Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 11 اسفند 1383

حرف هاي معين در تبريز درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي، وقايع دانشگاه تبريز، رفراندوم، مليت ها و...، ايلنا

- پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي را با جديت دنبال خواهم كرد
- مجري انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم نخواهم بود

تبريز- خبرگزاري كار ايران

آراي آگاهانه مبتني بر علم و آگاهي ارزشمندتر از آراي فله‌‏اي و توده‌‏اي و احساسي است كه كميت را بالا مي‌‏برد

به گزارش ايلنا,دكتر معين در سخنان خود از تبريز و آذربايجان به عنوان نشانه حيات ملي - هويت ملي و عقلانيت ملي ياد كرد و گفت: تبريز و‌‏ آذربايجان سرزمين رهايي و آزادي است.
وي با اشاره به حادثه حمله به دانشگاه تبريز در 20 تير 78 گفت: هنوز خاطره تلخ اين واقعه از اذهان پاك نشده و چنانچه در انتخابات پيروز شوم همچون گذشته كه پرونده 18 تير كوي دانشگاه تهران و 20 تير دانشگاه تبريز و ديگر پرونده‌‏هاي راكد مانند پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي را با جديت دنبال خواهم كرد تا به نتيجه برسد
وي افزود: دانشجويان و دانشگاهيان شهرونداني هستند كه داراي توانمندي علمي و آگاهي هستند و دفاع از حقوق تمام شهروندان خصوصاً دانشگاهيان از اصلي‌‏ترين وظايف دولت است.
وي در خصوص سياست خارجي و برقراري رابطه با آمريكا گفت: با توجه به قدمت تمدن, غناي فرهنگي, منابع عظيم اقتصادي و موقعيت استراتژيك ايران ضروري است كه قوي‌‏ترين ديپلماسي را داشته باشيم و در مورد برقراري رابطه نيز بايد گفت كه برقراري رابطه آمريكا را به عنوان يك هدف نمي‌‏‏نگريم بلكه نگرش ما به اين موضوع تامين منافع ملي است.
وي در مورد اصلاح قانون اساسي گفت: قانون اساسي ميثاق ملي و مشترك همه ما ايرانيان است و به نظر مي‌‏رسد در مرزبندي‌‏هاي رييس جمهوري با ديگر اركان نظام خط و مرز مشخصي تعريف نشده‌‏است و بايستي حدود وظايف قانوني اركان مختلف نظام تعيين و مشخص شود.
وي در مورد عملكرد خاتمي و دولت اصلاحات بدون اينكه پاسخ دهد, گفت: بيان هر گونه نظري در مورد عملكرد خاتمي بايستي در حضور خود ايشان باشد تا در صورت نياز از آن دفاع كند.
وي در خصوص استعفاي خود از وزارت علوم, گفت: حركت بنده دفاع يك مسوول از مظلوميت دانشجو و دانشگاه بود و به گونه‌‏ايي شديدترين نوع اعتراضي بود كه مي‌‏توانست در مقابل حركت وحشيانه حمله به دانشگاه صورت گيرد.
وي در مورد احتمال رد صلاحيت خود از سوي شوراي نگهبان ضمن رد اين احتمال گفت: اگر مرا رد صلاحيت كنند صلاحيت چه كسي را تاييد خواهند كرد شوراي نگهبان بايستي معيار خود در تاييد و يا رد كانديداها را به مردم اعلام كند.
وي در مورد اصلاح قانون اساسي گفت: قانوني كه ساخته و پرداخته دست بشر است خالي از عيب و نقص نيست. در قانون اساسي ما هم يك مشكل ساختاري مشاهده مي‌‏شود كه حد و مرز بين قوا را مشخص نكرده‌‏است و بازبيني و تجديد نظر و اصلاح آن ضروري به نظر مي‌‏رسد؛ اما اين اصلاح بايستي در فضايي آرام و با نظم خاص و بدور از تنش و آشوب صورت گيرد.
وي در خصوص مرگ اصلاحات گفت: اصلاحات هرگز نمي‌‏ميرد, البته شايد اصلاح‌‏طلبان دچار نااميدي شوند و علت آن هم به افزايش سطح توقع و مطالبات مردم و عدم توانايي و پاسخگويي اصلاح‌‏طلبان به اين مطالبات بر مي‌‏گردد كه موجب افسردگي اصلاح‌‏طلبان و جامعه گرديده‌‏است.
وي در مورد برگزاري همه‌‏پرسي و رفراندوم گفت: رفراندوم مكانيزمي است كه در قانون اساسي پيش‌‏بيني شده تا در جهت اصلاح قوانين و امور انجام گيرد اما اين را بايد بگويم كه حتي اگر بهترين و جامع‌‏ترين و مترقي‌‏ترين قانون اساسي را داشته باشيم اما فرهنگ دموكراسي در جامعه شكل نگيرد يقيناً موفق نخواهد بود. ما نيز بايد تلاش كنيم بيش از پيش به مسووليت‌‏هاي قانوني و آرماني خود عمل كنيم و سطح آگاهي و تحليل مردم را بالا برده و مردم را به حقوق شهروندي واقف كنيم تا قهر نكنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در مورد اصل پانزدهم قانون اساسي و بحث آذربايجان گفت: مرزبندي‌‏هايي كه در بين اقوام و فرهنگ‌‏هاي مختلف به وجود آمده‌‏است ساخته دشمنان است. مرزهاي فرهنگي ما مشترك است و به نظر من تنوع فرهنگي در ايران را با نگاه تقويت ايران مي‌‏بينيم نه تهديد.
وي در مورد انتخابات مجلس هفتم و اينكه آيا حاضر خواهد مجري چنين انتخاباتي باشد, گفت: انتخابات استصوابي را مغاير با حقوق حقه مردم مي‌‏دانم و به عنوان مجري قانون اساسي هرگز مجري چنين انتخاباتي نخواهم شد.
وي در مورد اينكه وضعيت كشور در صورت احتمال پيروزي اصول‌‏گرايان چگونه خواهد شد, گفت: همه چيز با هم هماهنگ خواهد شد و به قول معروف همه سروته يك كرباس خواهند شد.
دكتر معين, شعار اصلي خود را در دور نهم رياست جمهوري را توسعه علمي ذكر كرد و گفت: خاتمي با شعار توسعه سياسي شروع كرد اما من شعارم توسعه علمي است بايد بگويم برنامه اصلاحات ميان من و خاتمي مشترك است.
وي تصريح كرد: سياست‌‏هاي خاتمي را در تداوم اصلاحات دنبال خواهد كرد.
نامزد جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دوره نهم رياست جمهوري جايگزين ساختن خردگرايي و عقلانيت با عناصر احساسي را از برنامه‌‏هاي خود خواند و با اشاره به انتخابات دوم خرداد سال 76 گفت: قرار نيست دوم خرداد 76 تكرار شود. تكرار يك پديده بعد از 8 سال نشانه ايستايي جامعه است و به معناي آن است كه هيچ توسعه‌‏اي در عرصه سياست فرهنگي و اجتماعي نداشته‌‏ايم.
وي گفت: آراي آگاهانه مبتني بر علم و آگاهي ارزشمندتر از آراي فله‌‏اي و توده‌‏اي و احساسي است كه كميت را بالا مي‌‏برد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20777

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حرف هاي معين در تبريز درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي، وقايع دانشگاه تبريز، رفراندوم، مليت ها و...، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005