Click for Amazing Phone Card
شنبه 28 خرداد 1384

پیام ابوالحسن بنی صدر به نسل جوانی که ﺁزادی و استقلال را بر گزید

اگر ، از دیرگاه ، هر قدرت جباری زور را در پوشش مخملین پوشانده است و همچنان می پوشاند، بخاطر نیاز حیاتیش به مشروعیت است . از این رو، با ترساندن مردم از رئیس جمهوری شدن قالیباف، ﺁنها را به شرکت در انتخاباتی خواندن که ناقض حق حاکمیتشان است، بخاطر دستمال قیصریه ﺁتش زدن است . زیرا این کار برای قدرتی که حاکم است و قالیبافها عمله ﺁنند ، مشروعیت ساختن و دستش را در جنایت و خیانت و فساد بازگذاشتن است .
امروز ، شنبه 28 خرداد ، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است . ﺁمار ضد و نقیض حائزین اکثریت ، از سوی وزارت کشور و « شورای نگهبان » انتشار یافته اند . بنا برهر دو ﺁمار، ﺁقای معین در شمار شکست خوردگان است . به جماعتی که بر اصل ثنویت تک محوری، می اندیشند و عقل خویش را از واقعیتهائی که بر شمردم غافل می گردانند، هشدار دادم که از جبهه مردم بیرون رفتن و در محدوده قدرت ، رأی دادن به ﺁقای معین را راه حل گرداندن ، خود را فریفتن و برای استبدادیان مشروعیت ساختن است . بی اعتنائی به وجدان تاریخی مردم است . صحنه مبارزه را از فضای باز جامعه به محدوده تاریک رژیم مافیاهای نظامی – مالی انتقال دادن است . این امر که واپسین کار حکومت ﺁقای خاتمی انتخاباتی بدین اندازه فضاحت بار و ﺁمیخته به تقلبی تا این حد ﺁشکار شد که ﺁقای کروبی را هم به فریاد ﺁورد – هرچند بنا بر اطلاع در حال چانه زنی هستند که در باب تقلب در میزان ﺁراء طرفها سکوت کنند بشرط ﺁنکه کروبی نفر دوم شود - ، جامعه جوان ایران را از واقعیتی بس ارزشمند ﺁگاه می کند : ﺁنها که وارد یک نظام می شوند ، ولو پاک ترین کسان باشند، هر روز بیشتر از روز پیش، بوم و رنگ ﺁن نظام را به خود می گیرند و « هم رنگ جماعت می شوند » . از این رو است که ، از پیروزیهای جنبش تحریم ، یکی شفاف کردن هویتها و راه و روشها است .
این امر که در سطح دانشگاهها خصوصا و در سطح جامعه جوان عموماﹰ ، ابهام ها زدوده شدند، از دست ﺁوردهای بس مهم و تعیین کننده جنبش تحریم است . جامعه ایران نسل جوان دانشگاهی را ، در اندیشه و عمل، بر صواب و استوار می یابد . فشارهای بسیار از هرسو ، نه تنها موجب نشد این نسل در تشخیص صواب خود تردید کند، بلکه ، بر حق ، استوار ماند و به ﺁنها که برای دستهای پولادین دستکشهای مخملین می بافند، هشدار نیز داد .
بدین سان ، بدیل مردم سالار، به دلیل استوار ایستادن بر حقوق مردم و ولایت جمهور مردم و شفاف کردن هدف و روش و، بنا بر این، هویت خویش، قوتی بتمام جست . اینک بر او است که در افق سیاسی که باز شد، با قدههای استوار به پیش رود . بداند که رها کردن عقل از زندان « بد و بدتر » مانع ترک اعتیاد نمی شود مگر به قوت روز افزون بدیل مردم سالار .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بهترین دروها نسل جوانی را سزد که ﺁزادی را هدف و روش شناخت و به همه ﺁنها که می خواستند او را ﺁلت کنند و بدین ﺁلت، در گنداب رژیم مافیاهای نظامی – مالی ، جائی دست و پا کنند، نه گفت . استواری این نسل تردیدها را نسبت به ﺁینده و بسا ﺁینده نزدیک ایران زدود. ایران بسوی ﺁن مردم سالاری می رود که بیان ﺁزادی اندیشه راهنمای ﺁنست . بهترین درودها همه کوشندگان مردم سالار را می سزد که واقعیتها را همانسان که هستند دیدند و همقدمان مردم سالار خود را از ﺁنها ﺁگاه کردند . ﺁنها امروز بر شیرین کار سخت و پر خطر خویش را می بینند . می بینند که در درون مرزها، با وجود انواع واواکها و نیز شدت فشارهای سازندگان « فکرهای جمعی جبار » ، نه تنها ﺁزادی عقل خویش را از دست ندادند ، بلکه گره های « فکرهای جمعی جبار » را یک به یک گشودند و به نسل جوان کشور فرصت دادند شجاعت فطری و عقل جمعی ﺁزاد خویش باز یابد و روشی را در پیش بگیرد که ناتوانی و فساد فزون از اندازه استبداد حاکم را از پرده بیرون اندازد .
شاد و پیروز نسل پیشرو و ملتی که ﺁزادی و استقلال برگزیده است .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24736

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام ابوالحسن بنی صدر به نسل جوانی که ﺁزادی و استقلال را بر گزید' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005