحی مصادره كند؟!

هم‌ميهنان عزيز ،
ما امضاكنندگان زير، ضمن ناسالم پنداشتن روند و مخدوش دانستن نتايج اعلام شده انتخابات ٢٧ خردادماه، با ابراز نگرانی شديد نسبت به فرايند دخالت در آراء و اراده مردم، درباره حضور نظاميان در عرصه قدرت سياسی و ظهور يك استبداد خشن جديد هشدار می‌دهيم. اكنون بسياری از آگاهان، روشنفكران و دلسوزان اين مرز و بوم از احتمال تحقق يك خطر بزرگ ملی بيمناكند و ايجاد يك صف واحد و ناديده گرفتن مرزبنديهای سياسی را برای رويارويی با اين خطر ملی گزيرناپذير می‌دانند. در شرايط كنونی، تنها امكان باقيمانده برای حفاظت از استقلال، تماميت ارضی و امنيت ملی و ادامه يافتن حركت دموكراسی خواهی در ايران، مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری است و چاره‌ای نيست جز آن كه آرای مردم در روز جمعه ٣ تيرماه به طور يك‌پارچه در حمايت از تنها نامزدی كه همگان را آشكارا برای مقابله با افكار متحجرانه و ارتجاعی اقتدارطلبان دعوت به ائتلاف و آشتی ملی كرده است به صندوقها ريخته شود.
امضاكنندگان اين بيانيه، به رغم اعتراضها و نقدهای جدی نسبت به عملكرد گذشته آقای هاشمی رفسنجانی و با اميد به پای‌بندی ايشان به ميثاق اعلام شده از همه مردم ايران دعوت می‌كنند كه برای پايداری در برابر يورش سازمان يافته اقتدارگرايان و روشن نگاه داشتن شعله اميد به آزادی، توسعه فراگير، حفظ كيان ملی، تداوم جنبش اصلاح طلبی واستقرارجبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری به ايشان رأی دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم‌ميهنان غيور،
ايران عزيز ما اكنون، بيش از هر زمان ديگر، به تلاش و پايداری فرزندان خويش نيازمند است. بياييد مرزبنديهای تفرقه‌انگيز را در اين شرايط حساس به كنار گذاريم و برنامه اقتدارطلبان را با اتحاد و يكپارچگی ملی خويش و توطئه بيگانگان را بر ضد امنيت ملی خنثی سازيم.

زهره آقاجری ـ حميد آصفی ـ مسعود آقايی ـ هادی احتظاظی ـ عبدالمجيد الهامی ـ مصطفی ايزدی - ابوالفضل بازرگان ـ محمد نويد بازرگان ـ كمال‌الدين بازرگانی ـ ايرج باقرزاده ـ محمد بسته‌نگار - محمدحسين بنی‌اسدی ـ حميد بهشتی ـ حسين پايا ـ علی پايا ـ محمود پيش‌بين ـ سيد مصطفی تاج‌زاده - عباس تاج‌الدينی ـ علی تاجرنيا ـ رضا تهرانی ـ غلامعباس توسلی ـ محمد توسلی ـ جلال توكليان حميدرضا جلائی‌پور ـ جلال جلالی‌زاده ـ رضا حاجی ـ سعيد حجاريان ـ بهزاد حق‌پناه - فاطمه حقيقت‌جو ـ علی حكمت ـ ابوالفضل حكيمی مجيد حكيمی محمد حيدری ـ سيدمحمدرضا خاتمی - احمد خالقی ـ هادی خانيكی ـ امير خرم ـ رسول دادمهر ـ محمود دردكشان ـ ابراهيم دينوی - رضا رئيس‌طوسی ـ محمد صادق ربانی ـ عليرضا رجائی ـ عبدالعلی رضائی ـ بهمن رضاخانی - حسين رفيعی ـ محمدرضا زهدی ـ جليل سازگارنژاد ـ عزت‌اله سحابی ـ عيسی سحرخيز - ابراهيم شاكری ـ تقی شامخی ـ سعيد شريعتی ـ ماشاءاله شمس‌الواعظين ـ احمد شيرزاد - محمود صارمی ـ مهدی صراف ـ علی‌اشرف ضرغامی ـ فريدون ضرغامی ـ اعظم طالقانی - طاهره طالقانی ـ محمد طاهری ـ سيدجعفر عباس‌زادگان ـ فيض‌اله عرب سرخی ـ محمدجعفر عمادی - محمود عمرانی ـ مسعود غفاری ـ محمدجواد غلامرضاكاشی ـ مرتضی فلاح ـ فياض زاهد ـ هادی قابل - نظام‌الدين قهاری ـ رحمان كارگشا ـ مرتضی كاظميان ـ پروين كهزادی ـ الهه كولايی - محمد كيانوش‌راد ـ بهناز كيانی ـ فاطمه گورايی ـ مسعود لدنی ـ حسين لقمانيان ـ محسن محققی - محمد محمدی‌اردهالی ـ رجبعلی مزروعی ـ رضا مسموعی ـ محمد جواد مظفر ـ احمد معصومی - بدرالسادات مفيدی ـ لطف‌اله ميثمی ـ وحيد ميرزاده ـ محمد نعيمی‌پور ـ محمود نكوروح - سيد حميد نوحی ـ كامبيز نوروزی ـ احسان هوشمند ـ رضا يوسفيان.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24986

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان فعالان سياسی فرهنگی به شركت در انتخابات مرحله دوم' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005