Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 22 خرداد 1384

پاسخی کوتاه به سناریوی طولانی آقای سلامتیان، بیدار

سناریوهای ترسیمی آقای سلامتیان3 رکن اساسی دارد:

1- همه کاره بودن و فعال مطلق بودن نظام حاکم
2- ترس ما ملت
3- ناتوانی و بی عرضگی ما
4- لگد مال کردن انقلاب وتشبیه آن به مال دزدی!

این سناریو من را یاد فیلمهای درآکولایی انداخت که در آن مردم در دست درآکولایی خون آشام قرار دارند. این تصویر چندان هم دور از حقیقت نیست چرا که رژیم جمهوری اسلامی در خون آشامی شهره آفاق است.
ولی جالب این است که درست شبیه کوپیه برداری از فیلمهای غربی که درآنها زنان و ( نه هیچگاه مردها را ) به غلط سمبل "ضعیفه " فرض میکنند ، آنهم "ضعیفه" ای که توان دفاع از خودش را و رها شدن از دست درآکولا را ندارد؛ مردم ایران در سناریوی آقای سلامتیان نیز حکم "ضعیفه " ناتوان و منفعلی را دارند که منتظر نشسته اند تا آقای معینی با کلاه حکم حکومتی " رهبر" بیاید با وعده و وعیدهای تو خالی که برای مردم (خیلی هم وعده های ایشان را را باور کنند) کارائی فرا تر از یک حبه "سیر" ندارد ، ملت را نجات بدهد!
نه آقای سلامتیان . دوره خواب و خیال و دل بستن به اصلاح پذیری این نظام گذشت! ما که بیدار شدیم . بقیه را تاریخ بیدارشان میکند!
هیچ فکر کرده اید که علت همین سناریوی اولی که ترسیم کردید در واقع کوتاه آمدنهای مدام همان اقای خاتمی اصلاح طلب بود! همه کوتاه آمدنهای وی چه در پیگیری قتلهای زنجیره ای، چه جریان 18 تیر و سرکوب دانشجویان، چه زندانی شدن سیاسیون (که خاتمی در وجودشان هم شک میکرد!) چه در بسته شدن فله ای روزنامه ها و چه در ... همه شخص خود او بود و اصلاح طلبان حکومتی که به قول آقای گنجی که میگوید من میشناسمشون دوستان خودم هستند آنها اهل ایستادگی نیستند .
خاتمی بود که با موضع گیری های دو پهلو که نه سیخ رهبر و نظام بسوزه و نه کباب دل مردم (که آخری را بد جوری سوزاند! ) باعث شد افعی های مافیایی رژیم نیششان پر زهر تر بشود.
یادتان رفته که او بود که با افزایش بودجه شورای نگهبان و سایر بنیاد های مافیایی این نظام و نیز معاف کردن بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات مافیای دست راستی را چاق و چله تر کرد؟! ما که یادمان نرفته. این ملت بود که هزینه اعمال او را پرداخت. شماکه در تمامی مصاحبه هاتون با بی. بی .سی یک بار به انتقاد از رفتار او و حزب مشارکت نپرداختید و تنها به تمجید و تشویق و توجیه بسنده کردید!
مگر خاتمی کم در صحنه داخلی و خارجی از حقوق ملی گذشت؟ مگر اکنون طرف معامله بر سر بحث اتم خود آقای خاتمی نیست؟ اگر نیست و صحنه گردان رفسنجانی است و عاملش روحانی پس چرا خود را جلو میاندازد؟ مگر خاتمی نیست که در مصاحبه های مکررش از دست یابی این نظام به فن آوری هسته ای دفاع میکند؟ و بر هر کس معلوم است که "فن آوری " تنها پوششی است! قسم حضرت عباس او را باور بایستی کرد یا دم خروس منافع نظام را؟؟ مگراو کم موقعیت ایران را سوزاند؟
اما مهم این است که برای چه اصل مهمتری در دید او ، وی موقعیتها و فرصتهای نسل ما را سوزاند؟
این را خود بارها خصوصا اخیرا در مصاحبه هایش تاکید کرده است : " حفظ نظام"
همانگونه که آقای معین اصل برینش حفظ نظام است و هرگونه حقوق ملتی را حاضرند در پای "حفظ نظام" ذبح شرعی کنند و خواهند کرد .
مگر تن دادن آقای معین و التزامش به قانون اساسی ولایت فقیه جز این است که او نیز حفظ نظام را بر حقوق ملی مرجح میداند؟
اکنون هم فراموش نکنید که برای ما ملت معین از همین نظام است. منتهی در سناریوی شما دندانهاش نسبت به بقیه کمی ریخته!
نگران نباشید که بعداز 27 خرداد خون آشامانی چون رفسنجانی به جان ما ملت می افتد. اگرما ملت ساربانیم بلد هستیم شترمان را کجا بخوابانیم!
اگر ما ملت نا توان و منفعلی هستیم (آنجور که شما ترسیم کرده اید اسیر سرکوب نظام وتنها ترسان ا ز افزایش آن) و به زعم شما جرات نداریم از حق خودمان دفاع کنیم؛ پس آقای معین که سهل است؛ پدر جد او هم بیاید نمی تواند ما را از نا توانی ذاتی ما آنهم در حقنه دموکراسی از بالا به پایین نجات بدهد!
اما اگر دموکراسی یک فرهنگ است، پس ما باید آن را درک کنیم و بکار بندیم . و این مهم کار ما ملت است و نه حاکمیت.
پس چنانچه ما ملتی با فرهنگ هستیم ،نیازی نیست با توصیه شما، عمل سیاسی ما مردم تنها به سرحد انتخاب بین رفسنجانی یا معین تقلیل یابد!!
بهتر بود بر ما خوانندگان منت مینهادید و سناریوی خود را تکمیل مینمودید. و صحنه بعد از انتخاب معین را نیز تشریح میکردید تا هم بر ما و هم بر خود شما دست بستگی عملکرد معین را با شمشیر حکم حکومتی بر بالای سر، در تغییر اوضاع به نفع حقوق ملت و چارچوب تنگ و بسته این نظام مشخص میشد !
تا به عینه میدید که معین نه فرصتهای خاتمی را با این شرایط دارد و نه سطح و محتوای مطالبات ما مردم اکنون کاسته گردیده و نه ملت ما بعد از تجربه 8 ساله خیانت به خود دیگر به وعده و وعید خشکه دل خوش میکنند!
تازه مگر آقای معین به جز ایجاد یک" معاونت حقوقی" توانسته است کار عملی دیگری را قول انجام دهد؟
آیا شما آقای سلامتیان واقعا بر این نظرید که با این معاونت دون کیشوت وار میتوان به جنگ مافیا رفت؟
نه!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مبارزه با این نظام مافیایی دریای خروشان یک جنبش مردمی را نیاز دارد که تا زمانی که شما سیاسیونش به ملت خود باور ندارید و کار خود را آنهم در این مقطع پا گرفتن یک مقاومت ملی ، با کمال تاسف به القای ترس در دلهای مردم نزول داده اید ، نه تنها موجب قوت و غنی آن نمی شوید بلکه مانع و رادع آن خواهید بود .
ولی تاریخ کهن ملت ما نشان داده است که ایرانی بسیار توانا است . هم قدرت خارجی را تا کنون هضم کرده و هم خود را از مخمصه قدرتهای داخلی نسل به نسل بهتر آزاد ساخته است .
و این ملت هنوززنده خواهد ماند!

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24254

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاسخی کوتاه به سناریوی طولانی آقای سلامتیان، بیدار' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005