Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

اعلام برنامه هاي انتخاباتي نهضت آزادي، ايلنا

ابراهيم يزدي، در كنفرانس مطبوعاتي كه به منظور ارايه برنامه‌‏هاي نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، انتخابات را فرصت مناسبي براي مطالبه حقوق ملت ايران ارزيابي و تأكيد كرد: ملت ايران بايد از اين فرصت جهت تمرين دموكراسي و استيفاي حقوق خود استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، دبيركل نهضت آزادي در سخنانش به تشريح برنامه‌‏هاي اين حزب در شش بند، تثبيت اقتدار رئيس‌‏جمهوري، رفع موانع توسعه‌‏سياسي، توسعه علمي، آموزشي فرهنگي و توسعه اقتصادي، توسعه و بهبود روابط بين‌‏المللي و اصلاح امور قضايي پرداخت.
يزدي با بيان اين كه در ساختار حقيقي و حقوقي ايران، رئيس‌‏جمهوري فاقد اقتدار است و به يك تداركاتچي تنزل يافته است، اظهار عقيده كرد كه اولين وظيفه فردي كه رأي مردم را كسب كند، تثبيت اقتدار رئيس‌‏جمهوري است.
دبير كل نهضت آزادي ايران، آزادي رئيس‌‏جمهوري در انتخاب وزرا، تحقق اختيارات قانوني رئيس جمهوري در ارتباط با ساير قوا و نهادها، استفاده از نيروهاي متخصص جهت تدوين برنامه‌‏هاي كلان ملي صرف نظر از اعتقادات آنها، پايان دادن به فعاليت‌‏هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و انتظامي و خارج ساختن مديريت سازمان صدا و سيما از انحصار جناح خاص را به عنوان مولفه‌‏هاي ضروري بازسازي اقتدار رئيس‌‏جمهوري بيان كرد.
وي همچنين وجود نهادهاي موازي را، از موانع عملكرد مستقل و مقتدر رئيس‌‏جمهوري دانست و خواستار پايان دادن به فعاليت اين نهادها شد.
يزدي در سخنانش بر استفاده رئيس‌‏جمهوري از اخطار قانون اساسي جهت پايان دادن به نقض قانون اساسي تأكيد كرد و ايجاد هماهنگي بين قواي نظامي وامنيتي به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي را از وظايف رئيس جمهوري دانست.
وي همچنين اجراي كامل اصل 110 قانون اساسي و تعويض مسووليت نيروي انتظامي به وزارت كشور را به عنوان برنامه‌‏هاي ديگر نهضت آزادي ايران جهت تثبيت اقتدار رئيس جمهوري مطرح نمود.
يزدي با بيان اين كه با يك بحران سياسي مواجه هستم، ناديده گرفتن يك جانبه برخي از اصول قانون اساسي از سوي مسوولين را مسبب اين بحران دانست و اجراي برنامه نهضت آزادي ايران جهت توسعه سياسي را براي رفع اين بحران ضروري دانست.
كانديداي نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري، اصلاح قانون مطبوعات، افزايش اختيارات انجمن‌‏هاي صنفي و شوراها، تشكيل پارلمان دانشجويي، اصلاح قوانين انتخابات به منظور كاهش ميزان دخالت نهادهاي اقتصادي، اجراي اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي و حل مشكلات قانوني در اجراي اصل 168 قانون اساسي مربوط به رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي و سياسي را به منظور حركت به سمت توسعه سياسي در ايران ضروري دانست.
وي همچنين خواستار تدريس كليه زبان‌‏هاي قومي، اجراي برنامه آشتي ملي جهت بازگشت ايرانيان مهاجر به كشور، خواستار رفع تبعيض‌‏هاي موجود عليه زنان شد.
يزدي با اشاره به معاهدات بين المللي كه توسط دولت ايران پذيرفته شده است، اين معاهدات را براساس قانون اساسي ايران همانند قوانين داخلي لازم‌‏الاجرا دانست و گفت: ما مي توانيم به اعلاميه حقوق بشر به عنوان قوانين داخلي استناد كنيم و خواستار اجراي اين قوانين در داخل ايران شويم، بنابراين از رئوس برنامه‌‏هاي نهضت آزادي ايران، اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين بين المللي در ايران است.
