Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 24 خرداد 1384

بايد دگرباره حماسه يي آفريد! دست در دست هم براي شکست نامزد مشترک تاريک انديشي و ارتجاع، بيانيه حزب توده ايران

هم ميهنان مبارز!

با نزديک شدن روز راي گيري انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري مرتجعان و تاريک انديشان حاکم همه امکانات خود را به کار گرفته اند تا با ايجاد جو رعب و وحشت و در عين حال فراهم آوردن زمينه براي حضور و دخالت بيش از پيش نيروهاي سرکوب گر نظامي و شبه نظامي برنامه روي کار آوردن نامزد مشترک ارتجاع را با موفقيت به انجام برسانند. بمب گذاري هاي مشکوک در اهواز و تهران،که به کشته و مجروح شدن شمار زيادي از شهروندان منجر شد، يورش و ضرب و شتم سخنگويان ستاد انتخاباتي دکتر معين، در شهرهاي مختلف، يورش به پايگاه هاي اينترنتي طرفداران اصلاحات و همچنين تدارکات وسيع براي تقلب گسترده انتخاباتي در شهرهاي کوچک و شهرستان ها همه بخشي از توطئه مشترک محافل ارتجاعي براي شکست نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر است. حزب تودة ايران ضمن محکوم کردن اين ترفندهاي جنايتکارانه معتقد است که بايد در کمال هوشياري با آنها مقابله کرد.

پورمحمدي، معاون علي فلاحيان، و از اعضاي دفتر علي خامنه اي، در مصاحبه افشاگرانه يي به روشني اعلام کرد که سران رژيم به شدت از عاقبت کار و پيروزي نامزد جبهه اصلاحات نگرانند. پورمحمدي در اين مصاحبه مي گويد: «دغدغه اين است که معين با حمايت خارجي و افرادي که با انقلاب زاويه دارند به دور دوم برود. اگر معين به دور دوم برود خطر جدي است.» در اخبار همچنين آمده بود که در پي اعلام حمايت «جامعه روحانيت مبارز» و جمعي از «مدرسين حوزه علميه قم» دستور داده شده است تا هزاران تن از طلاب حوزه علميه قم، براي تبليغ و کمک به ستاد انتخاباتي رفسنجاني، به شهرستان ها و روستاهاي کشور اعزام شوند.

با وجود شرکت چهار نامزد گوناگون وابسته به مرتجعان حاکم آنچه از هم اکنون روشن است اين است که همه تلاش ها و امکانات در راه به پيروزي رساندن هاشمي رفسنجاني به کار انداخته شده است. تحقق اين برنامه بي شک ضربه يي به جنبش آزادي خواهي و روند اصلاحات در ميهن ماست. موکداً تکرار مي کنيم که حضور کم سو و ضعيف مردم و نيروهاي مردمي در پاي صندوق هاي راي تنها به نفع نامزد رژيم ولايت فقيه و کمک به روندي است که انتهاي آن مي تواند سرکوب بيش از پيش جنبش را به همراه داشته باشد. بر خلاف نظريات داده شده و تبليغات گمراه کننده سران رژيم، مرتجعان به شدت از شرکت سازمان يافته و منسجم مردم هراسناک اند. همچنان که در جريان حماسه دوم خرداد حضور بيست ميليوني مردم به «نه» تاريخي به نامزد رژيم ولايت فقيه، يعني ناطق نوري منجر شد سران رژيم خوب مي دانند که در صورت حضور توانمند مردم امکان پيروزي نامزد انتخاباتي آنان به شدت تقليل يافته و امکان شکست سنگيني تهديدشان مي کند. بر خلاف همه تحليل ها و نظرات ارائه شده سران رژيم به هيچ وجه نگران «سلب مشروعيت شان» به خاطر پايين بودن آراء مردم نيستند. تجربه انتخابات مجلس هفتم و پيش از آن انتخابات شوراهاي شهر و روستا، که در آن سران ارتجاع توانستند با آراي بسيار اندکي گماردگان خود را بر اين نهادها حاکم کنند، نمونه گويايي از نادرستي چنين تحليلي است. افزون بر اين سران رژيم سالهاست که بي محابا اعلام کرده اند که مشروعيت خودشان را «الهي» مي دانند و تنها «مقبوليت شان» است که به راي مردم بستگي دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان آگاه!

