Click for Amazing Phone Card
شنبه 17 اردیبهشت 1384

مرگ زهرا كاظمي به موضوع اصلي مناظره آرمين و انبارلويي تبديل شد، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۲/۱۷‬
داخلي. سياسي. انتخابات‪. ۸۴‬
"محسن آرمين" عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و "محمد كاظم انبارلويي" عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي روز شنبه در يك نشست مشترك در خصوص مسايل انتخابات حضور يافتند، اما بحث مرگ "زهرا كاظمي" خبرنگار ايراني به محور اصلي مناظره دو طرف تبديل شد.

به‌گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، اين بحث در خانه معلم منطقه ‪ ۳‬آموزش و پرورش تهران آن زمان آغاز شد كه انبارلويي با اشاره به موضع‌گيري آرمين در زمان مجلس ششم، در قبال قتل زهرا كاظمي، گفت: مجلس ششم به موضوعات اقتصادي كمتر توجه داشت و بيشتر به موضوعاتي از اين قبيل مي‌پرداخت.

سردبير روزنامه رسالت افزود: در هشت سال گذشته ، دولت بر اجراي فصل سوم قانون اساسي يعني حقوق و آزاديهاي مردم تاكيد داشته است و فصل چهارم قانون اساسي كه ناظر بر امور اقتصادي است ، تعطيل بوده است.

انبارلويي با اشاره به فرار مالياتي برخي شركتهاي دولتي ، بر ضرورت نظارت مجلس بر اين امور تاكيد كرد و گفت: اينها جزو حقوق اقتصادي مردم است، ولي مي‌بينيم كه مجلس ششم به جاي اين توجه به اين امر، در خصوص بحث زهرا كاظمي ، حساسيت نشان مي‌دهد.

وي افزود: البته حساسيت در خصوص بحث زهرا كاظمي نيز تحسين آميز است، ولي امور اقتصادي كه به ‪ ۷۰‬ميليون نفر برمي‌گردد نيز حساسيت طلب مي‌كند،اما ديديم كه مجلس ششم در اين خصوص سكوت كرد.

عضو حزب موتلفه تاكيد كرد: قانون اساسي همه‌اش مهم است و فقط اصل ‪ ۱۲۴‬آن كه در خصوص آزادي بيان است، مهم نيست.

وي ادامه داد: دربرگيري يك حوزه ‪ ۱۰۰ ، ۱۰‬يا ‪ ۱۰۰۰‬نفر است، ولي دربرگيري حوزه ديگر ‪ ۷۰‬ميليون نفر است و بايد حساسيت در اين زمينه بيشتر باشد.

انبارلويي با اشاره به طرح يكي از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست در زمينه ايجاد معاونت حقوق بشر، به وي پيشنهاد كرد معاونت اقتصادي حقوق بشر نيز ايجاد كند.

آرمين در پاسخ به انتقاد مطرح شده از طرف انبارلويي گفت: در مورد حقوق بشر خيلي بحث هست، اينكه يك شيعه بگويد ، حالا براي يك نفر در زندان مشكلي پيش آمده ، چرا حساسيت نشان داده شد، قابل توجه است ، چون موضع‌گيري امام علي (ع) در قبال خارج شدن يك خلخال از پاي يك زن يهودي روشن است. حال اگر يك زن در زندان كشته شده باشد ، بايد گفت كه مشكلي پيش آمده شما چرا توجه كرده‌ايد.

وي افزود: قتل زهرا كاظمي ، خساراتي براي كشور ما در سطح بين‌المللي داشته است كه كم نيست. فشارهايي كه در خصوص بحث انرژي هسته‌اي به ما وارد مي شود ناشي از فعال شدن كشورهايي چون كانادا بعد از اين قضيه است.

نماينده مجلس ششم ادامه داد: من در آن زمان به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيش بيني مي‌كردم كه قتل يك خبرنگار در زندان چه مشكلاتي را براي كشور پديد خواهد آورد بنابر اين روي آن حساس بودم.

انبارلويي نيز در پاسخ به سخنان آرمين گفت: من نگفتم كه شما نبايد در خصوص بحث زهرا كاظمي حساس نباشد، بحث من اين بود كه چرا شما بر امور مالياتي شركتهاي دولتي نظارت نكرديد.

وي افزود: شما در مجلس ششم آن قدر عنايت داشتيد كه از حقوق يك فرد حمايت كرديد ، ولي چرا در مورد ماليات شركتهاي دولتي كاري نكرديد.

