Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 30 خرداد 1384

اطلاعيه حزب توده ايران: ضرورت مبارزه سازمان يافته و منسجم با انتخابات مخدوش و تقلب گسترده نيروهاي نظامي و مرتجعان حاکم

مبارزه دشوار و قهرمانانه ميليون ها ايراني براي تحميل خواست خود مبني بر ادامه روند اصلاحات و اعتراض به ارتجاع و رژيم استبدادي حاکم، در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، با تلاش گسترده و دخالت آشکار و سازمان يافته نظاميان رژيم ولايت فقيه و تقلب هاي گسترده در شهرها و شهرستان ها وارد مرحله تازه يي شد. بر اساس گزارش هاي رسيده افزون بر کارزار گسترده خريد و فروش شناسنامه ها در شب قبل از انتخابات، در بسياري از مراکز نيز راي هاي تقلبي در سطح گسترده يي به صندوق ها ريخته شد تا نامزدهاي مرتجعان حاکم به دور دوم انتخابات راه بيابند. ارتجاع حاکم هراسناک از پيروزي نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر همه امکانات خود را به کار گرفت تا نگذارد راي واقعي مردم به کرسي بنشيند.

بر اساس گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي مهدي كروبي، نامزد «مجمع روحانيون مبارز» انتخابات رياست‌جمهوري را مخدوش دانست و خواستار تشكيل هياتي براي بررسي اين موضوع شد. وي مدعي شد که سپاه پاسداران و بسيج در امر انتخابات دخالت كرده است و همچنين با اشاره به خبر روزنامه كيهان مبني بر راه يابي احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني به مرحله دوم انتخابات ، قبل از شمارش آرا گفت: «اينها مراكز غيب گويي هستند كه پيشاپيش خبر مي‌دهند و با شبكه‌هاي اصلي و پيچيده مرتبط هستند.» دکتر ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادي، نيز ضمن اعتراض به تقلب هاي گسترده خواستار اعتراض مردم به اين اقدام هاي غير قانوني شد. وي با اشاره به بالا رفتن آراي احمدي نژاد با وجود نظر سنجي هاي صورت گرفته گفت :«اينكه يك فردي كه هيچ فعاليت انتخاباتي نداشته و بر اساس نظر سنجي ها در جايگاه پايين قرار داشته به يك باره در صدر قرار مي گيرد جاي تامل دارد .»

