Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 30 خرداد 1384

کودتا از چند سال قبل آغاز و امروز آخرين مراحل را طي ميکند؛ اگر امروز مقاومت نکنيم بعدها نخواهيم توانست پايداري کنيم، وبلاگ محمد حيدري

[برگرفته از وبلاگ محمد حيدري]

دو روز بود که بيدار بودم و نگران. خبرهاي بدي ميرسيد.بعد از آخرين مطلبي که در اين دفتر مجازي گذاشتم نيمه هاي شب بود که با اولين خبرهاي بد سريع رفتم ستاد دکتر معين در خيابان وزرا.به نظر مي رسيد که اتفاق مهمي در حال وقوع است . گفنه مي شد در اقدامي غير قانوني و عجيب نيروهاي سپاه و بسيج يراي راي به احمدي نژاد بسيج شده اند و از طرفي در سر صندوقها هم تقلبهاي گسترده اي براي اين منظور صورت گرفته است.ديروز تا آخرين لحاظ اختلاف شمارش آراي عجيبي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور ( بيش از سه ميليون راي) وجود داشت و گفته مي شد که احمدي نژاد را اول کرده اند. جالب آنکه شوراي نگهبان در همان ساعات اوليه روز 28 خرداد (چه هم وزني جالبي است ميان 28 خرداد و 28 مرداد ) مدعي بود که بيش از 22 ميليون راي را شمارش کرده و احمدي نژاد به مرحله دوم رفته است . درحالي که در آن زمان وزارت کشور بيش از 7 ميليون راي را نشمرده بود. نکته جالب ديگر درباره ميزان مشارکت مردم بود که حتي آنرا بيش از 34 ميليون هم نقل ميکردند اما نهايتا به 29 ميليون رضايت دادند. من نمي گويم که راي معين مثل راي خاتمي بود. اتفاقا اصلا اين طور نبود. آنها که بخاطر خوشتيپ بودن خاتمي به او راي داده بودند رفتند سراغ قاليباف و آنهايي که بدليل آخوند بودنش راي داده بودند به هاشمي و کروبي راي دادند ، لمپن ها هم که همه اين چند ماه با هاشمي بودند .راي سنتي چپها هم رفت به کيسه کروبي و البته پنجاه هزار تومان هم بي اثر نبود. راي راست هم بين قاليباف و احمدي نژاد و لاريجاني تقسيم شد و چون از غيب دستور رسيده بود ناگهان راي احمدي نژاد بالاتر رفت. اما راي معين اينقدر ها هم کم نبود. من فکر ميکنم و اخبار فراواني هم شنيده ام که قرار نبود معين به مرحله دوم برود و اين مساله به هر قيمتي بايد بدست مي آمد .نگراني هايي که از تقلب گسترده در انتخابات وجود داشت را يادتان هست؟ اين نگراني ها بي راه نبود.آنقدر راي معين را پائين آوردند و راي ديگران را بالا بردند که امکان اعتراض هم نباشد. من البته پيشنهاد کرده ام و ديروز به تاجزاده و عليرضا رجايي عزيز هم گفتم که بايد با قدرت اعتراض کنيم . من پيشنهاد کردم که حداقل هزار نفر بيانيه اعتراض بدهيم و برويم جلوي وزارت کشور تحصن کنيم . فردا هم در کنگره حاميان معين همين را خواهم گفت و دفاع خواهم کرد . من معتقدم که کوتايي بدون خونريزي صورت گرفته است . اين کودتا از چند سال قبل آغاز شد و امروز آخرين مراحل خود را طي ميکند. ما اگر امروز مقاومت نکنيم بعدها نخواهيم توانست که پايداري کنيم. و اين آقايان کار را به سوي بحران داخلي خواهند کشاند. بايد مقاومت کرد. ترديدي نيست که معين راي خاتمي را نداشت. راي خاتمي که همه براي دموکراسي و حقوق بشر نبود. اما بايد خوشحال بود که معين حتي بدون آن موارد ديگر توانست راي لازم را براي حضور در مرحله دوم بدست آورد و البته امدادهاي غيبي کمک کرد که او را به مرحله دوم راه ندهند. تصور ميکنم که احمدي نژاد رئيس جمهور خواهد شد و چه خوب.مگر نه اينکه برايند واقعي اين حکومت همان احمدي نژاد است؟ حيف نيست که خاتمي نماينده آن باشد؟ من معتقد بودم که جناب معين پس از حکم حکومتي بايد کناره گيري کند اما چون وارد انتخابات شد همه بايد از او حمايت مي کرديم. آنهايي که از دور دستي بر آتش دارند و در پاريس و لندن و لس آنجلس افاضه ميکنند که راي ندهيد نمي فهمند که براي ما که در ايران براي دموکراسي کوشش مي کنيم تفاوت زيادي است ميان خاتمي و احمدي نژاد . و البته خاتمي را اصلا قابل قياس نمي دانم با اين آدم. انها از دور نشسته اند و معلوم هم نيست که خودشان چقدر به دموکراسي معتقدند و فقط فحش مي دهند چه مي دانند که اينجا چه خبر است؟ اما با آن دوستاني که در ايران تحريم کردند حرف ديگري دارم. من معتقدم که شما مسئول اين حادثه اي هستيد که بوجود آمد. شعار تحريم شما راي معين را کم کرد نه راي احمدي نژاد را.و اين کم ضربه اي نبود به آينده ايران. شما فرصتي بزرگ و تاريخي را از ملت ايران گرفتيد و دوباره ما را وارد سيکل هميشگي تاريخ ايران کرديد و بايد برگرديم و از نقطه صفر شروع کنيم. اما اکنون اين روزها گذشت و بايد به آينده نظر دوخت.
روزهاي سختي در پيش است. زياد نبايد البته نگران بود. اينکه در دوره سختي ايستادگي کنيم مهمتر و کارسازتر است از اينکه در دوره راحتي چنين کنيم. گرچه اين سالها دوره راحتي هم نبود. اما به هر حال فراموش نکنيد که همان کميسيون اصل نود مجلس هم با حضور جناب انصاري راد هيچ کار هم که نمي کرد پناهگاهي بود براي درد دلهاي آزاديخواهان و امروز کساني نشسته اند آنجا که خود مدعي آزاديخواهان شده اند. و البته کرسي رياست جمهوري هم همينطور از دست رفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بگذار ببينيم که دوستان ما انصافا وقتي که در دوره خاتمي توان تقويت جامعه مدني را نداشتند در اين سالها چه خواهند کرد؟ اين تفاوت را در سالهاي بعد بهتر خواهيد ديد. و بگذار چنين باشد و اين سالهاي حرام نيز بگذرد.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005