Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 29 خرداد 1384

نشریه انقلاب اسلامی چگونگی تقلبات را افشا میکند

« خرداد سوراپرایز » یا تقلبی گل گشاد برای رساندن یک تروریست به مقام ریاست جمهوری کودتا و فشار بر رفسنحاینی برای انصراف


◄ از 20 روز پیش، مافیاهای نظامی – مالی، در خفا، تقلبی را سازمان می دهند برای رساندن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری . اول تصمیمشان بر این بود که او را یک ضرب رئیس جمهوری کنند . اما هراندازه کوشیدند، از او چهره مطلوبی بسازند . در سنجشهای ﺁرا هم او از همه پائین تر بود . تصمیم بر این شد که او را دو ضربه رئیس جمهوری کنند . از این لحاظ بود که از یک هفته به انتخابات مانده ، صحبت دو مرحله شدن انتخابات را پیش کشیدند و توسط رسانه های داخلی و خارجی جا انداختند . با وجود این ، سوء ظن هیچیک از نامزدها جلب نشد .
مانور دوم ، رد صلاحیت معین بود . امثال جنتی با مداخله خامنه ای موافق نبودند . دلیلشان این بود که اگر معین نپذیرد، اختیار انتخابات دست او می افتد و می تواند کروبی را به ریاست جمهوری برساند . از اتفاق ، بودند کسانی که به معین گفتند : اگر نپذیری وزنه ای می شوی که می توانی بازی انتخابات را از دست مافیاهای نظامی – مالی خارج کنی . اما خامنه ای مطمئن بود که به معین می قبولانند و او می ﺁید. در عمل ، معین نمی خواست اما خاتمی و دیگران او را وادار کردند بیاید . بعد از ﺁمدن ، اصلاح طلبان سه شقه شدند . دو شقه وارد انتخابات شدند و یک شقه به تحریم کنندگان پیوستند . در نتیجه، کارعمده شان گرم کردن تنور انتخابات شد بدون داشتن رأی کافی .
پس از به هدف رسیدن این مانور، « شورای نگهبان » به سپاه و بسیج ﺁماده باش داد . در گذشته ، در دعواهایی که با هم داشتند، لو رفته بود که یک قلم ، 5 میلیون شناسنامه در اختیار داسته « امت حزب الله » است . سازماندهی دقیق بود . تا روز پیش از انتخابات، با توجه به هزینه سنگین قالیباف ( گفته می شود 40 میلیارد تومان و بیشتر ) ، همه نگاهها متوجه او بودند که تقلب از ناحیه او نشود . دو سه مورد افشا گری نیز شد ( هواپیمای حامل ﺁرای قلابی که در یاسوج بر زمین نشست ، مداخله های افراد سپاده در این جا و ﺁنجا و... ) . هیچیک از نامزدها فکر نمی کرد نامزد واقعی مافیاهای نظامی – مالی ، احمدی نژاد با سوابقش در ترورها باشد .
یک روز قبل از انتخابات ، شورای نگهبان دستور داد که مهر انتخابات را می توان در صفحه توضیحات زد . اگر شناسنامه ای ورق انتخابات نداشته باشد، ایراد ندارد و با ﺁن می توان رأی داد . و نیز اعلام کرد شناسامه های بدون عکس نیز برای رأی دادن معتبر هستند . بدین ترتیب جاده را برای تقلب وسیع صاف کرد .
◄ مانور سوم : در « شورای امنیت ملی » با حضور نمایندگان همه گروهها بر سر اعلام رقم حدود 32 میلیون رای توافق بعمل ﺁمد و قرار شد بسته به میزان واقعی مشارکت ضریبی از مراکز اعلان نتایج خواسته بودند تا محاسبه را از همان ابتدا شمارش در نتایج افراد ضرب کنند. از این لحاظ بود که اصلاح طلبها غافل از تقلبی که در خفا تدارک شده بود، تقلب وسیع را به پای مشارکت مردم* نوشتند و با عجله گفتند : تحریم شکست خورد و اگر معین در دور اول انتخاب نشود، نفر اول از دو نفری است که به دور دوم می روند .