آرمين نيز پاسخ داد: البته الان كه آقاي انبارلويي از موضع مجلس در قبال بحث زهرا كاظمي تشكر مي‌كند، موضوع تازه‌اي است،چون در من يادم هست در آن زمان كه با "مرتضوي" سر موضع "كاظمي " در افتادم ، شما بارها در روزنامه رسالت نوشتيد كه "آرمين" به خارجي‌ها خط مي‌دهد ، بي‌خود يك موضوع را بزرگ مي‌كند، آقاي انبارلويي بگويد ، آن موضع چه بود و حرف الان چيست.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب ادامه داد: دوستان شما از طرح بحث زهرا كاظمي وحشت داشتند و معتقد بودند كه اين موضوع نبايد مطرح شود، مي‌گفتند نبايد دنيا بفهمد، مگر مي‌شود در اين دنيا چيزي را پنهان كرد كه كسي نفهمد.

وي افزود: ما گفتيم قبل از اينكه دنيا مدعي شود، عوامل قصور معرفي و با آنها برخورد شود.

انبارلويي در اعتراض به سخنان آرمين گفت: شما چرا از موضع دوستان من مي‌گوييد؟
آرمين پاسخ داد: من از روزنامه شما صحبت مي‌كنم.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اضافه كرد: بحث من اين بود كه وقتي به جاي مجازات عوامل قصور در اين قضيه، همان افراد به عنوان مدير نمونه معرفي مي‌شوند ، در حقيقت از جيب كشور هزينه مي‌شود.


** دو فعال سياسي و دو موضوع مهم
در ادامه اين نشست ، اين دو فعال سياسي ، نظرات خود را درباره دو موضوع مطرح كرده و آن را از ديد خود مهم دانستند.

انبارلويي با اشاره به بحث فرار مالياتي برخي شركتهاي دولتي گفت: طبق اصل ‪ ۵۳‬قانون اساسي ، همه دريافتيهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و هزينه‌ها نيز از خزانه باشد ولي سووال اين است كه آيا همه دريافتيها به خزانه واريز شده است.

وي افزود: بر اساس اطلاعاتي كه من دارم ، بسياري از دريافتي‌هاي دولت به خزانه واريز نمي‌شود.

انبارلويي به عنوان نمونه به درآمدهاي شركت ملي نفت اشاره كرد و گفت:
در سال ‪ ۸۰‬پيش بيني شده بود كه اين شركت پنج هزار ميليارد سود داشته باشد ولي ‪ ۹‬هزار ميليارد سود برده است و اين درآمد به خزانه واريز نشده است.

سردبير روزنامه رسالت ادامه داد: در سال ‪ ۸۲‬نيز پيش بيني شده بود كه سود اين شركت سه هزار ميليارد باشد در حالي كه اين شركت ‪ ۱۶‬هزار ميليارد ، سود داشته است.

وي افزود: همچنين يك شركت وابسته به حوزه نفت پيش بيني مي‌شود كه در سال ‪ ۷۰۰ ، ۷۹‬هزار دلار سود داشته باشد ، در حالي كه اين شركت ‪ ۱۱۲‬ميليون دلار سود كرده است.

اين فعال سياسي همچنين عملكرد مديران شركت دخانيات و فرار مالياتي آنها را زير سووال برد.

انبارلويي تاكيد كرد: درآمد اين شركتها بايد به خزانه واريز مي‌شد،ولي به خزانه واريز نشده است. اينها ، حقوق اقتصادي ملت است.

آرمين نيز گفت: به نظر من مساله اصلي جامعه ما چالش بين دو امر است ، نظم مبتني بر آمريت و نظم مبتني بر مردم‌سالاري.

وي افزود: اين موضوع مهمترين چالش ما در دهه اخير بوده و ادامه نيز خواهد يافت تا تكليف آن روشن شود.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به اينكه " تفكيك فيزيكي مسايل اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ، تفكيك درستي نيست" گفت: دوستان اقاي انبارلويي در دوران "سازندگي" فشار زيادي به دولت هاشمي آوردند و توانستند وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور را از آن خود كنند و فكر مي‌كردند كه به اين وسيله مي‌توانند بخش فرهنگي و سياسي را كنترل كنند و بخش اقتصادي را هم به آقاي هاشمي مي‌سپارند.

