Click for Amazing Phone Card
شنبه 21 خرداد 1384

ضرب و شتم بهزاد نبوى در قم، فريد مدرسى، شرق

115257.jpg

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى پنجشنبه بعدازظهر به قم رفته بود تا هواداران و مدعوين ستاد انتخاباتى معين را به حضور جدى در انتخابات ترغيب كند. او همچون ديگر هواداران كانديداهاى انتخاباتى در محل ستاد كانديداى مورد حمايت خود در قم جهت سخنرانى دعوت شده بود تا سئوالات جدى هواداران قمى اصلاحات را پاسخ گويد. او اما در ابتداى حضور در حالى كه پشت تريبون سخنرانى قرار گرفته بود با اعتراض ۳۰ تا ۴۰ تن از افرادى روبه رو شد كه لباس متحد الشكل نيز پوشيده بودند. جوانانى با محاسن اندك كه گويى نقش مهمانان سرزده اى را بازى مى كردند كه نمى خواستند بهزاد نبوى به راحتى سخنرانى خود را به سرانجام برساند. درحالى كه يكى از اين جوانان از «عدم تعليق غنى سازى هسته اى دفاع كرد» و از نبوى خواهان پاسخگويى شد، ديگر دوستان او اجازه پاسخ به نبوى را ندادند و با دادن شعار هايى عليه نبوى مانع از پاسخ او شدند. نبوى كه سعى مى كرد آرامش خود را در اين سخنرانى حفظ كند، با وجود قطع سيم بلند گوها توسط جوانان مخالف او به گفته هاى خود ادامه داد و از «تداوم اصلاحات با راى دادن به معين» و «دفاع از قانون و جمهوريت نظام» سخن گفت و افزود: «اگر در انتخابات شركت نكنيم، بايد ديگر فعاليت سياسى نكنيم، كارى كه آنها مى خواهند.» نبوى در حالى كه در سخنان خود بر «تحمل نكردن استبداد و فاشيسم توسط مردم ايران» اصرار مى كرد، بار ديگر معترضان متحدالشكلى را در مقابل خود ديد كه به سر دادن شعار عليه او مى پرداختند و مى گفتند: «ما با معين مشكل نداريم، اما هواداران او خارج از نظام هستند و نبايد سخن بگويند.» عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين با وجود قطع سخنانش، اما به ادامه سخنان مصر بود: «اگر مردم حضور نداشته باشند مخالفان سعى مى كنند صداى ما را خفه كنند. آنها بعد از انتخابات مجلس هفتم اميدوار بودند در انتخابات رياست جمهورى يك عامل تداركاتچى را انتخاب كنند.» او كه مى ديد حاضرين معترض اجازه سخن گفتن به او را نمى دهند، خطاب به آنان گفت: «نامزدهاى شما تلاش مى كنند چهره اى اصلاح طلب و مدافع آزادى هاى قانونى از خود نشان دهند و دم از هواى تازه و بوى تازه مى زنند كه اين حركات شما به ضرر آنها منجر مى شود و ما را هم البته از ميدان خارج نمى كند.» نبوى با در نظر گرفتن فضاى متشنج ايجاد شده توسط آن جوانان حاضر در طرف مقابل خود، خطاب به هواداران معين گفت: «مى خواستم دلايل و استدلال هاى لازم براى شركت در انتخابات را بيان كنم. امروز شرايط نشان از ضرورت شركت ما در انتخابات دارد و هيچ راهى بهتر از حركت اصلاحى و قانونى، تدريجى، مردمى و مسالمت آميز نداريم. اگر شما هم بخواهيد با اين حركت همانگونه مقابله كنيد سودى ندارد مجدداً مى گويم راهى جز اصلاحات نداريم.» با اين حال درگيرى مهمانان سرزده عصبانى با ميزبانان همچنان ادامه داشت و حتى گاز اشك آور نيز مورد استفاده مخالفان قرار گرفت، تا آنجا كه «محمدرضا اسماعيلى» نماينده سابق مردم قم و جانباز شيميايى جنگ بر اثر انتشار گاز اشك آور به بيرون از ستاد منتقل شد. در ميان سخنرانى يكى از جوانان معترض نيز با پرخاش به سوى تريبون رفت كه با مقابله هواداران معين به بيرون از ستاد راهنمايى شد. سخنان بهزاد نبوى پايان يافته بود، اما مخالفان همچنان تلاش داشتند در ستاد انتخاباتى معين بمانند تا اعتراض خود را اعلام كرده باشند. در حالى كه نبوى و مسئولين ستاد انتخاباتى معين مصر به ماندن در دفتر انتخاباتى بودند، مسئولين امنيتى و قضايى ضمانت دادند تا او را به سلامت بر ماشين آماده شده سوار كنند و به مقصد برسانند.در هنگام خروج نبوى از ستاد انتخاباتى معين، جوانان تندرو و متحدالشكل كه تعدادشان به حدود ۱۲۰ نفر رسيده بود، شعار «نبوى بيچاره راه فرار نداره» سر دادند. پس از اين نبوى اگرچه با ضمانت مسئولين محلى از دفتر ستاد به سوى اتومبيل شخصى هدايت شد اما مخالفان به سوى او حمله ور و موجب شكستگى سر و كبودى صورت او شدند. نبوى سپس به دليل خونى شدن پيراهن و پارگى آن، پيراهن تهيه شده توسط نيروى انتظامى را پوشيد و به استاندارى قم منتقل شد.
