Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 2 اسفند 1383

معين: براي تداوم اصلاحات به ميدان آمده‌ايم، از آرمانهايم عدول نمي‌كنم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


در نشست فصلي شاخه جوانان جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، نمايندگان اين شاخه از مناطق 28 گانه‌ي اين حزب در سراسر كشور به همراه جمعي از جوانان فعال غيرحزبي ديدگاههايشان را با مصطفي معين، كانديداي مورد حمايت جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در ميان گذاشتند و سخنان وي را نيز شنيدند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهمترين مطالبي كه با معين در ميان گذاشته شد، عبارت بودند از: انتظار براي تحقق كارهاي اساسي بيشتر در دولت وي براي تمامي شهرستانها بويژه استان‌هاي محرومي چون كردستان، مديريت مشاركتي در برنامه‌هاي آموزشي، آموزش و پرورشي با حمايت دولت و نه با دخالت آن، شناسايي نيازهاي خاص اقشار و طبقات مختلف علاوه بر نيازهاي عمومي جهت برآورد راهكارهايي در برنامه‌هاي پيش‌بيني شده، كنترل و مواجهه با برنامه‌هاي سايه، به كارگيري روشهايي جهت مجاب كردن دانشجويان به عنوان قشر نخبه و پيشرو به حضور در عرصه‌ي انتخابات در مقابل جريان عدم شركت در انتخابات در دانشگاهها، برشمردن وجه تمايز دوره‌ي جديد اصلاحات با دوره‌ي پيش، برگزاري نشست مشترك با گروههاي مختلف دانشجويي از راديكال‌ترين تا واقع‌نگرترين آن‌ها، فراهم‌آوردن فضايي كه دانشجويان در آن مجال فعاليت سياسي اجتماعي داشته باشند، كنار نهادن مفهوم اقليت و بهره‌مندي آن‌ها از تمامي امتيازات، توجه بيش از پيش به حوزه‌ي فرهنگ، شكل‌دهي شهروند فكور پيش از شهروند مقتدر، شناسايي فضاي جامعه‌ي ايران پيش از ارائه‌ي شعارهاي انتخاباتي به منظور ضرورت انطباق اين شعارها با فضاي موجود، رفع شكاف ميان جوانان و تصميم‌گيران، رفع غلبه‌ي نگاه تهديدي به نگاه فرصتي به جوانان، تقويت NGOها با رفع موانع بروكراتيك و....


بر اساس گزارش خبرنگار ايسنا، مصطفي معين پس از شنيدن اظهارات فعالان جوان، با اشاره به نقش نمادين قيام امام حسين(ع) و نهضت عاشورا در تمامي اعصار يادآور شد كه فلسفه‌ي اين قيام، اصلاح شرايط آن زمان بود، در حال حاضر ما نيز براي تداوم اصلاحات به ميدان آمده‌ايم.


وي با اشاره به فرموده‌اي از امام حسين(ع) مبني بر تاكيد بر اهداف و آرمان‌ها در فلسفه‌ي زندگي تمامي انسانها، خاطرنشان كرد كه در هر نهضتي سه ركن اساسي انگيزه، اهداف و آرمان‌ها و راهكارهاي تحقق آن آرمانها، مطرح است و افزود: انگيزه، نخستين و مهمترين ركن براي آغاز هر حركتي است. اين انگيزه قاعدتا بايد الهي و ديني باشد، يعني سياست‌ورزي براي خدمت به انسان و خدمت به انسان براي تحقق عدالت، تعالي انساني و رضاي الهي.


اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اين كه آرمان‌ها و اهدافش الهي و انساني است، ادامه داد: تامين منزلت، كرامت و آزادي‌هاي انساني به عنوان حقوق طبيعي انسانها و هر شهروند آغاز مي‌شود و تامين تمامي حقوق اساسي شهروندان را در برمي‌گيرد و شامل برابري و مساوات، رفع هرگونه تبعيض، ايجاد فضايي براي تعالي و رشد تمامي شهروندان، پيشرفت و توسعه‌ي كشور، تحقق آرمان‌هاي انقلابي و ارزشي مي‌شود.


