Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 28 بهمن 1383

مصطفي معين: كشور، مجلس و دولت در آينده بايد توسط احزاب تشكيل و اداره شوند، ايلنا

- با هدف پيروزي به عرصه آمده‌‏ام

- شعارهاي بدون منطق نخواهم داد

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي شوراي مركزي شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامي به همراه مسولان كميته‌‏هاي آن، دوشنبه شب با مصطفي معين؛ كانديداي انتخابات رياست جمهوري ديدار و ديدگاه‌‏ها، پرسش‌‏ها و پيشنهادهاي خود را به او ارائه كردند.

بهه گزرش "ايلنا"، دكتر معين در اين ديدار با ابراز خشنودي از ملاقات خود با جوانان، گفت: من در همه دوران مسئوليت خود با جوانان و دانشجويان در ارتباط بوده‌‏ام و اصلي‌‏ترين انگيزه‌‏ام در ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري را نيز در ادامه آن ارتباط مي‌‏دانم.
كانديداي جبهه مشاركت در انتخابات رياست‌‏جمهوري به ضرورت شكل‌‏گيري گفتمان مشترك ميان نسل‌‏هاي فعال در عرصه اجتماعي ‌‏تأكيد كرد و گفت: اعتقاد ما اين است كه اصل، برداشتن فكر جوان است، تا سن جواني و كيفيت زندگي بسيار مهم‌‏تر از كميت و طول زندگي است. تفكر و تجربه نسل‌‏هاي مختلف در برابر هم نيستند، بلكه مكمل هم هستند. در اين رويكرد علمي اعتقاد دارم كه نه توقع سپردن همه كارها به جوانان را داشته باشيم و نه نسبت به استفاده از ظرفيت‌‏ها، استعدادها و قابليت‌‏هاي آنان بي‌‏توجه باشيم، بلكه به يك نقطه تعادل بينديشيم.
معين در مورد تشكل دولت حزبي نيز، گفت: من به رفتار سازماني و منسجم تأكيد دارم و به همين خاطر هم معتقدم كه احزاب بايد كشور را اداره كنند، اما تا وقتي احزاب ما به آن سطح نرسند كه توان اداره كشور را داشته باشند، با در نظر گرفتن همه ظرفيت‌‏هاي ملي بيشتر از افرادي كه با آنان احساس همدلي و سابقه كار مشترك دارم، استفاده خواهم كرد.
معين ياد آور شد كه اعضاي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از دوستان قديمي و نزديك وي هستند و براساس معيارهاي اصولي مورد نظر، اين همفكري و همراهي ادامه خواهد يافت.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري، افزود: يكي از مسايلي كه از سوي مخالفان اصلاحات عليه من در دوران مسئوليت در وزارت علوم مطرح مي شد استفاده از سه عضو مشاركتي در جايگاه معاونانم بود، البته من آنها را به خاطر شايستگي به همكاري دعوت كردم و نه عضويت حزبي.
معين با بيان اين كه الان همه شايستگان و اصلاح طلبان كشور در احزاب موجود حضور ندارند، افزود: به عنوان مثال چهره‌‏هاي فعال سياسي و فرهنگي كه قبل از انقلاب مبارزه كرده‌‏اند و در سال‌‏هاي اول انقلاب هم در مسئوليت‌‏ها حضور داشته و حزب هم داشته‌‏اند، امروز به اين خاطر كه در احزاب حامي من حضور ندارند، نبايد از امكان حضور در مديريت‌‏هاي مختلف محروم شوند.
وي همچنين اظهار داشت: يكي از انتقادهاي مطرح به آقاي خاتمي اين بود كه چرا دولت حزبي تشكيل نداد.
معين با بيان اين كه خاتمي يك شخصيت مبرز فرهنگي و نه سياسي و تشكيلاتي بود، تصريح كرد: چنين توقعي از خاتمي نمي‌‏رفت، اما شرايط و زمينه‌‏هاي جديد اجتماعي، اقتضاي آن را دارد كه با تقويت احزاب و نهادهاي مدني در آينده كشور و مجلس و دولت توسط احزاب تشكيل و اداره شوند.
كانديداي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجمن جامعه پزشكي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: اصلاحات مد نظر من اصلاحات ساختاري در حوزه هاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي است كه البته با مقاومت بيشتري نيز مواجهه خواهد شد، اما معتقدم كه ما راهي جز اصلاح ساختارها نداريم.