وي بر تأمين حقوق قوميت‌‏ها و اقليت‌‏هاي مذهبي و اقليت‌‏هاي سياسي تأكيد كرد و گفت: نمي‌‏توانيم از هفته وحدت حرف بزنيم، اما اقليت هاي قومي و سياسي را از حقوق حقه خود محروم كنيم.
يزدي توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي را به عنوان پيش نياز توسعه انساني بيان كرد و به بيان ديدگاه‌‏هايش در مورد رفع موانع توسعه انساني پرداخت.
وي تصريح كرد: بايد به قانونگذاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي پايان بخشيد.
دبير كل نهضت ازادي ايران با اشاره به برنامه‌‏هاي اين حزب در مورد توسعه اقتصادي و توسعه روابط بين‌‏المللي بر پيگيري سياست تنش زدايي، رفع تنش‌‏هاي موجود بين ايران و آمريكا، توسعه روابط با كشورهاي منطقه، پيگيري برنامه گفت‌‏وگوي تمدن‌‏ها تأكيد كرد و گفت: اگر انتخابات غيرآزاد با مشاركت پائين مردم برگزار شود، شاهد تداوم بحران‌‏هاي بين‌‏المللي خواهيم بود.
يزدي در ادامه سخنانش آخرين بند برنامه‌‏هاي نهضت آزادي ايران يعني اصلاح امور قضايي را تشريح نمود و خواستار بر چيده شدن كليه دادگاه‌‏هاي قضايي خارج از قانون و بازداشتگاه‌‏هاي غيرقانوني زير نظر نهادهاي مختلف شد.
وي با اظهار تأسف از اين كه امروز زندانيان سياسي مجبور هستند براي به دست آوردن حقوق اوليه خود اعتصاب غذا كنند، به اعتصاب غذا ناصر زرافشان و رضا عليجاني اشاره و تأكيد كرد: رئيس‌‏جمهوري كه بخواهد پاسخگوي ملت باشد، نمي‌‏تواند نسبت به اين مسايل بي‌‏توجه باشد و بايد به اين بي‌‏ساماني‌‏ها پايان دهد.
دبيركل نهضت آزادي ايران خاطر نشان كرد: نهضت آزادي ايران برنامه‌‏هاي ديگري نيز دارد كه در زمان مناسب بيان خواهد كرد.
وي با تأكيد بر لزوم برگزاري انتخاباتي آزاد، تمديدات خارجي را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر كشوري كه با بحران خارجي مواجه شود رهبران آن كشور جهت رفع اين بحران‌‏ها، آشتي ملي ايجاد مي‌‏كنند. زندانيان سياسي را آزاد مي‌‏كنند و امكان فعاليت كليه گروه‌‏هاي سياسي را فراهم مي‌‏كنند تا ملت بتواند خود به بحران‌‏هاي بين‌‏المللي پاسخ دهد.

دبير كل نهضت آزادي ايران در ادامه كنفرانس مطبوعاتي ارايه برنامه‌‏هاي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي درپاسخ به اين سوال كه چه چشم اندازي در تحقق شروط مورد نظرتان مي‌‏بينيد؟، گفت: بر اين باوريم كه انتخابات آزاد شرايط اجتناب ناپذيري دارد و معتقديم در جامعه‌‏اي كه خبرنگاري را براي بيان عيدي نمايندگان مجلس از پارلمان اخراج مي‌‏كنند، برگزاري انتخابات آزاد غيرممكن است.
وي تصريح كرد: براي تحقق شروط‌‏مان نااميد نيستم و نااميدي و يأس را شرك مي‌‏دانيم. ما فرمان الهي را اجرا مي‌‏كنيم همانطور كه خداوند به موسي گفت؛ برو و با فرعون صحبت كن.
يزدي ادامه داد: خداوند به ما مي‌‏گويد در جايي كه حقوق انسان‌‏ها پايمال مي‌‏شود، وظيفه داريد به آن اعتراض كنيد.
وي با اشاره به سخنان جنتي در نماز جمعه هفته گذشته تهران، گفت: شما با اين بيانات، در نماز مومنين خدشه وارد كرده‌‏ايد، چگونه مي‌‏خواهيد امانت مردم را به دست بگيريد.
يزدي باطل كردن صندوق‌‏هاي رأي مجلس ششم براي تغيير نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان را يادآور شد و تصريح كرد: اگر قرار است كه انتخابات آزاد با حضور مردم برگزار شود، بايد اين شوراي نگهبان خلع شود.
وي خاطر نشان كرد: اگر شروط ما را پذيرفته كه بهتر، در غير اين صورت وظيفه الهي خود را انجام داده‌‏ايم.