معين با بيان اينكه ذره‌اي از اين آرمانها عدول نخواهد كرد و به هر ترتيب براي تحقق آنها هرچند كه دور باشد، خواهد كوشيد، در تبيين راهكارها، راهبردها و استراتژي‌اش براي تحقق اين آرمانها گفت: «دولت كارآمد و پاسخگو و شهروند توانمند» از جمله شعارهاي من بوده است كه چارچوب‌ها و رويكردهاي آن را در همايش‌هاي انتخاباتي و حتي پيش از آن به عنوان معيارهاي حضورم در عرصه‌ي انتخابات، مطرح كرده‌ام.


وي افزود: رويكرد من، رويكرد علمي خواهد بود. با چنين رويكردي از هم‌اكنون نمي‌توان به ريز مسائل و مطالبي كه هنوز به وقوع نپيوسته است، پرداخت. حتي اگر آمادگي لازم براي بيان كميت‌ها نيز وجود داشته باشد ولي بايد در كميسيون‌هاي برنامه‌ريزي و كميته‌هاي تخصصي بررسي شود كه ان‌شاءالله نتايج آن در ارديبهشت ماه به مردم ارائه خواهد شد.


معين از وجوه تمايز دولت آينده‌ي خود با دولت كنوني به دولت مقتدر و قوه‌ي مجريه مقتدر اشاره كرد و ادامه داد: معتقدم كه بايد با مردم، صادق، صميمي و صريح بود كه لازمه آن برخورداري از شجاعت است، صبوري و صلابت يا تحمل برابر موانع و پايداري بر مواضع و آرمان‌ها نيز تكميل‌كننده‌ي آن است. اين پنج‌ ركن معيارها و رفتار مديريتي من هستند و نه شعر و شعار. مديريت برپايه‌ي عقلانيت، تلاش جمعي و پاسخگويي مشترك نيز مورد تاكيد است.


معين از لزوم نگرش به عملكردها و سوابق به جاي افراد ياد كرد و افزود: در دوران وزارتم، يكپارچگي منسجمي در تمامي بخش‌ها وجود داشت كه اين انسجام تا چندي پيش كه براي خروج برخي دوستان از آنجا فشارهايي وارد آمد، حفظ شده بود.


به اعتقاد وي، اگر همكاران دولت آينده در چنين فضايي انتخاب شوند، دولت آينده از انسجام و يكپارچگي و در نتيجه اقتدار برخوردار خواهد بود.


وي نخستين اولويت دولتش را در صورت پيروزي، سرمايه‌گذاري در توسعه‌ي منابع انساني، آموزش و پرورش و فرهنگ عمومي به عنوان توسعه‌ي نرم‌افزاري دانست و خاطرنشان كرد: به اين ترتيب زيرساخت‌هاي مناسبي بنا نهاده خواهد شد. اين نگرش براساس رشد و توليدعلمي فوق‌العاده كشور طي سال‌هاي گذشته بوده كه در برنامه‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است.


اين كانديداي انتخابات آتي افزود: سياست و اقتصاد ما چه در عرصه‌ي داخلي و يا خارجي بايد علم‌محور باشد و انتظار مي‌رود كه بر سر علم و كارشناسي علمي كمتر بحث و جدل شود تا مسائل سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي. به اين ترتيب براساس كارشناسي علمي، هر نظريه‌اي و نتيجه‌اي كه دست يافته شود، بايد مورد تمكين قرار گيرد.


معين در عين حال گفت: ‌البته ما چون «كشور پديده‌هاي بي‌نظير!» هستيم ممكن است دعوا بر سر مسائل علمي نيز صورت گيرد!


