Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 22 فروردین 1384

مسوول كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي معين: هدفمان فعال‌‏كردن جنبش دانشجويي براي مقابله با پيشروي فاشيسم در كشور است، ايلنا

حس مسووليت‌‏پذيري دانشجويان مانع از انفعال آنان در انتخابات خواهد بود
هدفمان فعال‌‏كردن جنبش دانشجويي براي مقابله با پيشروي فاشيسم در كشور است
تهران- خبرگزاري كار ايران

مسوول كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي مصطفي معين با تأكيد بر اين مطلب كه قصد دخالت در مسايل دروني جريان دانشجويي را نداريم، گفت: سعي ما بر اين است كه ستاد انتخاباتي مصطفي معين به عنوان ستاد اصلاح طلبان پيشرو و تمامي اقشار جامعه و دانشگاه را كه بر محور دموكراسي خواهي حركت مي‌‏كنند، پوشش دهد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي تاجرنيا در كنفرانس خبري با عنوان "رويكرد جنبش دانشجويي در انتخابات 84" كه در دفتر خبرگزاري "ايلنا" برگزار شده بود، با بيان اين مطلب كه دانشجويان دانشگاه‌‏ها معدل عمومي اقشار مختلف جامعه هستند، گفت: عوامل متعددي باعث شده است كه فرزندان اقشار و طبقات مختلف مردم كشور در دانشگاه حضور داشته باشند، اما از آنجا كه دانشگاه محصول دوران مدرن است، ساز و كارهاي حاكم بر آن با ديگر محيط‌‏هاي اجتماعي متفاوت است.
وي افزود: دانشگاه محل علم‌‏آموزي، تحول‌‏آفريني و طرح ديدگاه‌‏هاي جديد است و اين نگاه تحول خواهان و مدرن در عرصه علوم بر فضاي سياسي اجتماعي جامعه نيز تأثيرگذار است، چرا كه جنبش دانشجويي ارتباطي تنگاتنگي با جنبش اجتماعي دارد، بدون اينكه ساز و كار خوبي و سنديكايي داشته باشد و اين ارتباط تنگاتنگ باعث شده است كه اين جنبش از تأثيرگذارترين مجموعه‌‏ها بر حركت عمومي مردم و جنبش اجتماعي باشد و تحرك و پويايي دانشگاه منجر به ايجاد تحرك جدي در جامعه مي‌‏شود و بي‌‏تحركي دانشگاه يأس عمومي جامعه را در پي خواهد داشت.
تاجر نيا تصريح كرد: نگاه ما به جريان دانشجويي در انتخابات صرفاً نگاه به افرادي كه داراي حق رأي هستند، نيست. چرا كه همه مردم اين حق رأي را دارند، بلكه توجه ما به اين مجموعه به دليل اثرگذاري آنهاست.
وي با بيان اين كه جنبش دانشجويي در داخل دانشگاه رسالت خود را به تناسب شرايط كشور و براساس اصول كل اين جنبش نظير دموكراسي‌‏خواهي و استقلال طلبي تعريف مي‌‏كند، اظهار داشت: اين جنبش در مقاطع مختلف به اشكال گوناگون ايفاي نقش كرده است. در زمان دفاع مقدس فعال بوده و در دوران قبل از اصلاحات با توجه به خطر تهديد عدالت در جامعه به رسالت خود عمل كرده است و پس از آن نيز در آستانه انتخابات دوم خرداد 76 آنچه كه باعث تحول آفريني در جامعه ايران شد، بي‌‏ترديد جنبش دانشجويي بوده است .
وي خاطر نشان كرد: در دوم‌خردادي ما نه از ساز و كار لازم براي ساماندهي افكار عمومي برخوردار بوديم و نه شرايط جامعه اجازه جنين حركتي را به ما مي داد.
مسوول كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي معين با اشاره به اين مطلب كه فضاي عمومي دانشگاه‌‏ها را بايد با توجه به شرايط هشت سال اخير بررسي كرد، گفت: جنبش دانشجويي كه با ايده و آرماني جديد و در دوم خرداد فعاليت مي‌‏كرد و بيش از معرفي كانديدا به عنوان يك جريان تحول‌‏خواه در كشور عمل مي‌‏كرد، در ساليان اخير به نوعي دچار سردر گمي شده است كه اين سرخوردگي مي‌‏تواند دلايل متعددي داشته باشد كه شايد يكي از آنها اين بود كه اين جنبش حركت و خيزش دوم خرداد چيزي را براي خود طلب نمي‌‏كرد و بلكه آرمان هاي جامعه را در نظر داشت، اما برخورد خشن محافظه‌‏كاران و كم لطفي اصلاح طلبان به ايجاد نوعي فضاي انفعالي در جنبش دانشجويي شد.