يزدي شرايط نهضت آزادي را سبب ايجاد فشارهاي بين المللي به ايران ندانست و گفت: اگر مي‌‏خواهيد اين فشارها كاهش يابد، شرايط ملت ايران را بپذيريد.
يزدي در ادامه سخنانش تنها راهي كه صاحبان قدرت نتوانند بر خلاف قانون عمل كنند را، حضور مسنجم ملي دانست و تأكيد كرد: اگر توانستيم با نيروي منسجم و بسيج مردمي ساختار حقيقي را تغيير دهيم، پس از آن مي‌‏توانيم به تغيير ساختار حقوقي هم بپردازيم.
يزدي با اشاره به انتخابات دور دوم شوراهاي شهر تهران با حضور نهضت آزادي در آن انتخابات را، علي رغم عدم پيروزي حجت دانست و گفت: اگر حاكميت گمان مي‌‏كنند ما باز هم در انتخابات رأي نمي‌‏آوريم، امكان حضورمان را فراهم كند.
دبيركل نهضت آزادي ايران هدف اين حزب از شركت در انتخابات را ايجاد شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد دانست، نه پيروزي در انتخابات.
يزدي در مورد اظهارات جنتي در نماز جمعه تهران مبني بر اين كه حكم اعدام عده‌‏اي منافق صفت صادر شده است، گفت: به جنتي توصيه مي‌‏كنم كه از خطاب در نماز جمعه انصراف دهند و بيش از اين باعث وهن اين نهاد نشوند.
وي افزود: ايشان به عده‌‏اي نسبت منافق نما داده‌‏اند، كلمه‌‏اي كه ما نمي‌‏دانيم چه معنايي مي‌‏تواند داشته باشد.
وي همچنين سخنان علي اكبر محتشمي پور مبني بر اين كه عملكرد نهضت آزادي در اوايل انقلاب سبب رويگرداني مردم از اين حزب شده را نادرست خواند و اظهار داشت: در انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسلامي، اعضاي نهضت آزادي ايران با آرا بالا به مجلس راه يافتند كه اين نشان دهنده عدم صحت سخنان آقاي محتشمي پور است.
كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوال در مورد ديدارهاي وي با هاشمي و خاتمي ضمن رد اين ديدارها، گفت: آخرين ديدار من با هاشمي در دوره اول مجلس شوراي اسلامي بود.
وي در مورد نامه منسوب به امام(ره) مبني بر غير قانوني بودن نهضت آزادي ايران، با بيان اين كه كساني كه اين نامه را به امام (ره) نسبت مي دهند، وصيت‌‏نامه آن مرحوم را زير پا مي‌‏گذارند، عدم كارشناسي اين نامه با وجود در خواست مهندس بازرگان در دادگاه را يادآور شد و تصريح كرد: اين نامه تاكنون كارشناسي نشده است.
وي افزود : دادستان آن موقع انقلاب به صراحت گفته است كه مرحوم احمد خميني در آن زمان به من اعلام كرد كه اين نامه به خط من است، نه امام وتنها امضاي امام را در پي دارد.
يزدي انتشار نامه‌‏اي با خط شخصي غير از امام پس از فوت آن مرحوم را قابل استناد ندانست.
وي تأكيد كرد: حتي به فرض صحت اين نامه چنين حقي وجود ندارد كه شخصي با نامه‌‏اي عده‌‏اي را از فعاليت محروم كند.
ابراهيم يزدي با اشاره به سخنان وزير اطلاعات مبني بر اين كه اعضاي نهضت آزادي ايران برانداز نيستند، اتمام مندرج در پرونده دادگاهي خود را تلاش براي تشكيل حكومت دموكراتيك بيان كرد.
وي با بيان اين كه حزبي با 44 سال سابقه فعاليت مكاني براي فعاليت ندارد و دفترش به طور غيرقانوني بسته شده است، گفت: در اين شرايط كه نمي‌‏توانيم بگوييم آزادي وجود دارد.
يزدي افزود: آن درجه از آزادي كه بتواند مردم را براي حضور در انتخابات آزاد كنند، در شرايط حاضر وجود ندارد.
يزدي در پاسخ به سوالي در مورد اعتصاب غذاي زندانيان سياسي به وضعيت وخيم عليجاني در پي چهار روز اعتصاب غذا جهت كسب مرخضي استعلاجي اشاره كرد و گفت: چرا بايد يك زنداني نتوانند به پزشك مراجعه كنند.
دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش به بيان رويكرد اين حزب در جنگ تحميلي پرداخت و حضور شهيد چمران در ميدان جنگ و حمايت نهضت آزادي ايران از جنگ تحميلي تا زمان فتح خرمشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما حماسه‌‏سازي رزمندگان را مورد تقدير قرار داديم، اما با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر مخالفت كرديم.
وي افزود: عده‌‏اي بايد بيان كنند كه چگونه امام را راضي به ادامه جنگ كردند.
به گفته يزدي در كتاب عبور از بحران هاشمي بيان شده كه سران كشورهاي عرب از طريق كشور ايتاليا پيام دادند كه حاضرند خسارات جنگ را به ايران بدهند، در صورتي كه حمله كننده محاكمه شود.
وي اظهار عقيده كرد كه بايد پاسخ داده شود كه چرا اين شرايط مناسب مورد توجه قرار نگرفت.
دبير كل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش با بيان اين كه در صورت عدم تحقق پيش شرط‌‏هاي نهضت آزادي تنها گزينه ما عدم شركت در انتخابات و يا حمايت از كانديداي ديگري نيست، افزود: راهكارهاي ديگري مد نظر ماست كه در زمان مورد نظر اعلام مي‌‏شود.
وي تأكيد كرد: براي رئيس‌‏جمهوري شدن نيامده‌‏ام، بلكه آمده‌‏ام تا شرائط برگزاري انتخاباتي آزاد فراهم شود.
يزدي در مورد نحوه رابطه دولت متبوع وي با اسرائيل، گفت: تا زماني كه اين رژيم معاهدات منطقه‌‏اي و قطعنامه‌‏اي سازمان ملل را نپذيرد، نبايد به رسمت شناخته شود و هيچ دولتي نبايد با آن رابطه برقرار كند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اين كنفرانس مطبوعاتي، جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران، محمد بسته نگار، عيسي سحرخيز و مجيد حاجي‌‏بابايي حضور داشتند.

ابوالفضل بازرگان، گفت: اگر از مردم مي خواهيم در انتخابات حضور يابند به اين دليل است كه در اين فرايند شركت كند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابوالفضل بازرگان در كنفرانس مطبوعاتي اعلام برنامه‌‏هاي انتخاباتي نهضت آزادي ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه نامزدهاي اين حزب در انتخابات گذشته برخي بندهاي فرم انتخاباتي را امضا نكرده‌‏اند و اين امر سبب ردصلاحيت آنها شده است، آيا در اين انتخابات نيز چنين رويكردي خواهند داشت، گفت: در اين بندها از اعتقاد به قانون اساسي پرسيده شد كه كانديداي نهضت آزادي اين بندها را به التزام به قانون اساسي تغيير دادند.
وي افزود: اين امر سبب ردصلاحيت كانديداي نهضت آزادي ايران شده، همچنان كه در انتخابات مجلس چهارم برخي كانديداي اين حزب با همين عملكرد تأييد صلاحيت شدند.
بازرگان تأكيد كرد: كانديداي نهضت آزادي ايران در اين دوره از انتخابات هم، اعتقاد را به التزام تبديل مي‌‏كند، چرا كه معتقد است به خاطر يك انتخابات نبايد اصول اعتقادي خود را زير پا بگذارد.
عضو نهضت آْزادي ايران در مورد برنامه‌‏هاي هسته اي ايران با بيان اين كه بر اساس اصول اعتقادي خود به كار بردن صلاح هسته اي را درست نمي‌‏دانيم، به كار بردن انرژي هسته‌‏اي براي توليد سلاح هسته‌‏اي را مضمون دانست و تأكيد كرد: كانديداي نهضت آزادي در صورت پيروزي اين برنامه را پيگيري نمي‌‏كند.
وي خاطر نشان كرد: اما بر به كار بردن انرژي هسته‌‏اي به منظور تأمين نيازهاي كشور تأكيد داريم.
بازرگان در مورد عدم رويكرد مردم به كانديداهاي نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراي شهر، عدم امكان برقراري ارتباط مناسب ميان اين حزب و مردم و عدم شركت مردم در انتخابات را دليل شكست كانديداهاي اين تشكل در اين انتخابات دانست.
وي تصريح كرد: عدم پيروزي ما درانتخابات گذشته سبب نمي شود كه وظيفه خود را در اين انتخابات انجام ندهيم.