◄ مانور چهارم، وادار کردن "وزیر" کشور به تمدید وقت رأی گیری بود . و وارد عمل کردن افراد سپاه و بسیج و حزب الله . عملیات چنان وسیع و ناگهانی انجام می گیرد که تا اصلاح طلبان بخود بجنبند و واکنش نشان بدهند، کار انجام می گیرد و ﺁنها در برابر کار انجام شده قرار می گیرند . با ﺁنکه از بعد از ظهر جمعه ستاد کروبی فعال می شود و به مداخله سپاه و بسیج اعتراض می کند، اما اولاﹰ حکومت خاتمی تهدید می شود که دم فرو بند و ثانیاﹰ هنوز گمان نمی بردند که در نتیجه ﺁراء تأثیر جدی بگذارد . در این تقلب ، علاوه بر استفاده از شناسنامه های قلابی ، هرکس می توانسته است دست کم سه بار رأی بدهد . بنا بر اطلاع موثق، میزان رأی واقعی احمدی نژاد 5/1 میلیون بوده است و بقیه ﺁرا تقلبی هستند . میزان تقلب خارج از اضافه به حساب گذاشتن تعداد شرکت کنندگان، 6 میلیون رأی است . این میزان تقلب را کسانی از وزارت کشور مشخص کرده اند و مدارکی که کروبی از ﺁن صحبت می کند، مربوط به این اندازه تقلب است .
◄ مانور پنجم ، یک میلیون و نیم از ﺁراء ابطال شد که متعلق به اصلاح طلبان است . علت این که ﺁمار وزارت کشور با ﺁمار شورای نگهبان تفاوت کرد این بود که شورای نگهبان ﺁراء باطله را که قابل توجه بود ، در میزان کل آراء واقعی برای محاسبه وارد نمی کرد . ولی وزارت کشور آن را باطل نمی دانست . باز زور « شورای نگهبان چربید » و « وزیر » کشور ناتوان، تن به « حکم حکومتی » داد و احمدی نژاد به جای کروبی دوم شد .
◄ مانور ششم : ارتباطها زیر نظر قرار گرفته اند تا کسی دست از پا خظا نکند . احتمال داده نمی شود که کروبی ، بیشتر از اعتراضی که به تقلب ﺁراء کرد، کار دیگری بکند . اصلاح طلبها دارند به هاشمی رفسنجانی فشار می ﺁورند بنفع کروبی کنار برود . شایع هم شد که هاشمی رفسنجانی که ستادش تقلب انجام گرفته را « غافلگیرانه » توصیف کرده است ، قصد دارد انصراف خود را از شرکت در دور دوم، اعلام کند . اما ستاد او تکذیب کرد . اصلاح طلبها به هاشمی رفسنجانی می گویند : غیر از پرونده ای که ستاد قالیباف بر ضد شما انتشار داد ، اسناد دیگری را ﺁماده کرده اند تا بر ضد شما انتشار دهند . بنا بر این ، مصلحت شما و نظام در اینست که بنفع کروبی کنار بروید . شما مسئله بسیار دارید و کروبی زبان دراز .
اما اینطور که پیدا است ، مانور ششم که در بیم و امید نگاه داشتن « اصلاح طلبان » باشد هم کارگر می شود . همانطور که بعد از ظهر جمعه ، ﺁنها می دانستند که میزان مشارکت پائین است . عصر از تقلبها نیز ﺁگاه بودند . اما بجای ﺁنکه درجا عمل کنند و مردم را به اجتماع بخوانند و از وجود خبرنگاران خارجی و جو مساعد استفاده کنند ، دم فرو بستند .سایتهایشان (امروز و رویداد ) یک به یک باره وظیفه اطلاع رسانی عادی را به مردم که جای خود دارد حتی به هوادارانشان را نیز تعطیل و فراموش کردند، چه خواسته مردم را از میزان و چگونگی تقلبات آگاه سازد!ساعتهای متمادی سایت آنها خالی از خبر جدید بود.
توجیهی که بعد ساختند این بود که اگر دست به اعتراض وسیع می زدیم، انگ همصدائی با بوش را به ما می زدند . سرکوب می کردند و کودتای خود را انجام می دادند!!
◄ مانور هفتم : بیشتر رأی سازی برای احمدی نژاد در تهران و قم و مشهد انجام گرفته است . در دور دوم، نقشه را در همه جای ایران به اجرا در می ﺁورند . از دیروز ( شنبه 28 خرداد ) ، در تهران صحبت از کودتا است. زیرا دست « رهبر » و مافیاهای نظامی – مالی رو شده و مسلم گشته است که پایگاه مردمی ندارند . بنا بر این ، احتمال داده می شود در دور دوم خشن تر و گستاخانه تر تقلب کنند و احمدی نژاد را تحمیل کنند .

