Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 24 فروردین 1384

معين: اجماع در جبهه‌ي اصلاحات به نفع است اما نبايد اجباري باشد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: سياسي


مصطفي معين در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا با آمدن احتمالي مهندس موسوي به عرصه انتخابات، اجماع در جبهه اصلاحات محقق خواهد شد يا نه، گفت: به لحاظ اهميت و سرنوشت ساز بودن مساله انتخابات رياست جمهوري بايد از حضور هر شخصيت شاخص و موجه در انتخابات استقبال كنيم.

وي افزود: من به لحاظ عدم عضويت در احزاب اصلاح‌طلب نمي‌توانم به اين سؤال پاسخ دهم و پاسخ را بايد از مسؤولان گروهها و احزاب موجود در اين جبهه پرسيد.


به گزارش ايسنا، مصطفي معين كه سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران كرمانشاهي سخن مي‌گفت، در پاسخ به سؤال مبني بر نحوه ادامه روند اصلاحات در دولت احتمالي وي، گفت: اگر قرار به تشكيل دولت از سوي من باشد، دولت خود را ادامه‌دهنده برنامه اصلاحات مي‌دانم، ولي نه با رويكرد قبلي، بلكه رويكرد ما به برنامه اصلاحات و توسعه كشور، مبتني بر رويكرد علمي با تأكيد بر تلاش و خرد جمعي و فرآيندهاي دموكراتيك خواهد بود.


وي بر نقش احزاب، نهادها و سازمانهاي حزبي در اين راستا تأكيد و حضور و مشاركت مؤثر مردم در اداره امور كشور را از اصلي‌ترين راههاي استمرار اصلاحات در كشور دانست.


اين كانديداي رياست‌جمهوري، دفاع از حقوق مردم را مهمترين اولويت سياست داخلي خود معرفي و در خصوص اولويت خارجي دولت احتمالي خود، گفت: بازنگري سياست خارجي كشور در جهت دفاع مؤثرتر از منافع، امنيت و حيثيت ملي در رئوس اين بخش قرار دارد، كه در اين راستا و در جهت اعتمادسازي و تفاهم سعي در ايجاد ارتباط متقابل و منطقي با همه كشور به استثناء برخي كشوري مانند (اسرائيل) را در دستور كار خود دارم.


وي اعتماد به جوانان را اصلي‌ترين انگيزه براي حضور در عرصه انتخابات عنوان و خاطرنشان كرد: جوانان ايراني بزرگترين سرمايه اين كشور براي تضمين آينده و توسعه و پيشرفت آن هستند و در صورت گرفتن رأي اعتماد از مردم اولين و بزرگترين دغدغه من، حل مشكلات جوانان خواهد بود.


وي آرمانخواهي، پاك فطرتي و آسيب‌پذيري را از اصلي‌ترين ويژگيهاي جوانان ايراني برشمرد و بر رفع مشكلات اين قشر و اشتغال به عنوان اصلي‌ترين دغدغه آنها تأكيد كرد.


معين در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد وضعيت اقتصادي كشور، ايجاد تحول ساختاري در اين بخش را از اهميت‌دارترين مسائل مورد نظر خود دانست و افزود: گرفتن تصميمات ناپخته و غيركارشناسي و شعاري عمل كردن در اين بخش حياتي كشور، باعث ايجاد مشكلات و دامن زدن به تورم و گراني شده است و در واقع تا زماني كه علت اين بيماري را به طور دقيق و مشخص پيدا نكنيم، غلبه بر آن مقدور نخواهد بود.


وي كوچك سازي دولت، حركت به سمت تمركز زدايي در اقتصاد، جذب و مشاركت بخش خصوصي و مردمي در فعاليتهاي اقتصادي و سالم سازي ساختار اقتصادي كشور را از مهمترين پارامترهاي قابل توجه در اين راستا معرفي و بر لزوم نگاه علمي به اين مسئله تأكيد كرد.


معين در پاسخ به سؤالي كه چه اطميناني براي سلامت نتيجه انتخابات وجود خواهد داشت، سلامت،آزاد و قانوني بودن انتخابات را از اصلي‌ترين فاكتورهاي لازم براي تحقق اين مقوله مهم عنوان كرد و اظهار داشت: انتخابات مقوله‌اي مربوط به خود مردم است كه با حضور جدي مردم از رسميت و موضوعيت برخوردار خواهد شد و نكته مهم و حائز اهميت در اين راستا، حضور حداكثر مردم است كه احتمال تخلف در آن را كاهش خواهد.


اين كانديداي احتمالي رياست‌جمهوري در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در مورد اهميت اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات اظهار داشت: اجماع ملي مهمتر از اجماع در گروههاي سياسي و در بين كساني است كه با كدخدا منشي مي‌خواهند مسائل را به اجماع برسانند.