وي از جمله ويژگي‌هاي ديگر دولتش را رابطه‌ي نهادمند و دوسويه با نخبگان و توده‌ي مردم دانست و افزود: اين تعامل مثبت مي‌تواند شكاف ميان نسل‌هاي مختلف، ميان دولت و مردم و ديگر گسل‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مديريتي را مرتفع كند.


وي گفت كه تكيه بر خرد و توان جمعي و اهميت دادن به افكارعمومي و رشد فرهنگ و آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي از ديگر ويژگي‌هاي دولتش در صورت پيروزي در انتخابات خواهد بود. بر اين اساس قهرمانان جامعه خود مردم خواهند بود و ما خدمتگزاران آنها هستيم.


معين همچنين با تاكيد بر فرآيندهاي دموكراتيك، اصلاحات ساختاري به جاي اصلاحات شكلي ( همچنان كه در وزارت علوم محقق شد )، افزود: اصول و رفتار اخلاقي، حمايت از اقشار آسيب‌ديده و سامان‌دادن روابط خارجي و ديپلماتيك درخور كشور از جمله وجود تمايز دولت آينده من با دولت‌هاي گذشته خواهد بود.


معين در واكنش به گفته‌هاي يكي از حاضران در اين نشست كه ستاد وي را «ستاد اهل دل»‌خوانده بود، ستادش را «اهل دل و عمل» دانست و گفت: من خودم را مشمول الطاف الهي، خادم مردم، دوستدار جوانان و مدافع مظلومان و محرومان كشور مي‌دانم و درعين حال خود را مديون هيچ يك از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي هم نمي‌دانم.


وي تامين فرصت‌هاي برابر آموزشي را به عنوان گام مهمي در محروميت‌زدايي فرهنگي و پيشبرد توسعه‌ي علمي برشمرد و ديگر اولويت‌هاي توسعه‌ي علمي را تحول در ساختار آموزش و پرورش و ديگر ساختارها همچون سياست، اقتصاد و فرهنگ، تمركززدايي از آموزش و پرورش، اعتماد بيشتر به مديران مدارس، مشاركت مردم در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و تخصصي مدارس، تلفيق آموزش و پرورش، ارتقاي سطح علمي معلمان و بازسازي علمي كادرهاي آموزشي، مديريت علمي در آموزش و پرورش، دامن زدن به پژوهش، ابداع و نوآوري و نقش دادن به دانش‌آموزان در تمامي عرصه‌ها عنوان كرد.


وي در واكنشي به اظهار نظر يكي ديگر از جوانان فعال حاضر در اين نشست، مشكل اساسي را اجراي برنامه‌ها دانست و نه فقدان برنامه‌ها و برهمين اساس بر لزوم مشاركت بيش از پيش نخبگان و مردم در اجراي اين برنامه‌ها تاكيد كرد.


اين كانديداي نهمين انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه برخي بينش‌ها و نهادهاي غيردولتي(NGOها) را دريچه‌ي نفوذ دشمن قلمداد مي‌كنند و در پي محدوديت‌هاي قانوني براي آن‌ها هستند، بر لزوم روشنگري در اين زمينه و اصلاح ساختار نگرشي افراد در سطوح مديريت‌ها و سياستگذاران تاكيد كرد و افزود: NGOها نهادهاي مردمي و جدا از احزاب سياسي و يك واقعيت گريزناپذير جهان در عصر ارتباطات، دانايي و جهاني شدن هستند، از اين رو هيچ كشوري نمي‌تواند خود را از آنها مجزا بداند. بايد با تاكيد بر مباني فكري، فرهنگي و قانوني، رويكرد جهاني به اين مقوله را در كشورمان نيز مورد توجه قرار دهيم.


