Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 13 اردیبهشت 1384

احمدي نژاد: توافقات پشت پرده يک جمع خاص هيچ تأثيری در تصميم مردم و آراء آنان ندارد، مهر

شهردار تهران گفت:مذاکرات و توافقات پشت پرده يک جمع خاص هيچ تأثيری در تصميم مردم و آرای آنان ندارد و انتخابات متعلق به مردم است.
به گزارش خبرگزاری "مهر" به نقل از سايت مردميار، دکتر احمدی نژاد شهردار تهران عصر روز دوشنبه در اجتماع پرشور مردم تبريز بر ضرورت تغيير نگاه دولت و مديريت کشور به مردم تاکيد کرد واظهار داشت: ملت يک نيروی بی پايان است و در صورتی که بستر مناسبی برای مشارکت مردم در اداره کشور فراهم شود ، امور جامعه بهتر و کم خرج تر مديريت خواهد شد.

وی تصريح کرد: برخی از دولتمردان شعار مردم را می دهند اما در عمل کوچکترين شانی برای آنها قائل نيستند و به عنوان نمونه کارشکنی در راه خدمت شوراها به مردم را که بر آمده از خواست مردم هستند جايگزين همکاری و همراهی با آنان کرده اند.

استاد و عضو هيات علمی دانشگاه علم و صنعت تهران پيشرفت واقعی را تنها در سايه اجرای عدالت امکانپذير دانست و تاکيد کرد : در نتيجه اجرای سياستهای نادرست اقتصادی در کشور بيش از 60 درصد فعاليتهای اقتصادی جامعه در تهران و عمدتا در بورس بازی و سوداگری متمرکز شده است و همين امر ، فرصتها را از ساير نقاط کشور سلب کرده است .

وی افزود : تمرکز بيش از اندازه دستگاهها و شرکتهای دولتی و مراکز تصميم گيری در تهران ، دهها هزار ميليارد تومان ازسرمايه های کشور را در ساختمانهای گران قيمت دولتی بلوکه کرده است و گرانترين ساختمانها را شرکتها و سازمانهای دولتی با پرداخت دهها ميليارد تومان از بودجه کشور در اختيار گرفته اند.

شهردارتهران تمرکز بيش از حد نرم افزاری در تهران به مفهوم اتخاذ عمده تصميمات در مرکز کشور را ناعادلانه و عامل تضييع حقوق عمومی دانست و گفت : سياست های کلان و برنامه ريزيهای اساسی بايد در تهران طراحی و پيگيری شود اما متاسفانه به دليل نگاه ناعادلانه دولت به اداره امور در کشور ، همه تصميمات ريز و درشت در مرکز اتخاذ می شود و همين امر احساس همراهی ومشارکت عمومی وبرقراری پيوند ميان نيازها و خواست مردم با برنامه ها و تصميمات دولت را از بين برده است.

وی افزود: تشکيل قله های ثروت حاصل بی توجهی به اجرای عدالت است و گرد آورندگان ثروتهای نامشروع برای بقاء منافع خود، ناگزير از برقراری پيوند با عرصه های سياسی و در اختيار گرفتن رسانه و حزب و گروه ذی نفوذ سياسی هستند.

دکتراحمدی نژاد سود بالای بانکی و رايج بودن ربا و سود پول در نظام اقتصادی کشور را موجب اضمحلال اقتصاد کشور خواند و تاکيدکرد : عامه مردم از دريافت و بازپرداخت وامهای کلان بانکی با بهره های بالا عاجز هستند و اين افراد خاصی هستند که به دريافت اين وامها نايل می شوند و آنها نيز اين پولها را برای کسب سودهای کلان در بورس بازی و سوداگری به کار می گيرند که حاصل آن چيزی جز اختلاف طبقاتی ، آسيب ديدن چرخه توليد و افزايش بيکاری در کشور نيست .