امروز در مقابل همه ما وظيفه حساس و دشواري قرار گرفته است. رژيم ولايت فقيه سد اساسي تحول، سد اساسي رسيدن به دموکراسي و حقوق بشر و عامل اساسي مشکلات بزرگ اجتماعي - اقتصادي، فقر و محروميت گسترده يي است که بر ميهن ما حاکم است.تنها با طرد اين رژيم و ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت سياسي کشور است که مي توان به رهايي و بازسازي ميهن اميدوار بود. اين امر نيز ممکن نيست جز با سازمان دهي وسيع و اتحاد عمل همه نيروهاي اجتماعي و همه نيروهاي سياسي مدافع آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي. جنبش مردمي در هشت سال گذشته در بوته آزمايش بزرگ سرکوب، فشارهاي پي در پي و يورش هاي مداوم مرتجعان تجربه هاي گرانبهايي را آموخته و اين توان و آمادگي را دارد که بار ديگر در آزموني بزرگ و حساس که پيش رو دارد با تمام توان حماسه يي ديگر خلق کند. ما ضمن غير دموکراتيک دانستن انتخابات پيش رو در عين حال معتقديم که پيروزي نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر در اين مصاف مي تواند گامي مهم در نبرد دشوار پيش رو براي تغيير ساختار قدرت سياسي در ايران و حرکت به سمت آزادي و دموکراسي باشد. بايد دست در دست هم نامزد مشترک ارتجاع و تاريک انديشي را با شکست تاريخي ديگري روبه رو کرد. نبايد به مشتي تاريک انديش مردم ستيز اجازه داد تا حرکت به سمت آينده يي آزاد و رها از بندهاي ديکتاتوري را با به کار گيري انواع و اقسام ترفندها و برنامه ها کُند و يا متوقف نمايند. شکست نامزد اصلح رژيم ولايت فقيه در پاي صندوق هاي راي وظيفه يي است مهم و حساس که بايد با تمام توان در راه تحقق آن کوشيد.

تجربه دولت اصلاحات در هشت سال گذشته و همراه آن دريافت توده ها از اين تجربه، اندوخته گرانبهائي را به همراه آورده است و آن اين است که در اوضاع و احوال حاکم بر ميهن ما براي مقابله با قدرت استبداد به اهرم نيرومند حضور و پشتيباني فعال نيروهاي اجتماعي از هر برنامه و حرکت مترقي و تحول ساز نياز است.

اينک ميهن ما در جو و فضاي سياسي استثنائي يي قرار گرفته است که در آن طيف وسيعي از نيروهاي مدافع آزادي و طرفدار تحولات دموکراتيک دکتر معين را به عنوان نامزد مشترک خود برگزيده اند و در عين حال آگاهي و تعهدشان را نسبت به کار گيري اهرم نيروهاي اجتماعي در مقابله با رژيم ولايي، در برنامه انتخاباتي خود، اعلام کرده اند.

حزب توده ايران، حتي در شرايط محدوديت هاي سياسي موجود در کشور معتقد است که انتخاب نامزد مشترک جبهه واحد دموکراسي و حقوق بشر به عنوان رئيس قوه مجريه، و تلاش در راه تحقق تعهد ات دموکراتيک سپرده شده مي تواند گام بلندي در راه زمينه سازي تحولات بنيادين در ميهن ما باشد.

حزب تودة ايران از همه اعضاء و هواداران خود و همه مردم تشنه تحولات و تغييرات سازنده در ميهن دعوت مي کند که قدرت وتوان خود را در خلق حماسه يي تاريخي بار ديگر به نمايش بگذارند.

کميته مرکزي حزب تودة ايران
24 خرداد ماه 1384

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24479

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بايد دگرباره حماسه يي آفريد! دست در دست هم براي شکست نامزد مشترک تاريک انديشي و ارتجاع، بيانيه حزب توده ايران' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005