Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 29 خرداد 1384

آقاي نبوي، كمي بيشتر تامل كنيد! شاهين رحيمي

جناب سيد ابراهيم نبوي در مقاله اي تحت عنوان « احمدي نژاد، هديه پوپوليست ها به ملت ايران» نكاتي را مطرح نموده اند كه به نظر ميرسد در برخي موارد چندان با واقعيات سازگاري نداشته باشد ، به همين دليل لازم دانستم نكاتي را خدمت ايشان متذكر شوم :
آقاي نبوي ! برخلاف آنچه شما نوشته بوديد، مردم ايران در مورد راي ندادن به نامزد اصلاح طلبان پيشرو بسيار حسابگرانه عمل كرده اند؛ چرا كه عملكرد دوستان اصلاح طلب شما در سالهاي گذشته از سويي و رفتار بخشهاي انتصابي به همراه ساختار صلب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ، عدم اصلاح پذيري اين حكومت را بيش از پيش آشكار نموده است . به همين خاطر قشرمتوسط جامعه در زمان انتخابات، بيش از آنكه به تحقق وعده هاي دكتر اصلاح طلب توجه كند ، به چگونگي وزمان دريافت پنجاه هزار توماني مي انديشيد كه شيخ مهدي كروبي به آنها وعده داده بود .
بنابراين پيشنهاد ميكنم اكنون كه در خارج از كشور به سر ميبريد ، كمي بيشتر به حال و روز فعلي مردم توجه نماييد .
شما ، در اولين بخش از نوشته خود طيفي شامل سلطنت طلبان و طرفداران آمريكا را با مبارزيني نظيرعباس اميرانتظام - اكبر گنجي - ناصر زرافشان و دانشجويان در يك دسته مي گنجانيد و همه آنها را به نداشتن پايگاه مردمي متهم مي كنيد . تحليلي كه بي شباهت به سرمقاله هاي آتشين روزنامه كيهان نيست . البته بنده اين قضاوت شما را نه به حساب غرض ورزي كه بخاطر دور بودن از جامعه فعلي ايران مي دانم .
جناب آقاي نبوي ! شما با استناد به مجموع آراي ريخته شده به صندوقها از شكست استراتژي تحريم سخن مي گوييد ؛ اما از نبود حتي يك تريبون رسمي كه دانشجويان و فعالين سياسي حامي تحريم بتوانند دلايل خود را با مردم در ميان بگذارند ، سخني نمي گوييد . از اينكه روزنامه هاي به اصطلاح اصلاح طلب نظير شرق و اقبال با حاميان تحريم همانند يك غده سرطاني برخورد مي كنند و از انعكاس گفته هاي دانشجويان در مورد تحريم امتناع مي نمايند ، حرفي نمي زنيد . بنابراين لطف كنيد يك سويه قضاوت ننموده و تجديد نظري در اين سخنتان كه : « اپوزيسيون ديگر تا اطلاع ثانوي مشروعيتي نزد مردم ندارد ... » بفرماييد .
ديگر آنكه بر فرض محال، حتي اگر قدرت اپوزيسيون در حد همان 20 درصدي باشد كه شما به آن اشاره كرده ايد، چگونه اين ميزان را كمتر از مجموع آراي اصلاح طلبان ( معين+كروبي) مي دانيد ؟ چرا كه اگر اشتباه نكرده باشم مجموع آراي اين دو نامزد به زحمت به 19.3 درصد واجدين شرايط راي دادن مي رسد ، تكليف آراي شش ميليوني كارگزاران نيز كه معلوم است .
آقاي نبوي ! فرموده ايد :« سياستمداران ما- نظير گنجي - چشمشان فقط تا جلوي دماغشان را مي بيند» . پس لطف كنيد، شما كه چشمانتان افق بيست ساله نظام را رصد مي كند؛ از اين پس به عنوان رهبر اپوزيسيون فعاليت خود را آغاز كرده و ضمن برنامه ريزي صحيح، سعي كنيد براي مفام رياست جمهوري در سال 88 آماده شويد . مطمئن باشيد افرادي پيدا خواهند شد كه برايتان « تره خرد كنند » .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نكته پاياني آنكه حضور احمدي نژاد درجايگاه فعلي و ميزان راي او، هديه تحريم كنندگان نيست . احمدي نژاد و تفكر او محصول و نمونه انقلابي گري جوانان خامي است كه در دهه 60 مي خواستند انقلاب شكوهمند خود را به سرتاسر جهان صادر كنند ، يادت هست آقاي نبوي اسمشان چه بود؟
شما كه قطعاً از آنها نبوديد ... نه ؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24780

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقاي نبوي، كمي بيشتر تامل كنيد! شاهين رحيمي' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005