وي با بيان اينكه خود در بيش از 10 NGO علمي و فرهنگي عضويت دارد، با نگاهي به گذشته گفت: در دولت هاشمي رفسنجاني كه من وزير بودم، نهادهاي NGOاي جوانان تقريبا وجود نداشت و تنها انجمن‌هاي علمي و تخصصي شكل گرفته بودند. در كميته‌اي با حضور من، وزير ارشاد (خاتمي)، وزير بهداشت و وزير كشور (نوري)، آئين‌نامه‌اي را تدوين كرديم كه انجمن‌هاي فرهنگي با مجوز وزارت ارشاد، انجمن‌هاي صنفي و سياسي با مجوز وزارت كشور و انجمن‌هاي علمي با مجوز وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه فعاليت يابند. اين آئين‌نامه تا سال گذشته نيز اجرا مي‌شد كه متاسفانه سال پيش در دولت يك قيد بر آن نهاده شد كه كليه‌ي انجمن‌ها در نهايت بايد از وزارت كشور نيز تاييد فعاليت بگيرند!؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي خود را براساس عرف موجود از نسل دوم انقلاب و پلي ميان نسل اول و نسل سوم دانست و با تصنعي عنوان كردن مرزبندي‌هاي سنتي، اظهار داشت، مهم برخورداري از «فكر جوان» است، ممكن است جواناني، در سنين جواني احساس پيري كنند و اين از جمله آسيب‌هاي اجتماعي امروز ماست. حال آنكه در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي، دوره‌ي جواني را تا دهه‌ي پنجم زندگي افزايش داده‌اند.


معين بر لزوم تجميع تجارب سنين بالا با خلاقيت و پويايي جوانان تاكيد كرد و آن را رويكردي در دولت آينده‌ي خود دانست.


كانديداي مورد حمايت جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، رويكرد دولت آينده‌اش را به طور كلي رويكرد اصلاحي با تاكيد بر توسعه‌ي علمي و دانايي دانست و متذكر شد: با ارزيابي نقاط قوت و ضعف دولت كنوني و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو، راهبردهايمان را تدوين مي‌كنيم. به گونه‌اي كه نقاط قوت، همچنان تقويت و ادامه يابند، نقاط ضعف، جبران شوند و بهره‌گيري بهتر از فرصت‌ها، تهديدها را به حداقل كاهش دهيم.


وي همچنين در واكنش به لزوم مجاب كردن دانشجويان براي حضور در انتخابات آتي كه از سوي يكي از حاضران مطرح شد، به جرقه‌هايي مبني بر فعال شدن فضاي دانشجويي اشاره كرد و گفت: براساس نظرسنجي‌ها 60ـ50 درصد مردم حاضر به حضور در عرصه‌اند. درچنين فضايي ان‌شاءالله نخبگان نيز فعال‌تر خواهند شد ولي اگر چنين نشود، چه پاسخي در وجدان عمومي براي اين عملكرد خود خواهند داشت؟


معين، دانشگاه را در عين تمركز بر آموزش و پژوهش و توليد علمي، محل سياست‌ورزي دانست و متذكر شد: تفكراتي كه به سياست‌زدايي از دانشگاه معتقد هستند از زمانه عقبند. البته در دانشگاهها بايد رويكرد دانشگاه به مسائل سياسي از ورودي نگاهي علمي باشد. چنانچه تعهد و رويكرد اجتماعي نيز طي سال‌هاي گذشته به نقش و مسووليت دانشگاهها افزوده شده است.


اين كانديداي نهمين انتخابات رياست جمهوري با آرزوي برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم با حضور پررنگ مردم، اظهاراميدواري كرد كه نخبگان و دانشگاهيان نيز هرچه زودتر به مسووليت‌هاي تاريخي خود توجه كنند و در عرصه‌ فعال شوند. بويژه آنكه دانشگاهيان، پزشكان، دانشجويان و فرهنگيان؛ گروه‌هاي مرجع بر اساس نظرسنجي‌ها در جامعه‌ي ايراني هستند.


وي بر لزوم توجه به حساسيت‌هاي زمان و مقاطع تاريخي تاكيد كرد و اظهار داشت كه از نشست‌ها و ديدارهاي بيشتر با دانشجويان و دانشگاهيان با آغوش باز استقبال مي‌كند.