وي ادامه داد: نتيجه اين عملكرد، "دوم خرداد" بود و اين پديده يك شبه بوجود نيامد ، بلكه عوامل پيچيده اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در پديد آمدن آن نقش داشت.

آرمين تاكيد كرد: اين ساده انگارانه است كه بخواهيم يك بخش را كنار بگذاريم.

وي افزود: بنابراين مشكل ما و چالش اصلي اين است كه خواستار نظم دموكراتيك يا آمرانه هستيم. تمامي نيروهاي سياسي نيز حول اين محور جمع شده‌اند.

اين فعال سياسي تصريح كرد: باور نكنيد كه مساله اقتصادي است ، البته دوستان آقاي انبارلويي علاقه دارند كه در ايام انتخابات در راستاي مطالبات معلمان و كارگران سخن بگويند، باور كنيد مساله فراتر از اينهاست.

آرمين پرسيد: اگر حقوق معلمان مهم است چرا دوستان آقاي انبارلويي در مجلس هفتم ، پاداش ساليانه خود را ‪ ۱/۵‬ميليون تومان كردند؟ چرا "پژو پرشيا" را به "زانتيا" تبديل كردند؟
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: اگر واقعا مشكل دوستان اقاي انبالويي اين است، چرا بودجه برخي نهادها را در بودجه امسال پنج تا ‪ ۱۰‬برابر افزايش دادند و چرا به جاي اين كه اين بودجه‌ها را به آموزش و پرورش بدهند به سراغ حوزه علميه و بسيج فلان‌جا و لشكر و گردان عاشورا رفتند و به آنها بودجه اختصاص دادند.

وي ادامه داد: ببينيد چه نهادهايي بودجه جديد گرفتند و چه نهادهايي بودجه‌شان افزايش يافت . بودجه همه نهادهاي انتصابي و در خدمت يك مركز ، افزايش يافته است.

اين فعال سياسي افزود: بنابراين مساله اصلي اين است كه آيا مسايل اقتصادي، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي را مي‌توان با نظم دموكراتيك و با حضور مردم و يا نظم آمرانه و بدون حضور مردم حل كرد.

آرمين با اشاره به مصاديقي همچون كشور شوروي سابق، و كشور عراق در زمان صدام حسين تاكيد كرد: تجربه نشان داده است كه كداميك از اين دو نظم مي‌تواند مشكلات را حل كند.


** يك توافق نظر
انبارلويي و آرمين در اين جلسه يك توافق نظر هم داشتند و آن اينكه شاخصهاي اقتصادي نشان از موفقيت دولت خاتمي دارد.

انبارلويي گفت: من رشد شاخصهاي اقتصادي در دوران خاتمي را تخطئه نمي‌كنم، ولي معتقدم كه درآمد برخي شركتها به خزانه واريز نشده است.

سردبير روزنامه رسالت افزود: من در اين خصوص از رييس جمهوري شكايت كردم و معتقدم اين از دستاوردهاي دوم خرداد است كه مي‌شود از يك رييس جمهوري شكايت كرد.

وي افزود: به عقيدم من ، كشور ما يك خزانه ندارد بلكه به عدد شركتهاي دولتي خزانه داريم.

انبارلويي تعداد شركتهاي دولتي را دو هزار فقره دانست و گفت در بررسي بودجه فقط نام ‪ ۷۰۰‬شركت آورده مي‌شود، سووال اين است كه سود و زيان هزار و ‪ ۳۰۰‬شركت ديگر كجا آورده مي‌شود.

آرمين نيز گفت: به شهادت آمار ، در هيچ دوره‌اي به اندازه دوره خاتمي كار اقتصادي نشده است.

وي با اشاره به اينكه در دوران سازندگي سالي ‪ ۲۴۰‬هزار فرصت شغلي ايجاد شده است ، گفت: در زمان خاتمي اين رقم به ‪ ۴۵۰‬هزار فرصت شغلي در سال رسيده است.

وي با بيان اين مطلب كه "خدا را سپاسگزاريم كه آقاي انبارلويي هم پذيرفته كه كارنامه اقتصادي دولت مثبت است" گفت: اگر در جايي تخلفي هم باشد ، ما خواستار نظارت و برخورد قانوني هستيم.

آرمين در عين حال پنهان كردن درآمدها توسط برخي شركتهاي دولتي را به علت مشكل دريافتها و روند طولاني و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد ذكر كرد و گفت بايد براي اين امر راهكارهايي انديشيده شود.