تاجرنيا ادامه داد: با توجه به شرايطي كه در مقطعي ايجاد شده بود، جنبش دانشجويي احساس كرد كه به جاي وارد شدن به عرصه قدرت بايد به نقد قدرت بپردازد و از سوي ديگر گويا ذائقه برخي دانشجويان از پرداختن به فعاليت‌‏هاي سياسي به گرايش به فعاليت‌‏هاي اجتماعي و فرهنگي تغيير كرد كه شايد دليل اين تغيير ذائقه اهميت وجود بسترها و زيرساخت‌‏هاي فرهنگي براي ايجاد و تحقق اهدافي مسايلي نظير دموكراسي در جامعه بود.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه حس مسووليت‌‏پذيري جريان دانشجويي آنها را در عرصه انتخابات رياست جمهوري منفعل نخواهد گذاشت، ادامه داد: دانشجويان نظرات خود را به صورت فعال در مدت باقي مانده اعلام خواهند كرد، اگر چه بخشي از اين جريان ممكن است در موضع تحريم انتخابات باشند كه آن هم البته دلايل خاص خود را دارد، اما بخش ديگر به سمت معرفي كانديدا مي‌‏رود و به اعتقاد من بدنه‌‏اي كه با وجود انتقادات، اصل مشاركت جدي در انتخابات را سر لوحه كار خود قرار خواهد داد، بر ديگر بخش‌‏ها غلبه خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد : دانشجويان فعال در كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي دكتر معين ارتباط خود را با دانشگاه برقرار كرده‌‏اند، اما اين الزاماً به معناي متقاعد كردن تشكل‌‏هاي دانشجويي و دانشجويان جهت فعاليت براي معين نيست، بلكه ما معتقديم كه انتخابات عرصه مهمي است كه بستر شكل‌‏گيري احزاب، گروه‌‏ها و فعاليت‌‏هاي مختلف در جهت تحقق دموكراسي است.
تاجرنيا ابراز اميدواري كرد: جنبش دانشجويي به عنوان جرياني كه همواره منشا سياسي تحولات در جامعه بوده است، بتواند در انتخابات آينده به خوبي رسالت خود را انجام دهد و فراتر از اين كه بخواهد از كانديداي خاص حمايت كند و براي حضور و مشاركت آگاهانه در انتخابات بسترسازي كند.
وي در خصوص فعاليت انتخاباتي برخي تشكل هاي دانشجويي منتسب به جناح راست در دانشگاه‌‏ها، اظهار داشت: اين تشكل‌‏ها در جامعه و در دانشگاه‌‏ها اثرگذاري ندارند، اگرچه جريان منسجمي هستند و ساختار اين مجموعه‌‏ها بر آيند نظرات مردم دانشجويان نيستند و نمي‌‏توانند نمايندگي مجموعه دانشگاهيان را داشته باشند.
وي تأكيد كرد: اين استغنا در دكتر معين و اصلاح طلبان وجود دارد كه بتوانند نظرات خود را در فضاي باز مطرح كنند و نظرات آنها قطعاً از سوي دانشجوياني كه اصل حركت اصلاح طلبي و دموكراسي خواهي را قبول دارند، مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.
تاجرنيا در خصوص گرايش برخي مجموعه‌‏هاي دانشجويي به عدم مشاركت يا تحريم انتخابات، گفت: استراتژي ما در مورد اين گروه‌‏ها اين است كه با برگزاري جلسات هم‌‏انديشي، نظرات مشترك خود و آنها را مطرح كنيم و نگاه‌‏هايمان را به هم نزديك كنيم تا در مرحله بعد دوستان متقاعد شوند كه هر نوع نگرشي هم داشته باشند، موضع يأس و انفعال، پاسخ‌‏گوي اهداف و نظرات آنها نخواهد بود.
