Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 2 خرداد 1384

بيانيه مصطفي معين در رابطه با رد صلاحيت غير قانوني نامزدهاي واجد شرايط از سوي شوراي نگهبان، امروز

ملت شريف و آگاه ايران

پيرو حکم شوراي نگهبان كه مي‌كوشد اينجانب را از دايره حضور در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران خارج كند، وظيفه مي‌دانم نکاتي را با شما به عنوان محرم و تکيه گاه خويش بيان کنم :
1- گفته بودم نخستين عاملي که مرا به حضور در عرصه انتخابات و دفاع از حقوق اساسي و طبيعي انساني واداشت، با ور به مسئول بودن انسان از نگاه الهي و اجتماعي است .نمي‌توان به آزادگي و آزادي خواهي ، حق‌گرايي و عدالت خواهي و ارزش هاي معنوي و اخلاقي باور داشت و در ميانه ميدان تعيين سرنوشت ملت نبود، پس بايد از اين حق و مسئوليت به دانش و تجربه اندک خود در کنار حقوق بسيار و توان فراوان مردم براي اعتلاي ايران و اسلام، در اين مرحله حساس به درستي استفاده مي‌کردم.
2- ايران و ايرانيان از عهد باستان در حق‌گرايي و حقوق بشرخواهي و صلح دوستي پيشتاز و پيشاهنگ بوده‌اند و برابري حقوق تمامي ابناي بشر از ديدگاه قرآن حقيقتي ممتاز و برجسته است ، جهان امروز نيز خواهان عدالت ، تنوع و تکثر ، آزادي و دموکراسي ، صلح و حقوق بشر است ،پس نمي‌توان از اين سرمايه‌ها و ظرفيت هاي معنوي براي امنيت ، رفاه و پيشرفت ايران غافل ماند .
3- به رغم اين توانمندي ها ، ايران همواره از استبداد و خود کامگي تاريخي رنج ها و خسارتهاي فراوان برده است ، اصلاحات نافرجام بزرگاني چون امير کبير در دوران معاصر و عقب ماندگي هاي ايران گواهي بر اين واقعيت است. اما تلاشهاي ملت را در پيمودن راه دشوار آزادي نمي توانيم از ياد ببريم.هم اکنون در آستانه يکصدمين سال پيروزي انقلاب مشروطيت هستيم که پيشاهنگي مردم ايران را درمبارزات ضد استبدادي و آزادي خواهانه منطقه با تلاش براي تشکيل عدالت خانه، مهار قدرت خودکامه و تحقق مردم سالاري نشان داده است. آن جنبش پس از فراز و فرودها با جنبه هاي ضد استعماري و استقلال خواهانه نو،درقالب نهضت ملي شدن نفت به رهبري مرحوم دکتر محمد مصدق باز جان گرفت و با پيگيري آزادي انتخابات و تشکيل دولت ملي و ايجاد موازنه منفي تداوم يافت. روشنگري هاي موثر متفکران مسئولي چون دکتر شريعتي، استاد مطهري، آيت الله طالقاني و مهندس بازرگان و تلاشهاي مستمر متفکران، روشنفکران، علما و دانشگاهيان و همه قشرهاي آگاه جامعه و سرانجام پيروزي انقلاب بزرگ مردمي و اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) افقهاي بلندي به روي ملت ايران براي غلبه بر استبداد، نيل به استقلال و پيمودن راه پيشرفت و فرهنگ مردم سالاري گشود.
خواسته‌ها و تلاش‌هاي دموکراتيک مردم پس از آن نيز ادامه داشته و دارد، جنبش دوم خرداد و انتخاب جناب آقاي خاتمي از سوي اكثريت قاطع زنان و مردان ايران زمين و تشکيل دولت اصلاحات دستاورد بزرگ اين دوران است. روشن است که نهضت اصلاحات در اين هشت سال چه در سطح جامعه و چه در سطح دولت دستاوردها و ناکامي‌هاي آشکاري داشته است. من خداوند بزرگ را سپاس مي گزارم که توفيق آن را داشته‌ام که به سهم خود در فراز و نشيب‌هاي جنبش و دولت اصلاحات حضور داشته باشم و تا آنجا که توانسته‌ام در پيشبرد اصلاحات بويژه در مسير توسعه علمي کشور و دفاع از آزادي و حقوق شهروندان گام بردارم. حضور من در اين مرحله از تعيين سرنوشت ايران که با تهديدهاي فراوان در عرصه هاي ملي و بين المللي رو به روست، بخشي از احساس تعلق به همين جريان تاريخي است که امروز مي خواهد اصلاحات را گامي به پيش برد.
4- همانگونه که از آغاز ورود به عرصه انتخابات گفته ام دليل من براي ورود به انتخابات « احساس مسئوليت خطر درقبال منافع و امنيت ملي، آينده کشور سرنوشت نسل جوان و برومند ايران» و هدف من «مشارکت فعال وشکوهمند مردم در انتخابات» و تحقق «آزادي، قانونمندي ، عادلانه و رقابتي بودن انتخابات» و احقاق «حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي» است. براي من «اقبال به فرد» ‌نتيجه‌اي طبيعي است که در اين فرايند بر مي‌آيد. من به دعوت احزاب سياسي وگروه‌هاي اجتماعي باسابقه و فعال، دانشگاهيان و نخبگان جامعه قدم در اين راه نهادم .من ادامه و پيشبرد برنامه اصلاحات را با رويکردهاي علمي، اخلاقي و دموکراتيک ممکن مي‌دانم و براي تحقق آن بر خرد و كار جمعي و پاسخگويي مشترک در دفاع از حقوق مردم تأکيد داشتم. در اين راه هيچ چشمداشت و انتظاري براي کسب قدرت، از هيچ مقام يا مرجع و نهادي نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خداي بزرگ و مردم بزرگوار مديون دانسته و مي دانم. اما خداي بزرگ را خالصانه سپاس مي‌گزارم که طي همين مدت مرا از نعمت همفکري و همراهي و نقد و هدايت جوانان و زنان و مردان آگاه و نهادهاي مدني و مردمي و گروههاي صنفي وسياسي و فرهنگي و اقوام و مذاهب در سراسر ايران بهره مند ساخت. من در برابر عظمت اين سرمايه ماندگار معنوي که در گوشه و کنار کشور به وجود آمده است خود را كوچك و مرهون رحمت و تفضل الهي و مسئول در برابر مردم مي‌دانم.
5- تحرک و تلاشي که در اين مدت در ميان نخبگان، جوانان، دانشجويان، فرهنگيان و آحاد مردم براي حضور در عرصه سرنوشت ساز انتخابات رياست جمهوري صورت گرفته نه تنها حاکي از آغاز تغيير در فضاي يخ زده انتخابات بوده‌است ، بلکه با رشد روز افزون اجتماعات دانشگاهي و مردمي در سراسر کشور و استقبال از رويکرد حضور فعال در انتخابات آزاد ‌مي‌رفت تا چشم انداز جديدی از مشارکت گسترده مردم به وجود آورد. علاوه بر آن با تشکيل کميسيون هاي برنامه ريزي و تدوين اولويت هاي دولت جديد، نخبگان و صاحب نظران برجسته براي حل مسايل عاجل و آتي دولت و کشور در زمينه هاي مختلف صادقانه به ارائه طريق پرداختند. اين فضاي جديد اميد و تلاش، ظرفيت و توان جديدي براي اداره کشور بود.
6- با اين تحول در جهت پيشبرد اصلاحات، مقاومت مردم ستيزان و مخالفان دموکراسي نيز غير قابل پيش‌بيني نبود. «گريز از برگزاري انتخابات آزاد»، حتي به بهاي «محدوديت مشارکت مردم»؛ الگويي بود که پيش از اين با تضييع حقوق شهروندان و اقدام براي حذف يک جريان مردم سالار در انتخابات مجلس هفتم به اجرا در آمده بود. به رغم همه تلاشهاي دلسوزانه گروه‌ها وشخصيتهاي سياسي، آحاد مردم ودولت در اين مدت، متأسفانه اين بار نيز همين الگو برگزيده شد و تنگ نظري و اقتدار گرايي راه را بر مصالح و منافع ملي و تقويت پايه‌هاي دموکراتيک اقتدار ايران و اسلام بست. من تصميم شوراي نگهبان را در رد غير قانوني صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري در اين جهت مي دانم و آن را در تعارض آشکار با اصول قانون اساسي، بديهيات دموکراسي، قضاوت افکار عمومي و مصالح ملي و فرآيند هاي جهاني مي‌بينم. اين تصميم به دنبال برگزاري انتخاباتي است كه در آن نه حقوق اساسي شهروندان مورد اعتناست و نه مشاركت فراگير و گسترده ملت مد نظر. مسئوليت آسيب‌ها و تهديدهايي كه از اين اقدام متوجه موقعيت و مصالح و امنيت ملي و بين‌المللي ايران مي‌شود به طور قطع با شوراي نگهبان خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

