Click for Amazing Phone Card
جمعه 27 خرداد 1384

مردم ايران در انتخابات شرکت نکنيد: از کوزه ی مسموم حکومت اسلامی غير از سم کشنده نمی تراود، محمد هادی معصومی

سلام و درود مرا بپذيريد. در نامه ای به آيت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، و ديگر نامه ای که به دکتر مصطفی معين نوشتم، و هم نامه تحريميه خودم بر اين انتخابات و انتخابات گذشته، شما را در جريان ظلم و جور و فساد و غارت حکومت اسلامی و اين ائمه اسلام قرار دادم. اينک که خسته و بيمارم، شما را به صورت اختصار نصيحت می کنم که آزموده را نيازماييد. اين حکومت بيست و هفت سال است که غير از جنگ و خونريزی و ترور و فساد و اعتياد و ناامنی و فحشاء و دروغ و نيرنگ، غير از تخريب اخلاق و ايرانيت، تخريب تاريخ و تمدن ايران، غير از ارهاب و ارعاب ، غير از زندانی و شکنجه و سنگسار، غير از شلاق و اعدام در ملاء عام کاری انجام نداده و نخواهد داد. تمامی اين شش نفر و اين پنج نفر باقی مانده سرسپرده و مجيز گوی و مقلد خامنه ای و پيرو اعلاحضرت خمينی بوده و هستند. کسی برای بيست و هفتمين سال و چهاردهمين قرن گولتان نزند از کوزه سمی حکومت اسلامی جز سم نمی تراود. اينجانب مريض و خسته ام. اخبار وحشتناکی در مورد تقلب وسيع با مرکزيت دفتر ولی فقيه بدست من رسيده است. آقای خامنه ای دستور اکيد داده است که از هر امکان موجود و ممکن برای پرشمار جلوه دادن تعداد رای دهنده استفاده شود. خبر رسيده است که چاپ خانه ی آستان قدس رضوی نزديک يک مليون هشتصد صد هزار نسخه شناسنامه جعلی را از چند ماه پيش چاپ کرده. اين شناسنامه ها کم کم با کارتن و چمدان به مراکز بسيج و سپاه در تهران و شهرستانها وارد شده و می شود. البته اين تنها مرکز شناسنامه سازی تقلبی نيست و حتما جاهای ديگری نيز وجود دارد. در مراکز سپاه و بسيج اين شناسنامه به صورت بسته های ده پانزده تا صد جلدی در اختيار افراد مطمئن سپاه و بسيج قرار می گيرد. آنچه که مايه ی شگفتی ست جسارت و سماجت حزب توده است در خيانت و دورويی! اين حزب محترم که آتش بیار معرکه خمينی، خامنه ای و رفسنجانی بود حالا دوباره آتش بيار معرکه معين شده. ترد کنيد اين حزب را، ترد کنيد اين حکومت را، ترد کنيد اين انتخابات را، تحريم کنيد اين انتخابات را...
اگر خدا پرستيد بدانيد که در طول تاريخ ايران حکومتی ضد خدا تر از اين حکومت نبوده و نيست، اگر ايرانی هستيد؛ در طول تاريخ کسی به ضديت اينان بر ايران نبوده است و حکومت نکرده است و اميدواريم که ديگر هم نباشد. اگر انسانيد بدانيد ، که حکومت ضد انسانی اين گروه آدمکش همانندی در تمامی طول تاريخ نداشته و نخواهد داشت. فردا بجای شرکت در انتخابات در تظاهرات شرکت کنيد و اين جرثومه های قتل و تخريب و فساد و فحشاء و اعتياد و ضديت با بشر را کنار بزنيد. فردا اگر يک « نه » بزرگ و تاريخی به اين رژيم گفتيد می توانيد اميد وار باشيد که که روز و روزگار فرخنده ای منتظر شماست، و گر نه که دست کم تا چندی اين سقوط حتمی را به عقب خواهيد انداخت. و صد البته امکان حمله ی آمريکا به ايران را تقويت خواهد کرد. فردا می تواند روزی بزرگ باشد! اگر متحدا رای ندهيد حتما اتفاق بزرگی خواهد افتاد. من به جوانان عزيز و ارجمند توصيه می کنم که با نشاط و خرد جوانی خانواده خود را به عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشی رهبری کنند. فردا را به روز رفراندم تبديل کنيد، فردا را و فردا شب را درخيابان بمانيد. اين بار نه انقلاب سفيد و نه انقلاب سبز: انقلاب نارنجی! شما چه چيزتان کمتر از ديگر مردم کشور های دمکراتيک است! مردم شريف ايران به خود آييد. اگر شما به صورت گسترده در انتخابات شرکت نکنيد و ديگران را نيز به اين امر تبليغ و نصيحت و راهنمايی کنيد، و به صورت مسالمت آميز در تظاهراتی آرام و منسجم، محکم و پيگير شرکت کنيد؛ ايران و ايرانی را در مسيری قرار خواهيد داد که حتما به سمت وسوی دمکراسی خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اميدوارم نوشته مرا که متاسفانه، هم از سر نااميدی و یاس است و هم تجربه و احساس خطر را بخوانيد و به ديگران نيز بدهيد. چنان که بارها گفته ام حضور در اين انتخابت هم از نظر ملی تاريخی و دينی عقيده تی و هم از نظر دور کردن احتمال حمله خارجی و خصوصا آمريكا بسيار موثر است.

آيت الله محمد هادی معصومی از کرج

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24600

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مردم ايران در انتخابات شرکت نکنيد: از کوزه ی مسموم حکومت اسلامی غير از سم کشنده نمی تراود، محمد هادی معصومی' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005