Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 10 خرداد 1384

نياز رأي دهندگان، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

با شروع زودهنگام تبليغات انتخاباتي، اين انتظار پديد آمده بود كه هر يك از نامزدها فهرست ريزتر و دقيق تري از شخصيت سياسي، فرهنگي و سابقه اجرايي خود ارائه دهند تا ارزيابي مردم از آنان با دقت و ضريب اطمينان بيشتري انجام پذيرد ولي اين انتظار -تقريباً مثل هميشه- برآورده نشده و تنها پي آمد شروع زودهنگام تبليغات انتخاباتي آن بوده است كه ظاهراً گفتني هاي بسياري از نامزدها تمام شده و در فرصت پيش روي، همان كلي گويي ها كه پيش از اين نيز بارها گفته شده تكرار مي شود.
تمامي نامزدها- بدون استثناء- از عزم و اراده راسخ خود براي رسيدن به عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، حفظ و تعالي كرامت انسان ها، مقابله با گراني، ايجاد فرصت هاي شغلي، گزينش همكاران صالح و مردم دوست، ارتقاء جايگاه ايران اسلامي در عرصه هاي بين المللي و... سخن مي گويند، و كمتر توضيح مي دهند كه با كدام برنامه، كدام سابقه كاري و كدام تيم اجرايي در پي تحقق اين وعده ها هستند و انتخاب كنندگان چگونه مي توانند وعده هاي -احتمالاً توخالي- را از اراده هاي راسخ و جدي باز شناسند؟!
ارائه برنامه روشن، معرفي تيم همراه، تشريح راه كارها، توضيح قانع كننده و اطمينان آور درباره توانمندي ها و كارآمدي ها، مخصوصاً از سوي نامزدهايي كه تاكنون سابقه مديريت هاي كلان نداشته اند، ضروري تر است و مردم براي واگذاري رياست قوه مجريه كشور به آنها و اطمينان از صلاحيت و كارآمدي آنان به اطلاعات و دانسته هاي دقيق تر و ريزتري نياز دارند و بديهي است كه اين نياز با كلي گويي هاي رايج اين روزها تأمين نمي شود و موفقيت احتمالي در مسئوليت هاي كم دامنه قبلي نيز، اگر چه در ارزيابي و محاسبه ميزان كارآمدي نامزدها بي تأثير نيست ولي نمي تواند به تنهايي براي سپردن مسئوليت بزرگ و فراگيري نظير رياست جمهوري كافي باشد.
نقد منصفانه دولت هاي قبلي با پرهيز جدي از تخريب و ناديده گرفتن نقاط مثبت آنها، اين آگاهي را به مخاطبان مي دهد كه نامزد نقدكننده، در پي تكرار اشتباهات دولت هاي گذشته نيست ولي، اين اطمينان را هم نمي دهد كه خود مرتكب اشتباهات و خطاهاي مشابه و يا از نوع ديگري نشود و بايد به مردم حق داد كه با استناد به ضرب المثل معروف «ديكته ننوشته، غلط ندارد» اينگونه نقدها را فقط هنگامي اطمينان آور تلقي كنند كه از برنامه كاري، روش اجرايي، حلقه اوليه همكاران رئيس جمهور احتمالي، ميزان هوشمندي و كارآمدي وي و توان هماهنگ كنندگي او باخبر بوده و به اطلاعات و جزئيات دقيق و قابل تكيه اي براي ارزيابي اين ويژگي ها در نامزد مورد نظر دسترسي داشته باشند. چرا كه بر فرض صداقت نامزدها در ادعاهاي خويش -كه انشاءالله همه آنان صادق هستند- صداقت به تنهايي براي تصدي رياست قوه اجرايي كشور كافي نيست و چه بسيارند افراد صادقي كه از توان و كارآمدي لازم براي تحقق آنچه صادقانه در پي آنند، برخوردار نبوده اند. بنابراين علاوه بر اطمينان مردم از صداقت نامزدهاي رياست جمهوري، بايد از توانمندي و كارآمدي آنها براي تحقق آنچه صادقانه وعده داده اند هم اطمينان پيدا كنند و البته بديهي است نبايد در كسب اين اطمينان به وسواس دچار شوند كه اين نيز آفتي ديگر در گزينش اصلح است.