7- من به اين تصميم شوراي نگهبان در رد صلاحيت که نه مبناي منطقي و حقوقي دارد، نه با مواضع ديدگاه‌ها و پيشينه فکري و سياسي و اجرايي من کمترين سازگاري دارد و نه حتي با رويه و ملاکهاي مرسوم آن شورا در دوره‌هاي قبل هم خوان است، اعتراض جدي داشته و دارم. اما همان گونه که گفته‌ام تنها به دادگاه عدل الهي و وجدان و افکار عمومي شکايت خواهم برد. من انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانوني و حقوق شهروندي براي خود و ساير نامزدهايي که به طور غير قانوني رد صلاحيت شده‌اند نداشته و ندارم، در پي آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.
8- من در اين انتخابات شرکت نخواهم کرد، اما هم چنان بر تداوم حضور در عرصه هاي دفاع از حقوق مردم، اعتلاي کشور و سربلندي اسلام و سازماندهي همه تلاشها براي پيشبرد اصلاحات و تشکيل جبهه اي که بتواند «دموکراسي، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهاي آزادي خواهانه مردم» را پي بگيرد، مصمم خواهم بود.
از لطف و عنايت يكايک هم ميهنان عزيز، جوانان پاک و فرهيخته، زنان شجاع و آگاه و مردان مصمم و فداکار در همه شهرها وروستاه‌ها و در ميان همه اقوام و مذاهب که طي اين مدت بي دريغ و بي‌چشم داشت شامل حالم بود، خاضعانه تشکر و قدراني مي‌کنم. به توان و آينده ملت سخت اميدوارم و به خداوند بزرگ توکل مي کنم.
«ان اريد الا الصلاح ما الستطعت و ما توفيقي الا بالله، عليه توکلت و اليه انيب»
من عزمي جز اصلاح نداشتم، توفيقم جز از سوي خدا نيست، به او تکيه مي کنم و به سوي او بر ميگردم.

خدمتگزار کوچک مردم ايران
مصطفي معين
دوم خرداد1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23070

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه مصطفي معين در رابطه با رد صلاحيت غير قانوني نامزدهاي واجد شرايط از سوي شوراي نگهبان، امروز' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005