* به گزارشهای سایتهای امروز و رویداد ناگاه کنید. گمان میکردند هر چه بیشتر میزان مشارکت مردم بالا رود بالتبع رایی است که به معین داده میشود.نمونه : نشریه انقلاب اسلامی چگونگی تقلبات را افشا میکند
« خرداد سوراپرایز » یا تقلبی گل گشاد برای رساندن یک تروریست به مقام ریاست جمهوری

◄ از 20 روز پیش، مافیاهای نظامی – مالی، در خفا، تقلبی را سازمان می دهند برای رساندن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری . اول تصمیمشان بر این بود که او را یک ضرب رئیس جمهوری کنند . اما هراندازه کوشیدند، از او چهره مطلوبی بسازند . در سنجشهای ﺁرا هم او از همه پائین تر بود . تصمیم بر این شد که او را دو ضربه رئیس جمهوری کنند . از این لحاظ بود که از یک هفته به انتخابات مانده ، صحبت دو مرحله شدن انتخابات را پیش کشیدند و توسط رسانه های داخلی و خارجی جا انداختند . با وجود این ، سوء ظن هیچیک از نامزدها جلب نشد .
مانور دوم ، رد صلاحیت معین بود . امثال جنتی با مداخله خامنه ای موافق نبودند . دلیلشان این بود که اگر معین نپذیرد، اختیار انتخابات دست او می افتد و می تواند کروبی را به ریاست جمهوری برساند . از اتفاق ، بودند کسانی که به معین گفتند : اگر نپذیری وزنه ای می شوی که می توانی بازی انتخابات را از دست مافیاهای نظامی – مالی خارج کنی . اما خامنه ای مطمئن بود که به معین می قبولانند و او می ﺁید. در عمل ، معین نمی خواست اما خاتمی و دیگران او را وادار کردند بیاید . بعد از ﺁمدن ، اصلاح طلبان سه شقه شدند . دو شقه وارد انتخابات شدند و یک شقه به تحریم کنندگان پیوستند . در نتیجه، کارعمده شان گرم کردن تنور انتخابات شد بدون داشتن رأی کافی .
پس از به هدف رسیدن این مانور، « شورای نگهبان » به سپاه و بسیج ﺁماده باش داد . در گذشته ، در دعواهایی که با هم داشتند، لو رفته بود که یک قلم ، 5 میلیون شناسنامه در اختیار داسته « امت حزب الله » است . سازماندهی دقیق بود . تا روز پیش از انتخابات، با توجه به هزینه سنگین قالیباف ( گفته می شود 40 میلیارد تومان و بیشتر ) ، همه نگاهها متوجه او بودند که تقلب از ناحیه او نشود . دو سه مورد افشا گری نیز شد ( هواپیمای حامل ﺁرای قلابی که در یاسوج بر زمین نشست ، مداخله های افراد سپاده در این جا و ﺁنجا و... ) . هیچیک از نامزدها فکر نمی کرد نامزد واقعی مافیاهای نظامی – مالی ، احمدی نژاد با سوابقش در ترورها باشد .
یک روز قبل از انتخابات ، شورای نگهبان دستور داد که مهر انتخابات را می توان در صفحه توضیحات زد . اگر شناسنامه ای ورق انتخابات نداشته باشد، ایراد ندارد و با ﺁن می توان رأی داد . و نیز اعلام کرد شناسامه های بدون عکس نیز برای رأی دادن معتبر هستند . بدین ترتیب جاده را برای تقلب وسیع صاف کرد .
◄ مانور سوم : در « شورای امنیت ملی » با حضور نمایندگان همه گروهها بر سر اعلام رقم حدود 32 میلیون رای توافق بعمل ﺁمد و قرار شد بسته به میزان واقعی مشارکت ضریبی از مراکز اعلان نتایج خواسته بودند تا محاسبه را از همان ابتدا شمارش در نتایج افراد ضرب کنند. از این لحاظ بود که اصلاح طلبها غافل از تقلبی که در خفا تدارک شده بود، تقلب وسیع را به پای مشارکت مردم* نوشتند و با عجله گفتند : تحریم شکست خورد و اگر معین در دور اول انتخاب نشود، نفر اول از دو نفری است که به دور دوم می روند .
◄ مانور چهارم، وادار کردن "وزیر" کشور به تمدید وقت رأی گیری بود . و وارد عمل کردن افراد سپاه و بسیج و حزب الله . عملیات چنان وسیع و ناگهانی انجام می گیرد که تا اصلاح طلبان بخود بجنبند و واکنش نشان بدهند، کار انجام می گیرد و ﺁنها در برابر کار انجام شده قرار می گیرند . با ﺁنکه از بعد از ظهر جمعه ستاد کروبی فعال می شود و به مداخله سپاه و بسیج اعتراض می کند، اما اولاﹰ حکومت خاتمی تهدید می شود که دم فرو بند و ثانیاﹰ هنوز گمان نمی بردند که در نتیجه ﺁراء تأثیر جدی بگذارد . در این تقلب ، علاوه بر استفاده از شناسنامه های قلابی ، هرکس می توانسته است دست کم سه بار رأی بدهد . بنا بر اطلاع موثق، میزان رأی واقعی احمدی نژاد 5/1 میلیون بوده است و بقیه ﺁرا تقلبی هستند . میزان تقلب خارج از اضافه به حساب گذاشتن تعداد شرکت کنندگان، 6 میلیون رأی است . این میزان تقلب را کسانی از وزارت کشور مشخص کرده اند و مدارکی که کروبی از ﺁن صحبت می کند، مربوط به این اندازه تقلب است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