وی شکل گيری بانکهای خصوصی در وضع کنونی آن را برای اقتصاد کشور زيان بار خواند واظهارداشت: چگونه ممکن است يک بانک خصوصی با سرمايه 15 ميليارد تومانی تشکيل شود و در يک دوره فعاليت چهار ساله ، سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان افزايش دهد.

دکتر احمدی نژادفاصله گرفتن بخشی از مديريت کشور از مسير اسلا م و انقلاب را عامل بروز آسيبهای بزرگ در زندگی مردم دانست و ضرورت بازگشت به احکام نورانی و نجاتبخش اسلام برای اداره کشور ، اجرای عدالت به عنوان عامل اساسی در برقراری آرامش روانی و فکری جامعه و سپردن کارها به دست مردم را مورد تاکيد قرار داد.

وی افزود : وجود انبوه تشکلهای مردمی ، هياتها و انجمنهای مذهبی و خيريه نشان می دهد که مردم ايران در طول تاريخ در اداره امور اجتماعی صاحب نقش بوده اند و اين تشکلها که يک سرمايه عظيم اجتماعی هستند و می توانند در اداره کشور نقش مثبت و سازنده ای را ايفا کنند بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تهران تصريح کرد: برخی از مديران کشور با زير پا گذاشتن داشته های خود و محروم کردن تشکلهای ديرپای مردمی از حضور در عرصه اداره کشور ، سازمانهای غيردولتی را از غربی ها کپی گرفته اند و می خواهند آنها را در ايران سازماندهی کنند .

وی مديريت از نگاه انقلاب را همراه ، همگام ، غمخوار و منت کش مردم دانست و از اينکه برخی از مديران امروز کشور با وجود دريافت حقوقها و پاداشهای کلان و بازدهی پايين ، خود را طلبکار می دانند و بر سر مردم منت می گذارند ، ابراز تاسف کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دکتر احمدی نژاد صداقت ، خدمتگزاری و همراه مردم بودن را از ويژگيهای مديريت اسلامی دانست و تاکيد کرد : دولت متعلق به مردم است و بايد به مردم بازگردانده شود.

وی افزود : شهيد رجايی وزرای خود را به روستاهای کشور گسيل می کرد تا پای دردل مردم بنشينند و به طور مستقيم با مشکلات کشور از زبان مردم آشنا شوند اما امروز افرادی که مدعی مديريت مدرن هستند به مردم پشت کرده اند و در محاسبات و مراودات خود هيچ نقشی را برای مردم قائل نيستند.

شهردار تهران افزود : ملت ايران قصد دارد کشور خود را درست ، عادلانه ، پيشرفته و اسلامی بسازد و از اين مدرنيته ای که شما می خواهيد برای کشور به ارمغان بياوريد بيزار است .

وی در پاسخ به سووال حاضران در مورد انتخابات رياست جمهوری گفت : انتخابات متعلق به مردم است و اين مردم هستند که با آراء هوشمندانه و آگاهانه خود سرنوشت کشور را برای يک دوره چهار ساله رقم می زنند .

دکتر احمدی نژاد تصريح کرد : حضور يا عدم حضور افراد در انتخابات ، حساسيت خاصی را بر نمی انگيزد و هر کس شرايط لازم را برای خدمت به کشور در خود می بينند بايد بدون هيچگونه تلاشی برای تخريب ديگران ، وارد اين عرصه شود و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد والبته مردم نيز به خوبی می دانند که چگونه از اين حق خود استفاده کنند.

به گزارش مردميار صدها تن از مردم تبريز با شعار صل علی محمد بوی رجايی آمد از دکتر احمدی نژاد شهردار تهران به گرمی استقبال و او را در سفر کوتاهش به اين شهر بدرقه کردند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21954

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمدي نژاد: توافقات پشت پرده يک جمع خاص هيچ تأثيری در تصميم مردم و آراء آنان ندارد، مهر' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005