وي با تأكيد بر لزوم احترام به رأي مردم و نظر افكار عمومي، گفت: نبايد نظرسنجي‌هاي علمي را نظرسازي تلقي كرد، زيرا يك نظرسنجي دقيق و علمي مي‌تواند حرف آخر را به ما نشان دهد و چون ما معتقد به دموكراسي و مردم سالاري هستيم، رأي و نظر مردم، مهمترين ملاك خواهد بود و در مجموع ما اجماع در جبهه اصلاحات را به نفع اين جبهه و انتخابات كشور دانسته و معتقديم كه نبايد اين اجماع اجباري باشد.


معين خود را اولين كانديدايي معرفي كرد كه معاون اول و سخنگويش را معرفي كرده و گفت: پيام اين حركت وجود عزم و صداقت در بيان ديدگاههاي انتخاباتي است و اگر اين نبود كه وزرا طبق قانون بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرند، چه بسا تعدادي از وزرا را در همين زمان معرفي مي‌كردم.


وي شايستگي را معياري ثابت در تشكيل دولت كارآمد خود معرفي و خاطرنشان كرد: انتخاب مديران در دولت بايد با يك نگاه ملي انجام و شايسته‌ترين افراد از هر گروهي بر اساس معيارهاي تخصص، تجربه، مقبوليت، همفكري و همدلي شناسايي و به همكاري دعوت شوند.


معين در پاسخ به سؤالي، فضاي رسانه‌اي كشور را مطلوب ارزيابي نكرد و با اشاره به وجود تبعيض در آن افزود: جبهه اصلاحات از رسانه‌هاي مورد نياز خود در سطح ملي برخوردار نيست و رسانه ملي نيز در خصوص اين مسئله سرنوشت‌ساز اولا آن طور كه شايسته است فعال برخورد نكرده و ثانيا در برخورد با گروهها و كانديداي مختلف عدالت را رعايت نمي كند.


وي بر لزوم در پيش‌گرفتن يك رويكرد اخلاقي در عرصه مطبوعات و رسانه‌اي كشور در مورد انتخابات تأكيد كرد.


وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد مواضع وي در مورد ايجاد رابطه با آمريكا اظهار داشت: وجود وحدت و انسجام ملي و برخورداري از يك دولت مقتدر مهمترين پشتوانه ديپلماسي و سياست خارجي ما خواهد بود، تا سياستگذاران با اين پشتوانه، بتوانند قدرتمندانه و با اعتماد به نفس در راستاي تحقق منافع ملي كشور تلاش كنند.


معين گفت: بازنگري در سياست خارجي با در نظر گرفتن منافع ملي و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن از موارد مهم و قابل توجه است كه باعث ايجاد تحرك مناسبي در اين عرصه خواهد شد كه مساله مذاكره با آمريكا در اين تحرك جديد و شرايط برابر قابل بررسي خواهد بود. و همين رويكرد در مورد پرونده هسته‌اي نيز صادق است و در اين راستا نيز با در نظر گرفتن منافع ملي با ايجاد يك تعامل جدي و ايجاد فضاي اعتماد و پيگيري مذاكرات با اصل قرار دادن امنيت ملي بر اين مسئله نيز فائق خواهيم آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين كانديدا انتخابات در پاسخ به سؤال خبرنگاري محلي كه در خصوص نحوه حضور كردها در كابينه معين از او سؤال كرد، گفت: تنوع فرهنگي، قوميتي، نژادي، زباني و فرهنگي در ايران به عنوان يك نقطه قوت و فرصتي جدي مطرح است، زيرا در صورت فقدان اين مسئله بارها در طول تاريخ دستخوش تجزيه مي‌شديم.


وي مرزبنديها از لحاظ قوميتي، نژادي و زباني را اقدامي سياسي و ساخته بيگانگان دانست و افزود: بر اساس قانون اساسي همه اقوام و مذاهب در جمهوري اسلامي از حقوق برابر برخوردارند و لذا با توجه به نگاه مبتني بر فرصت به اين مسئله و در راستاي تحقق موارد قانوني، هيچ حد و مرزي براي حضور اقوام و قوميتهاي مختلف در عرصه هاي مختلف تصميم‌گيري و اجرايي كشور وجود نخواهد داشت.


معين در پاسخ سؤالي مبني بر احتمال پيروزي وي در انتخابات، روند طي شده در دو ماه گذشته و بعد از اعلام حضور رسمي خود در انتخابات را مثبت و اميدوار كننده دانست و تصريح كرد: در طول اين مدت بالاترين افزايش آراء در نظر سنجي‌هايي كه از سوي ارگانهاي مختلف انجام شده، متعلق به اينجانب و كمترين آراء منفي در بين كانديداهاي حاضر نيز مربوط به من است، كه اين دو پتانسيل مثبت با برنامه‌ريزي انجام شده در راستاي اطلاع رساني بهتر و بيشتر در هفته‌هاي آتي، دورنماي روشني را نويد مي‌دهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20998

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين: اجماع در جبهه‌ي اصلاحات به نفع است اما نبايد اجباري باشد، ايسنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005