برخي از نامزدها و يا طرفداران آنها در نقد دولت هاي قبلي، ضمن تأكيد بر شايستگي و سلامت رئيس دولت به حضور برخي از افراد فاقد صلاحيت در كابينه او اعتراض مي كنند كه انتقاد و اعتراض بر حق و قابل قبولي است و نمي توان انكار كرد كه مردم و نظام از رهگذر حضور اينگونه افراد فاقد صلاحيت، آسيب ها و خسارت هاي بعضاً جبران ناپذيري ديده اند ولي برخي از
به كار گيرندگان اين افراد در توضيح - بخوانيد توجيه- اقدام خود ، ضمن آن كه در مواردي عدم صلاحيت آنها را انكار مي كنند كه تعجب آور است، در مواردي نيز بر ضرورت جذب و به كارگيري همه طيف ها -حتي كساني كه با ارزش هاي پذيرفته شده مردم همخواني چنداني ندارند- تأكيد مي ورزند!... اين توجيه، هرچند كه غيرقابل قبول است و مفهوم مدارا با طيف ياد شده نمي تواند سپردن امور حساس به آنان باشد ولي اين سؤال نيز در ذهن شكل مي گيرد كه از كجا معلوم برخي نامزدها در صورت تكيه زدن بر كرسي رياست جمهوري همين خطا را با همين توجيه مرتكب نشوند. و به عنوان مثال وقتي در جريان تبليغات انتخاباتي- كه هنوز نه به بار است و نه به دار- حرف هاي دوپهلو مي زنند و اين اقدام خود را به منظور كسب رأي كساني كه همخواني چنداني با انقلاب ندارند، توجيه مي كنند، چه تضميني وجود دارد كه بعد از تصدي احتمالي رياست قوه مجريه كشور، همين خطا را در مقياس بزرگتري تكرار نكنند؟!
اين همه و موارد فراوان ديگري از اين دست، دغدغه هايي است كه تنها با ارائه جزئيات ريزتر و اطلاعات دقيق تر و قابل تكيه از سوي نامزدهاي رياست جمهوري برطرف خواهد شد و دست به نقدترين اين اطلاعات، معرفي هرچند اجمالي تيم همكاران، ارائه راه كارهاي موردنظر كانديداها براي مقابله با اصلي ترين دشواري هاي پيش روي نظير فقر، فساد، تبعيض، پرونده هسته اي، چالش هاي بين المللي و... است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به عنوان مثال يكي از نامزدها از هم اكنون اعلام كرده است كه كابينه خود را از ميان نمايندگان ردصلاحيت شده مجلس ششم و نامزدهاي احراز صلاحيت نشده انتخابات نهم رياست جمهوري برمي گزيند! و با اين اعلام نظر، خيال همه را در چگونگي انتظاري كه مي توانند از او داشته باشند راحت! كرده است بقيه چي؟!
روز يكشنبه، رهبر معظم انقلاب با بيان اين نكته حكيمانه كه «مردم در انتخابات مجلس هفتم جهت واقعي حركت كشور را مشخص كردند و برخلاف تبليغات دشمنان داخلي و خارجي بر ادامه راه امام(ره) تأكيد ورزيدند» تصوير روشني از خواست قاطبه ملت ارائه فرمودند و اكنون نوبت نامزدهاست كه تصوير روشن و قابل اطميناني از چگونگي برنامه خود براي پيمودن اين راه بي بازگشت ارائه دهند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23510

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نياز رأي دهندگان، حسين شريعتمداري، کيهان' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005