وي در بخشي از سخنان خود با بيان اين مطلب كه جنبش اصيل دانشجويي در قالب انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت همواره منادي طرح ديدگاه هاي مختلف در دانشگاه‌‏ها بوده‌‏اند، بيان كرد: آنچه كه در جنبش دانشجويي به عنوان اثرگذارترين جريان بايد مورد توجه قرار دهد، اين است كه به گونه‌‏اي عمل كند كه جايگاه و نقش پيشرو خود را در جامعه از دست ندهند.
وي تصريح كرد : حركت جديد اصلاح طلبان و معرفي دكتر معين به عنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري، حركتي در جهت شفافيت و بر مبناي عقل جمعي و در نهايت پاسخگويي است و اين نوآوري است كه حتي در انتخابات دوم خرداد 76 نيز وجود نداشته، چرا كه دوم خرداد 76 اگرچه منشاء تحول آفريني بود، اما حركتي جبهه‌‏اي و بر مبناي فرد بود.
وي با اشاره به فعاليت بيش از چهار هزار نشريه دانشجويي و فعاليت شوراهاي صنفي و كانون هاي فرهنگي هنري در دانشگاه‌‏ها، اظهار داشت: شكل گيري نشريات و كانون‌‏هاي مختلف دانشجويي محصول حركت مشاركت جويانه در دانشگاه است و ما قصد ارتباط‌‏گيري جدي با آنها را داريم و البته تا به حال هم در اين زمينه موفق بوده‌‏ايم.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه فعاليت ما در كميته دانشجويي ستاد معين بر اساس نگاهي تبليغاتي نيست، تصريح كرد: تلاش ما بر اين است كه بدنه جنبش دانشجويي به سمت حركت فعالانه پيش برود و با خطر پيشروي فاشيسم در كشور مقابله شود.
تاجرنيا در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: بايد از تمام ظرفيت‌‏هاي موجود در جامعه براي انتخابات استفاده كرده و دانشجويان دانشگاه ها به دليل تنفس در فضاي علمي و با گرايش تحول‌‏خواهي قادر به تأثيرگذاري در حوزه‌‏هاي علمي, سياسي و مديريتي كشور هستند و اگرچه بخش‌‏هايي از دانشجويان به صورت جدي درگير فعاليت‌‏هاي سياسي و عضو هيچ تشكل سياسي نيستند، اما با توجه به فضاي دانشگاهي نمي‌‏توانند نسبت به مسايل مختلف جامعه بي‌‏تفاوت باشند.
وي ادامه داد: نقطه آغاز حركت ما اين است كه جامعه دانشگاهي در جريان نظرات و نحوه حركت ما قرار بگيرند.
تاجرنيا با بيان اين كه معرفي معين در اين انتخابات به صورت يك حركت جمعي و رويكردي براساس نوآوري بوده است، گفت: معرفي معاون اول و سخنگو براي دولت دكتر معين، حركتي بود كه فضاي نخبه و دانشگاهي آن را طلب مي‌‏كند، چرا كه قاطبه دانشجويان دوست دارند بدانند كه با چه گروهي طرف هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسوول كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي مصطفي معين، تصريح كرد: معين به عنوان يك فرد كانديدا نشده كه پس از اعلام كانديداتوري‌‏اش جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از او حمايت كنند، بلكه معرفي معين حاصل تفكر جمعي بر مبناي عقل جمعي است و اين از مواردي است كه در صورتي كه به خوبي تبيين شود، مورد توجه دانشگاهيان قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اين كه ما فعاليت خود را در كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي معين به انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان محدود نخواهيم كرد، گفت: با توجه به اين كه نيمي از دانشجويان كشور ما را، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي را در بر مي‌‏گيرند و اين بخش از دانشجويان مي‌‏توانند بسيار اثرگذار باشند، فعاليت جدي در اين دوره در دانشگاه آزاد اسلامي داريم.
تاجرنيا با بيان اين مطلب كه جهش زيادي در هشت سال اخير در حوزه فعاليت نشريات دانشجويي و تشكل هاي فرهنگي دانشگاه صورت گرفته است، افزود: گسترش فعاليت‌‏هاي صنفي و فرهنگي دانشجويان ناشي از نگرش فضاي حاكم بر اين فعاليت‌‏ها در سال هاي اخير بوده است كه قطعاً باعث توجه فعالان اين عرصه به مساله انتخابات خواهد شد و بي‌‏ترديد علاقه‌‏مندي آنان به معين قابل توجه خواهد بود.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005