** "نظم آمرانه را تعريف كنيد"
در ادامه اين نشست يكي از معلمان از آرمين خواست كه نظم آمرانه را تعريف كند.

آرمين گفت: نظم آمرانه يعني نظم مبتني بر اقتدارگرايي، يعني اينكه اگر فرودگاهي بعد از اينكه ‪ ۲۵‬سال خوابيده و طي ‪ ۲‬سال راه اندازي مي‌شود تا درآمدزايي داشته و به قلب پروازها تبديل شود، در روز افتتاح دو فانتوم به پرواز درمي‌آيد و هواپيماي مسافربري را بر زمين مي‌نشاند.

وي افزود: نظم آمرانه يعني اينكه دو هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر را رد صلاحيت كنند و به هيچ كس هم پاسخگو نباشند و بگويند كه دلايل را اعلام نمي‌كنند.

اين فعال سياسي تصريح كرد: نظم آمرانه يعني اينكه وقتي ‪ ۶۸‬درصد مردم به يك فرد و برنامه او راي مي‌دهند ، آنقدر برايش بحران آفريني كنيم كه او اعلام كند هر ‪ ۹‬روز با يك بحران روبرو شده و " نامه‌اي براي فردا " بنويسد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

** شما به جلسه آمده‌ايد كه دخانيات را محاكمه كنيد"
بعد از اعلام نظر انبارلويي در خصوص آنچه كه آن را فرار مالياتي شركت دخانيات خواند، يكي از حاضران در جلسه از او پرسيد ، اقاي انبارلويي شما به اينجا آمده‌ايد كه دخانيات را محاكمه كنيد؟
وي كه سووالش را به صورت مكتوب در اختيار مجري برنامه قرار داده بود، اضافه كرد: مساله دخانيات سياسي است كه توسط دوستان شما مثل "احمد توكلي" براي تسويه حسابهاي شخصي مطرح شده است.

انبارلويي به طور مستقيم به اين پرسش پاسخ نداد ولي در ادامه بحث خود در مورد فرار مالياتي شركتهاي دولتي ، گفت: من در خصوص نقض اصل ‪ ۵۳‬قانون اساسي كتاب نوشتم و به رييس جمهوري گفتم كه اين اصل قانون اساسي نقض شده است ولي تا كنون پاسخي دريافت نكردم.

وي افزود: قانون اساسي، همه‌اش قانون اساسي است ولي اگر در حوزه سياست صداها زياد شود ، موجب مي‌شود كه صداي اقتصادي مردم شنيده نشود.


** در حاشيه نشست انبارلويي و آرمين با معلمان
به علت تاخير چند دقيقه‌اي آرمين در ابتداي جلسه، مجري از انبارلويي خواست كه مقدماتي درباره بحث انتخابات رياست جمهوري بيان كند.

انبارلويي هم با اشاره به اينكه در هيچ دموكراسي نشان نداريد كه ‪ ۱۰۰‬درصد مردم در انتخابات شركت كنند، اين سووال را مطرح كرد: كه آيا در انتخابات ، فهم يك مرجع تقليد با يك كارگر ساده ، فرق ندارد؟ خود او پاسخ داد "قطعا فرق دارد".

برخي مواضع آرمين و انبارلويي ، اعتراض و يا همراهي برخي از شركت كنندگان در اين نشست را به همراه داشت.

آرمين در بخشي از صحبت‌هاي خود با اشاره به سخنان ديروز احمد جنتي در نماز جمعه در خصوص فرار سرمايه‌ها به خارج كشور ، خطاب به وي گفت:
بهتر است اين مساله را از خودتان بپرسيد.

وي به سخنان جنتي در خطبه‌هاي نماز جمعه پيشين اشاره كرد.

انبارلويي نيز در بخشي از سخنان خود گفت كه هم در قانون اساسي ايران ، هم فرانسه و هم آمريكا نهادهايي براي صيانت از قانون اساسي در نظر گرفته شده‌اند كه در ايران اين مسووليت با شوراي نگهبان است.

وي افزود: دموكراسي بهترين شيوه براي اداره عقلاني حكومت است ، به شرط اينكه بر قراردادهاي اجتماعي استوار شده باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22204

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مرگ زهرا كاظمي به موضوع اصلي مناظره آرمين و انبارلويي تبديل شد، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005