بازرگان در پاسخ به اين سوال كه در صورت پيروزي در انتخابات نحوه تعاملتان با مجلس چگونه خواهد بود، گفت: حوه تعامل در چارچوب قانون اساسي است.
وي افزود: مرحوم مصدق براساس رفراندوم و رأي مردم مجلس را منحل كرد.
عضو نهضت آزادي ايران انجام رفراندوم را يكي از شيوه هاي معمول كشورهاي دموكراتيك براي مشخص شدن خواسته مردم دانست كه در ايران طبق قانون تنها در صورت تصويب مجلس قابل اجرا است.
وي حضور در انتخابات را تلاش جهت تعميق فرايندهاي دموكراتيك ارزيابي كرد.
اين عضو نهضت آزادي ايران در اداممه سخنانش با بيان اين كه خاتمي از تمامي ظرفيت هاي موجود و قدرت مردم براي پيشبرد اصلاحات استفاده نكرد انتخاب وزرايي مخالف ديدگاه هاي اصلاح طلبانه از سوي وي را مورد انتقاد قرار داد دارد و اظهار عقيده كرد كه خاتمي مي توانست مانند مهندس بازرگان در صورت عدم امكان اجراي وعده هايش استعفا دهد.
بازرگان در پاسخ به اين سوال كه اگر پشت پرده با حاكمان به توافق رسيديد و رئيس جمهور شديد، چه روندي را اتخاذ مي‌‏كنيد، با رد اين فرض، اداره كشور مبتني بر خرد جمعي را در صورت رئيس جمهوري شدن كانديداي نهضت آزادي ايران مورد تأكيد قرار داد.

غلامعباس توسلي، نهضت آزادي ايران را حزبي اسلامي، ملي و مردمي خواند كه اصلاح امور را هدف خود قرار داده است و به انجام حركاتي راديكال كه سرانجام مشخصي ندارد، معتقد نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در كنفرانس مطبوعاتي ارايه برنامه‌‏هاي انتخاباتي اين حزب، ضمن رد طرح‌‏هايي مانند برگزاري رفراندوم، گفت: ما معتقديم كه در چارچوب همين ساختار مي‌‏توان اصلاحاتي را انجام داد.
وي تصريح كرد: نهضت آزادي ايران با اين رويكرد توانسته است فعاليت‌ا‏ش را تداوم بخشد و معتقد است كه بهترين راه به صحنه آوردن مردم ايران است.
توسلي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه نشانه‌‏هايي در مورد تحقق پيش شرط‌‏هاي نهضت آزادي ايران مشاهده كرده‌‏ايد، تحقق اين پيش شرط‌‏ها را نشان دهنده تفاوت انتخابات اين دوره رياست جمهوري با انتخابات گذشته دانست و تصريح كرد: تاكنون چنين نشانه‌‏هايي ديده نشده است و حتي مولفه‌‏هاي خلاف آن هم به چشم مي‌‏خورد.
وي مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري را به دليل بحران‌‏هاي موجود بين المللي ضروري دانست و اظهار عقيده كرد كه در صورت تحقق اين شروط و حضور مردم در انتخابات مي‌‏توان نسبت به رفع اين بحران‌‏ها اميدوار بود.
اين عضو نهضت آزادي ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا سخنان اخير دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه نشان دهنده تصميمي جهت ردصلاحيت كانديداي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري است، با بيان اين كه چنين انتظاري وجود دارد كه برخي درصدد حذف ابراهيم يزدي از عرصه انتخابات رياست جمهوري مي‌‏باشند، افزود: با توجه به شرايط جهاني هر تهديدي عليه نهضت آزادي ايران نشان دهنده بسته شدن فضاي جامعه است كه اين امر براي نظام و كشور خطرناك است.
وي در مورد كابينه كانديداي نهضت آزادي ايران با تصريح بر اين كه اين حزب همواره خواهان ايجاد ائتلافي از هواداران دموكراسي و آزادي بوده است و حضور اعضاي جبهه مشاركت در كابينه يزدي را در همين راستا ارزيابي كرد.
توسلي در ادامه سخنانش بر تحقق مطالبات كردهاي اصلاح طلب و پيگيري اين حزب جهت رفع تبعيض‌‏هاي موجود جنسيتي، قومي و مذهبي تأكيد كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21557

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام برنامه هاي انتخاباتي نهضت آزادي، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005