وي همچنين در مورد استفاده از جوانان در كابينه خود، گفت: من با نگاهي فرهنگي و رويكرد علمي به مسايل مي‌‏نگرم و به همين خاطر شعارهاي بدون منطق نظير اين كه 30 يا 40 درصد كابينه‌‏ام را به جوانان خواهم داد، مطرح نمي‌‏كنم.
معين در عين حال به جوانان و نيز رسانه‌‏ها پيشنهاد كرد تا با مطالعه و بررسي سابقه عملكرد كانديداهاي موجود دريابند كه كدام كانديدا به شعارهاي انتخاباتي كه در حال حاضر مطرح مي‌‏كنند، تغيير توجه به جوانان يا آزادي بيان و انديشه پيش از اين پايبند بوده و در مسير آن حركت كرده است.
وزير سابق علوم همچنين بر نظر اعضاي شاخه جوانان جبهه مشاركت مبني بر ضرورت توجه به آموزش مباحث دموكراتيك در حوزه آموزش و پرورش تأكيد كرد و گفت: بي‌‏توجهي به اين مسايل باعث شده تا سهم منابع انساني از ثروت ملي ما تنها 34 درصد باشد، در حالي كه ميانگين اين شاخص در عرصه جهاني 64 درصد است و بالعكس. سهم سخت افزار از ثروت ملي ما 37 درصد است، ولي همين شاخص در كشورهاي پيشرفته صنعتي فقط 16 درصد از ثروت ملي آنها مي‌‏باشد و اين الگويي از توسعه نامتوازن و ناپايدار است.
معين همچنين با انتقاد از عملكرد صدا و سيما، گفت: اين رسانه گسترده با امكاناتي كه دارد تا چه حد در جهت تقويت خودگرايي به وجود آوردن فرهنگ كار جمعي و آموزش هاي اجتماعي و دموكراتيك در كشور حركت كرده است؟
معين همچنين اعلام جزئيات مواضع خود در حوزه سياست خارجي را به اتمام كار بررسي و تدوين راهبردهاي در كميته سياست خارجي ستاد انتخاباتي خود موكول كرد، ولي در عين حال، گفت: اصل براي من حفظ و تأمين منافع ملي است و موضوعات مرتبط با آمريكا و مسايل هسته‌‏اي هم در چارچوب اين اصل بايد پيگيري شود.
اين كانديداي انتخاباتي رياست جمهوري با بيان اينكه ما نبايد از مذاكره هيچ كشوري و از جمله آمريكا هراس داشته باشيم، در عين حال تصريح كرد: مذاكره بايد از موضع اقتدار و برابر صورت گيرد و چنين موضوعي تا زماني كه در داخل كشور آرامش، همدلي و وفاق ملي وجود نداشته باشد، شكل نمي‌‏گيرد.
وي همچنين در مورد استفاده از توانايي‌‏ها و پتانسيل ايرانيان خارج از كشور در بخش‌‏هاي مختلف دولت، گفت: ايرانيان خارج از كشور مزيت نسبي مهمي براي كشور ما محسوب مي‌‏شوند و به همين خاطر من در دوران مسئوليت خود در جهت استفاده از آنها اقداماتي را انجام دادم كه پيگيري و برنامه ريزي جدي‌‏تر دولت آينده را مي‌‏طلبد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين در عين حال تأكيد كرد تا زماني كه ما پتانسيل داخلي را در نيافته و جذب نكرده باشيم، جذب دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور ممكن نيست هر چند كه نبايد به اين ظرفيت مهم بي‌‏توجه بود.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري در پايان سخنان خود بر اهميت انتخابات بهار آينده، تأكيد كرد و گفت: من با هدف پيروزي به عرصه آمده‌‏ام، اما حتي اگر موفق نشويم، تلاش سازمان يافته ما مي‌‏تواند يك پيروزي و موفقيت مهم باشد.
معين توضيح داد: عملكرد منسجم و با برنامه ما در چند ماه مانده تا انتخابات مي‌‏تواند پيام‌‏هاي مهمي را به جامعه منتقل كند و عامل رشد فرهنگ سياسي در جامعه باشد، به همين خاطر آن فرصت را نبايد دست كم گرفت و با حضور فعالانه در متن عرصه انتخابات با هر بهايي و نه به هر شيوه‌‏اي به مسئوليت خود عمل كرد.
در پايان معين بر تداوم اينگونه جلسات تا رسيدن به درك و تحليل مشترك از مسايل تأكيد كرد و از فراست انگيزه‌‏مندي و احساس مسئوليت دوستان جوانش تشكر و قدرداني نمود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20744

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي معين: كشور، مجلس و دولت در آينده بايد توسط احزاب تشكيل و اداره شوند، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005