Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 3 خرداد 1384

بيانيه دفتر تحکيم وحدت: تحريم انتخابات رياست جمهوري نهم

در انتخابات رياست جمهوري نهم شرکت نکرده و از صندوق هاي راي دوري مي گزينيم و در راستاي تداوم سياست دوري از قدرت و نفي کارکرد حزبي از هيچ کانديدايي حمايت نمي کنيم و معتقديم برآيند تبعات و نتايج عملي شرکت در اين انتخابات، کمک به نمايش مشروعيت بخشي حاکميت و تقويت بخش هاي مسلط غير دموکراتيک ساخت قدرت مي باشد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جنبش اجتماعي مردم ايران اينک مي رود تا با پايان بخشي به دوره فترت در راستاي تحقق مطالبات تاريخي ملت ايران, خود را مهياي تحرکي دوباره و دميدن روحي نو در کالبد جامعه مدني نمايد. موفقيت و کاميابي در کارزار پيش رو , تابعي از درک درست ، منصفانه و واقع بينانه شرايط و تحولات داخلي و بين المللي ، بازخواني تلاش هاي صورت گرفته در يکصد سال اخير, درس گيري از تجربه هشت سال گذشته و کار بست تاکتيک ها و برنامه هاي موثر و اميد آفرين مي باشد. تجارب عيني و عملي جامعه و بهره گيري از اندوخته هاي ديگر ملل جهان از مناسب ترين منابع جهت جستجوي مسير آينده هستند. چگونگي مواجهه با انتخابات رياست جمهوري نهم, به ميزان زيادي مستلزم تامل و مداقه در جايگاه انتخابات و بخش هاي انتخابي مستقيم در قانون اساسي و عملکرد بخش مسلط ساختار قدرت در طول ساليان گذشته است .انتخاباتي شايسته حضور و برخورد مثبت مي باشد که آزاد و موثر باشد, پيش نياز ها و ويژگي هاي ذاتي آن مطابق استانداردهاي جهاني برقرار باشد يا در جريان آن موازنه قوا به سود نيروهاي سياسي و اجتماعي مردمي تغيير يابد و در تحليل آخر در روندي فرسايشي و خنثي مستهلک نگردد و چشم انداز روشني را براي يشبرد دموکراسي به نمايش گذارد. انتخاباتي که در شکل گيري سرنوشت کشور, تصميمات کلان ملي و نحوه اداره امور کشور نقش تعيين کننده ندارد و در عمل نقش تزئيني براي ساختار قدرت تماميت خواه ايفا مي کند, فاقد معني بوده واجد ارزش در گذار به دموکراسي نمي باشد.

ملاحظه سير تحولات داخلي جامعه ايران و دکترين نوين حاکم بر منسبات جهاني بويژه منطقه خاور ميانه گوياي آن است که در شرايط فعلي , کاربست راهبردهاي جامعه محور و استفاده از فضاي انتخابات در راستاي ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي, تبلور بخشيدن به اراده تغيير, تسريع سازمان يابي نيروهاي جامعه مدني و در يک کلام پيگيري اصلاحات در درون جامعه و نهادهاي اجتماعي در بيرون از ساختار قدرت بر راهبردهاي دولت محور و تداوم سياست اصلاح از درون ساختار قدرت مزيت دارد.

بنابراين اعضاي شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور ( دفتر تحکيم وحدت) اعلام مي دارند از آنجاييکه انتخابات پيش رو در پيشبرد فرايند دموکراسي خواهي, تحقق مطالبات ملت و توسعه کشور واجد معنا و ارزش نمي باشد و از اين رو، زمينه اي نيز، براي ممانعت از دخاليت بيگانگان در سرنوشت کشور فراهم نمي کند ،در انتخابات رياست جمهوري نهم شرکت نکرده و از صندوق هاي راي دوري مي گزينيم و در راستاي تداوم سياست دوري از قدرت و نفي کارکرد حزبي از هيچ کانديدايي حمايت نمي کنيم و معتقديم برآيند تبعات و نتايج عملي شرکت در اين انتخابات، کمک به نمايش مشروعيت بخشي حاکميت و تقويت بخش هاي مسلط غير دموکراتيک ساخت قدرت مي باشد و مشارکت حداکثري وصرف راه يافتن شخصيتي غير محافظه کار در کاخ رياست جمهوري تاثير تعيين کننده اي بر توسعه يا تنگ شدن دريچه هاي تنفس جامعه مدني ونيروهاي سياسي- اجتماعي مستقل و منتقد نخواهد داشت.

-------------------------------------
* شورا عموم دفتر تحکم وحدت در جلسه روز 5 شنبه 29 ارديبهشت ماه خود صرف نظر از اعلام صلاحيت ها موضع نهايي خود را در قبال انتخابات تعيين کرد و در قالب اين بيانيه اعلام کرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23134

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر تحکيم وحدت: تحريم انتخابات رياست جمهوري نهم' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005