او در آن محل توسط پزشكى قانونى قم معاينه شد و شكايتى عليه جوانانى كه او را مورد ضرب وشتم قرار دادند، تنظيم كرد و در حدود ساعت ۲۱ به سوى تهران رفت تا فرداى آن روز (جمعه) در يافت آباد تهران سخنرانى كند. اگر چه اين سخنرانى هم به دليل تهديد با ارسال نامه اى برگزار نشد. درگيرى اما پس از ترك ستاد انتخاباتى معين توسط بهزاد نبوى همچنان ادامه داشت و دو طرف خيابان صفائيه قم مسدود شد تا آنجا كه نيروى انتظامى براى آرام كردن جو جلسه وارد عمل شد. اگر چه بار ديگر مخالفان نبوى اقدام به زدن گاز اشك آور كردند. پس از گذشت چند ساعت از التهاب در مراسم سخنرانى بهزاد نبوى و آرام شدن فضا چهار تن از مسئولان ستاد انتخاباتى و هوادار معين به كلانترى به عنوان مطلع دعوت شدند كه با شكايت دو تن از معترضان آنان نيز به همراه آن دو تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان هوادار معين _ مهدى كاظمى، هادى شفيعى و ابوالفضل كاويانى (مديركل امور اجتماعى و انتخابات استاندارى قم) _ كه علت بازداشت آنان شكايت معترضان به ستاد انتخاباتى معين بود، با حكم قاضى كشيك با دستبند به بازداشتگاه مواد مخدر نيروى انتظامى منتقل و سپس در حدود ساعت ۴ بامداد جمعه با گرفتن تعهد آزاد شدند.
•••
بهزاد نبوى پنجشنبه در قم توسط چند ده نفر از جوانان متحدالشكل مورد ضرب وشتم قرار گرفت و مديركل انتخابات استاندارى قم و چند تن از فعالان ستاد انتخاباتى معين در قم بازداشت شدند. اين در حالى است كه اين نوع برخوردها در سال هاى اخير صورتى تكرارى به خود گرفته است. اگرچه اكنون در آستانه انتخابات باوجود تاكيد مقامات حكومتى به حضور حداكثرى مردم تكرار آن جاى تامل دارد. اين بار همزمان با ضرب و شتم بهزاد نبوى در قم عليرضا رجايى عضو نيروهاى ملى _ مذهبى و حامى مصطفى معين در تالار فجر همدان مورد حمله افراد ناشناس قرار مى گيرد و سخنرانى او ناتمام به پايان مى رسد و مجرى مراسم هم مورد ضرب و شتم شديد قرار مى گيرد. به گونه اى كه ستاد انتخاباتى معين در استان همدان با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد كه در صورت عدم تامين جانى فعالان اين ستاد در مقابل فرماندارى اين شهر تحصن مى كنند. همچنين در هفته گذشته جلسه سخنرانى محسن آرمين در بروجرد توسط برخى افراد به تشنج كشيده شد و او پس از آمدن به تهران به وزير كشور نامه نوشت: «مراسم سخنرانى اينجانب به صورت سازمان يافته از سوى عناصر گروه فشار در اين شهرستان مورد هجوم قرار گرفت.» و سپس او خواهان پيگرد قانونى مهاجمان شد. البته برخورد با اصلاح طلبان مدافع حضور در انتخابات به اينجا ختم نشد و پنج شنبه درحالى كه ابراهيم يزدى به تبريز رفته بود تا در جلسه اى با اعضاى ستاد يار دبستانى معين و دانشجويان تبريز شركت كند به دليل قطع سيم صوتى توسط برخى افراد سخنرانى او برگزار نشد و او فقط به صورت دوستانه با دانشجويان به گفت و گو پرداخت و گفت: «شرايط كنونى كشور بهترين موقعيت است كه مى توان از همه نيروهاى سياسى داخلى كه به دموكراسى اعتقاد دارند، استفاده كرد.» وى همچنين از ديدار سفيران كشورهاى اروپايى با معين خبر داد. اين برخوردها و برهم زدن