◄ مانور پنجم ، یک میلیون و نیم از ﺁراء ابطال شد که متعلق به اصلاح طلبان است . علت این که ﺁمار وزارت کشور با ﺁمار شورای نگهبان تفاوت کرد این بود که شورای نگهبان ﺁراء باطله را که قابل توجه بود ، در میزان کل آراء واقعی برای محاسبه وارد نمی کرد . ولی وزارت کشور آن را باطل نمی دانست . باز زور « شورای نگهبان چربید » و « وزیر » کشور ناتوان، تن به « حکم حکومتی » داد و احمدی نژاد به جای کروبی دوم شد .
◄ مانور ششم : ارتباطها زیر نظر قرار گرفته اند تا کسی دست از پا خظا نکند . احتمال داده نمی شود که کروبی ، بیشتر از اعتراضی که به تقلب ﺁراء کرد، کار دیگری بکند . اصلاح طلبها دارند به هاشمی رفسنجانی فشار می ﺁورند بنفع کروبی کنار برود . شایع هم شد که هاشمی رفسنجانی که ستادش تقلب انجام گرفته را « غافلگیرانه » توصیف کرده است ، قصد دارد انصراف خود را از شرکت در دور دوم، اعلام کند . اما ستاد او تکذیب کرد . اصلاح طلبها به هاشمی رفسنجانی می گویند : غیر از پرونده ای که ستاد قالیباف بر ضد شما انتشار داد ، اسناد دیگری را ﺁماده کرده اند تا بر ضد شما انتشار دهند . بنا بر این ، مصلحت شما و نظام در اینست که بنفع کروبی کنار بروید . شما مسئله بسیار دارید و کروبی زبان دراز .
اما اینطور که پیدا است ، مانور ششم که در بیم و امید نگاه داشتن « اصلاح طلبان » باشد هم کارگر می شود . همانطور که بعد از ظهر جمعه ، ﺁنها می دانستند که میزان مشارکت پائین است . عصر از تقلبها نیز ﺁگاه بودند . اما بجای ﺁنکه درجا عمل کنند و مردم را به اجتماع بخوانند و از وجود خبرنگاران خارجی و جو مساعد استفاده کنند ، دم فرو بستند .سایتهایشان (امروز و رویداد ) یک به یک باره وظیفه اطلاع رسانی عادی را به مردم که جای خود دارد حتی به هوادارانشان را نیز تعطیل و فراموش کردند، چه خواسته مردم را از میزان و چگونگی تقلبات آگاه سازد!ساعتهای متمادی سایت آنها خالی از خبر جدید بود.
توجیهی که بعد ساختند این بود که اگر دست به اعتراض وسیع می زدیم، انگ همصدائی با بوش را به ما می زدند . سرکوب می کردند و کودتای خود را انجام می دادند!!
◄ مانور هفتم : بیشتر رأی سازی برای احمدی نژاد در تهران و قم و مشهد انجام گرفته است . در دور دوم، نقشه را در همه جای ایران به اجرا در می ﺁورند . از دیروز ( شنبه 28 خرداد ) ، در تهران صحبت از کودتا است. زیرا دست « رهبر » و مافیاهای نظامی – مالی رو شده و مسلم گشته است که پایگاه مردمی ندارند . بنا بر این ، احتمال داده می شود در دور دوم خشن تر و گستاخانه تر تقلب کنند و احمدی نژاد را تحمیل کنند .

* به گزارشهای سایتهای امروز و رویداد ناگاه کنید. گمان میکردند هر چه بیشتر میزان مشارکت مردم بالا رود بالتبع رایی است که به معین داده میشود و نه اینکه رای سازی به نفع احمدی نژااد است .
نمونه در سایت رویداد :تاج زاده گفت : اطلاعاتي كه از سراسر كشور واز شهر و روستا به دست ما رسيده است حاكي از اين است كه تاكنون دكتر معين بيشترين آراي شهروندان را به خود اختصاص داده و در صدر جدول برگزيدگان ملت ايران است. مشاركت مردم در مجموع قابل قبول بوده و بسياري از حوزه ها ميزبان تعداد قابل توجهي از هموطنان ما هستند. و روشن است كه اكثريت آرا اين دسته از هم ميهنان نيز به نام نامزد اصلاح طلبان پيشرو به صندوق ها ريخته خواهد شد!

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24808

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشریه انقلاب اسلامی چگونگی تقلبات را افشا میکند' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005