Click for Amazing Phone Card
جمعه 27 خرداد 1384

وزير كشور: مشاركت مردم خوب بوده است، هاتف

* بمب گذاري هاي تهران كار خوارج است

عصر امروز موسوي لاري وزير كشور با حضور در فرمانداري تهران با اعلام اين مطلب كه انتخابات امروز يكي از نمونه هاي برگزاري انتخابات در كشور است گفت: انتخابات اين دوره از نظر مشاركت، هماهنگي دستگاه ها و هم از نظر امنيتي و انتظامي تا اين لحظه نمونه بوده است و تاكنون گزارشي تحت عنوان تخلف انتخاباتي گزار ش نشده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني هاتف موسوي لاري ادامه داد: امروز حداقل يك بار با تمام استاندارها صحبت كرده انم و همه به اتفاق فضا را از نظر مشاركت، پايبندي مجموه ها به مقررات خوب اعلام كرده اند و تمهيدات خوبي از لحا‌ظ اطلاعاتي و امنيتي و آموزشي در نظر گرفته شده است .
وزير كشور با بيان اين مطلب كه مشاركت مردم خوب بوده است گفت: در تمام شعب اخذ راي ناظر ، بازرس، و نماينده كانديداها و همه كساني كه مسئوليتي داشتند حضور يافتند. در واقع حضور نمايندگان سلايق و مسئوليتهاي مختلف باعث ايجاد اين فضاي مطلوب شده است.
موسوي لاري اظهار داشت: در دقايق و ساعات باقي مانده بايد وضع به همين منوال پيش برود و با توجه به اين كه در اوايل تابستان و اواخر بهار هستيم و مردم به خارج از شهرها مي روند بايد توجه بيشتري به اصل سلامت و امنيت داشته باشند و دقت خود را در اين خصوص بيشتر كنند و نمايندگان كانديداها، بازرسين و ناظرين و مامورين امنيتي انتظامي با دقت و مسئوليت پذير بيشتري وظيفه خود را انجام دهند تا مشكلي پيش نيايد.
وزير كشور اعلام كرد: در واقع بعد از اعلام نتايج مي توانيم بگوييم كه كار تمام شده است اما ما از وضعيت فعلي راضي هستيم اما قانع نيستيم.
وي با تصريح بر اين كه "حتي از يك مورد تخلف هم نبايد بگذريم" افزود: همه تمهيدات موجود بر اين بوده است كه ما امانتدار راي مردم هستيم .
موسوي لاري با تاكيد بر اين مطلب كه نبايد از كنار شايعات گذشت گفت: ممكن است كه يك شايعه به دليل عدم رسيدگي و پيگيري به شايعه اي فراگير تبديل شود كه البته اين شايعات كم بوده و دليل آن مجموعه عواملي است كه در برگزاري اين انتخابات فعاليت كرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير كشور اظهار داشت: در بخش شمارش آرا كه بخش پاياني كار ماست بايد دقت بيشتري شود و مسئولين امر نيز اين مهم را با دقت بيشتري انجام دهند و همه كساني كه بايد در زمان شمارش حضور داشته باشند، حضور يابند تا در پايان كار هم از خودمان راضي باشيم و هم مردم به ما اعتماد كنند .
موسوي لاري در خصوص تيم مشتركي از بازرسين و وزارت كشور و مامورين اطلاعاتي و امنيتي و دستگاه هاي قضايي گفت: اين تيم به صورت دائم و يا گشت سيار بر حوزه هاي انتخابي نظارت دارند كه حضور آنها بسيار مفيد اعلام شده است .
وي در خصوص ناآرامي هاي اخير تهران گفت: اين كار يك كار خوارجي بوده كه بنيان نظام را هدف گرفته عليرغم تاكيدات زياد مقام معظم رهبري بارها نيز اعلام شده كه عده اي با روحيه خوارجي دست به اين اقدامات مي زنند و چنان چه ازفعاليت آنها جلوگيري نشود تبديل به گروهي مثل فرقان مي شوند.
وزير كشور تاكيد كرد: آقاي يونسي وزير اطلاعات و سردار عبداللهي سرپرست نيروي انتظامي بر متفاوت بودن ناآرامي هاي اخير در تهران با اهواز و ساير استان ها تاكيد كردند و در اين راستا مسئولين امر به شناسايي بعضي از اين عوامل نزديك شدند كه شناسايي و معرفي اين افراد براي اينكه مردم بدانند اين ترقه بازي كار يك شبكه تروريستي سازمان يافته نيست بسيار مهم است.

ظهر امروز نيز وزير اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار هاتف تاكيد كرده بود كه بمب گذاري هاي اخير تهران كار ضد انقلاب نبوده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24673

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير كشور: مشاركت مردم خوب بوده است، هاتف' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005