ميتينگ هاى انتخاباتى كانديداها حتى با برخوردهاى نيروى انتظامى تاكنون مهار نشده است با وجود اين كه عبدالواحد موسوى لارى وزير كشور در گذشته در گفت و گويى با خبرنگاران گفته بود: «بر هم زدن تجمعات بيمارى مزمنى است كه متاسفانه علايم شيوع جديد آن را مى بينيم و به رغم اين كه در گذشته اقداماتى انجام شد و دستگاه هاى مختلف در مهار اين مسائل همكارى خوبى داشتند اما باز هم شاهد آن هستيم. در آستانه برگزارى انتخابات نبايد چنين اتفاقى را شاهد باشيم و شوراهاى تامين مامور شده اند مسائل را با جديت پيگيرى كنند و دستگاه ها مكلف شده اند با عوامل اين ماجراها برخورد كنند و اميدواريم افرادى كه اقدام به اين مسائل مى كنند مسئولان بالادستشان و همچنين دستگاه قضايى با آنان برخورد كنند.» موسوى لارى حتى در جايى ديگر در پاسخ به برهم زدن مراسم سخنرانى مهدى كروبى در قم و زنجان گفت: «اميدواريم فرهنگ گفت وگو و نقد كارشناسانه ديدگاه ها جايگزين تنش آفرينى و برخوردهاى فيزيكى كه بر همه شئونات اسلامى و ملى است، شود.» وى افزود: «گزارش هايى از تنش آفرينى و تشنج در شهرهاى زنجان و قم به وزارت كشور رسيده بود كه دستور پيگيرى جدى آن را كرده ايم.» با وجود اينكه موسوى لارى در گذشته دستور پيگيرى برخورد با تنش آفرينان را كرده بود ولى باز هم چنين برخوردهايى توسط جمعى از جوانان رخ داد. البته فقط اصلاح طلبان به اين رفتارها اعتراض نكردند بلكه محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم و عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب هم در گفت وگو با ايسنا اين «برهم زدن هاى تجمعات» را «بدون نفع» براى عاملان اين تنش آفرين ها دانست و حتى فراتر رفت و از نهادهاى حكومتى درخواست برخورد آنان با اين «ناهنجارى ها و بى قانونى ها» كرد. باهنر اين نوع حركات (برهم زدن تجمعات انتخاباتى) را در صورت فراگير شدن موجب اثر منفى بر مشاركت عمومى مردم عنوان كرد و گفت: «اگر موردى باشد، مقامات امنيتى بايد با اين بى قانونى ها برخورد كرده و اين نوع روزنه ها را كور كنند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با وجود جديت فعالان سياسى و حزبى و مقامات مبنى بر برخورد با گروه هاى فشار همچنان اين اپيدمى موجود در فضاى اجتماعى و سياسى ايران در حال رشد و زنده است و چشمه اين رفتارها كور نشده است. آيا در يك هفته آتى تا انتخابات و حتى پس از آن اين بيمارى در ساخت سياسى جامعه درمان مى شود؟! در پى پخش شب نامه هايى عليه برخى كانديداهاى انتخابات و حمله به تجمعات و سخنرانى هاى قانونى و ضرب وشتم طرفداران برخى كانديداها از جمله قم و زنجان وزير كشور با ارسال نامه اى به هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه، خواستار اقدام جدى تمام مراجع قضايى در سطح كشور و همراهى جدى آنان با حجت الاسلام زرگر قاضى ويژه رسيدگى به تخلفات انتخاباتى مستقر در ستاد انتخابات شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24212

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ضرب و شتم بهزاد نبوى در قم، فريد مدرسى، شرق' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005