وزير سابق علوم با اظهار اميدواري نسبت به نهادمندشدن طرح استقلال دانشگاهها و آزادي‌هاي علمي و آكادميك از موانع بسياري كه در اين زمينه وجود دارد ياد كرد و افزود: ان‌شاءالله كه اين حركت ادامه يابد و مغلوب حركت‌هاي ارتجاعي نشود.


وي ادامه‌ي توسعه‌ي كيفي در آموزش عالي را مورد توجه دولت آينده‌اش عنوان كرد و اظهار داشت: اين مقوله در برنامه‌ي چهارم نيز دنبال خواهد شد و تلاش مي‌شود كه دانشگاهها از مديريت‌هاي مقتدر علمي و منتخب برخوردار شوند و آموزش، پژوهش و مديريت‌هاي قانونمند بويژه در دانشگاههاي آزاد و غيردولتي ارتقا يابد.


معين بينشها و تحليل‌هاي غيرمبتني بر نيازهاي مردم را مطرود دانست و گفت: اقوام و قوميت‌ها و پاره فرهنگ‌ها مي‌توانند شهادت دهند كه در عرصه‌ي آموزش عالي تا چه حد به نيازهاي آنان توجه شده است. درعين حال اين بخش از گروههاي اجتماعي سوژه‌ها، نيازها و راهكارهاي پيشنهادي خود را نيز ارائه دهند.


اين نامزد انتخابات آتي، در ادامه فكور بودن را يكي از ويژگي‌هاي توانمندي شهروندان دانست؛ چراكه براساس اين تفكر، حقوق خود را خواهند شناخت و از توان تحليل برخوردار خواهند بود.


وزير سابق علوم در واكنش به درخواست ديگري عنوان كرد: اصل ضرورت حضور در انتخاباتي و تحليل شرايط كشور و نيز معيارهاي انتخاب و نحوه‌ي اداره‌ي كشور فارغ از بحث درمورد مصاديق مي‌تواند در فضاي دانشگاهها و نشريات دانشجويي مطرح شود.


معين با بيان اينكه «احساس همدلي با مردم مي‌كنم و از انتقادات شما بي‌نياز نيستم » متذكر شد: از رويكردهايم عدول نخواهم كرد. اميدارم گفتمان و تفاهم با مردم و نخبگان و صاحبنظران سبب اصلاح نقاط ضعف برنامه‌هايم شود. سعي مي‌كنم به هيچ وجه شعارهاي بي‌مبنا و عوام گرايانه ارائه ندهم و همواره رويكرد علمي و واقع‌گرايي در شعارهايم را مدنظر قرار دهم. از شما مي‌خواهم افراد شاخص و فعال در تمامي عرصه‌ها را به من معرفي كنيد تا از نظرات آنها براي تدوين برنامه‌ها و تعيين اعضاي دولت استفاده كنم.


وي در واكنش به گفته‌ي يكي از حاضران مبني بر قهرمان‌پروري در تاريخ ايران، پيروزي انقلاب اسلامي و پيروزي دوم خرداد را نقطه‌هاي عطفي در تاريخ ايران دانست كه ديگر يك فرد به عنوان قهرمان در آن‌ها مطرح نبود و تمامي مردم باخواست خود اين دو پيروزي را آفريدند، و افزود: حتي جنگ تحميلي نيز نمادي از قهرماني تمامي مردم بود، امام نيز هرچند شخصيتي اسطوره‌اي داشتند ولي هيچگاه خود را قهرمان نمي‌دانستند و هميشه راي و نظر مردم را ميزان و معيار اداره‌ي كشور قرار مي‌دادند.


وي تاكيد كرد: اصلاحات همچنان ادامه دارد و اگر ضعف و كم كاري‌اي نمود يافته، متوجه خود اصلاح‌طلبان بوده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20750

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين: براي تداوم اصلاحات به ميدان آمده‌ايم، از آرمانهايم عدول نمي‌كنم، ايسنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005