دکتر مصطفي معين، نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر نيز با انتشار بيانيه يي ضمن اعتراض شديد و هشدار درباره رشد فاشييسم نظامي از جمله اعلام کرد: «من اعلام مي کنم آنچه به وقوع پيوست ، اقدامي غيرقانوني براي محروم کردن يک کانديدا از حق خود و بر کشيدن کانديدايي ديگر بود. من اعلام مي کنم با اين اقدام زنگ خطر براي دموکراسي نوپاي ما به صدا درآمده است. هوشيار باشيم که اين قبيل تلاشهاي پيچيده و خزنده نهايتاً در اين کشور سر از نظامي گري ، اقتدار گرايي و خفقان سياسي اجتماعي در خواهد آورد . اين روند تهديدي براي جامعة مدني و انسداد راه اصلاحات است...خطر فاشيسم و از ميان رفتن نقش مردم و خطر حذف جمهوريت را با هر نام و سازمان ديگر جدي بگيريم...من هشدار مي دهم که اين دخالت سازمان يافته نظامي و نظارتي تبعاتي دارد فراتر از تضييع حق کساني که به من و امثال من رأي داده اند. اعلام مي کنم اين تهديدي است براي رأي مردم و انتخابات آزاد »
کميته مرکزي حزب تودة ايران در اعلاميه 24 خرداد ماه خود ضمن اشاره به يورش به ستاد هاي انتخاباتي دکتر معين و همچنين جريان بمب گذاري هاي مشکوک نسبت به خطر جدي تقلب وسيع در انتخابات هشدار داده بود. ما در عين حال در اين اعلاميه اشاره کرده بوديم که ادامه کارزار تحريم از سوي شماري از نيروهاي سياسي تنها مي تواند به نفع سياست ها و برنامه مرتجعان حاکم باشد که به شدت از پيروزي نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر در هراسند. روشن است که حضور نيرومند و سازمان يافته مردم مي توانست مانع بهروري ارتجاع از انشقاق رخ داده در جبهه اصلاحات و تقسيم آراء ده ميليوني آنها و حتي کشيده شدن انتخابات به مرحله دوم بشود. سياست تحريم نه تنها به قول تحريم کنندگان اثري بر «مشروعيت» رژيم ارتجاع نداشت بلکه تنها ثمرش ايجاد تفرقه در ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي کشور و تضعيف صف مشترک ضد استبداد در شرايط فوق العاده حساس و مهم کشور بود. از همان ابتدا روشن بود که مرتجعان حاکم با بسيج همه امکانات خود و به صحنه آوردن نظاميان بر روي ميزان راي مشخص و معيني براي پيش برد برنامه هاي خود حساب مي کنند. در چنين وضعيتي سياست تحريم نمي توانست کوچکترين تاثيري بر روي اين راي مشخص و معين داشته باشد و تنها خاصيتش سست کردن پايگاه راي نامزد جبهه دمکراسي و حقوق بشر در مقابله با آراي نامزد هاي ارتجاع بود. بهره وري مرتجعان حاکم از انشقاق در ميان نيروهايي که معتقد به مبارزه براي دموکراسي و تحقق خواست هاي مردم محروم و کشور استبداد زده ما هستند درسي است که بايد به سرعت از آن آموخت و در صف واحدي مبارزه بر ضد ارتجاع را ادامه داد. با روشن شدن ابعاد تقلب گسترده سپاه، بسيج و نيروهاي وابسته به دستگاه قضايي، که همه زير کنترل واحد ولي فقيه رژيم قرار دارند بايد کارزار گسترده يي را در مخالفت و اعتراض به نتايج انتخابات مخدوش در سراسر کشور سازمان دهي کرد. بديهي است که در چنين شرايطي و با توجه به تقلب هاي صورت گرفته دور دوم اين انتخابات غير قانوني است.

کميته مرکزي حزب تودة ايران اعتقاد دارد که جبهه دموکراسي و حقوق بشر و همه نيروهاي آزادي خواه و دموکرات کشور مدافع حرکت واحد بايد در صفي واحد صداي اعتراض يکپارچه خود را بر ضد اين انتخابات مخدوش اعلام کنند. مردم ايران نمي توانند تقلب گسترده نظاميان سپاه و بسيج را بپذيرند و بايد ابطال نتايج انتخابات را به رژيم ولايت فقيه تحميل کرد.

مبارزه براي ادامه روند اصلاحات، مبارزه براي استقرار دموکراسي و حقوق و آزادي هاي مردم تنها با پيکار مشترک همه نيروهاي اجتماعي: کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجويان و زنان دلير ميهن ما امکان پذير است. هنگام آن رسيده است که با بسط صفوف جبهه دموکراسي و حقوق بشر و با سياست واحد مبارزاتي به مقابله با ترفندهاي ارتجاع پرداخت. مردم آگاه و هوشيار ميهن مي توانند با اعتراض سراسري و يکپارچه بارديگر نقشه هاي شوراي نگهبان ارتجاع، نظاميان سرکوبگر و اربابان سياسي آنان را با شکست روبه رو کنند و اجازه ندهند راي ميليون ها ايراني اين چنين آشکارا پايمال برنامه هاي ضد ملي مرتجعان حاکم گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کميتة مرکزي حزب تودة ايران ضمن اعتراض شديد به تقلب هاي گسترده انتخاباتي نيروهاي وابسته به ولي فقيه رژيم از همه نيروهاي ترقي خواه در ايران و جهان مي طلبد که صداي اعتراض رساي خود را بر ضد اين اعمال ضد ملي و ضد مردمي بلند کنند. نبايد اجازه داد تا نتايج اين انتخابات مخدوش خواست بي چون و چراي ميليون ها ايراني را براي تحقق دموکراسي، آزادي و عدالت اجتماعي خدشه دار کنند.

کميتة مرکزي حزب تودة ايران
29 خرداد ماه 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24906

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب توده ايران: ضرورت مبارزه سازمان يافته و منسجم با انتخابات مخدوش و تقلب گسترده نيروهاي نظامي و مرتجعان حاکم' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005