Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 7 بهمن 1383

مصطفي معين: گذشته افراد و سوابق موفق آنان، گوياي توانايي‌‏هاي آينده است، ايلنا

* علت حضورم در عرصه انتخابات، احساس مسووليت در قبال جامعه است
* نسبت به برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم اميدوارم

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانديداي جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات رياست‌‏جمهوري دوره نهم گفت: براي رسيدن به دولت و جامعه‌‏اي توانمند، بايد مشكل تحزب گردي حل شود.

به گزارش" ايلنا" مصطفي معين، در ديدار با جمعي از فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي شرق تهران گفت: براساس حديثي از پيامبر(ص) معتقدم كه مسلمان واقعي كسي است كه به دنبال اصلاح امور جامعه باشد و خود را مسوول بداند.
به گفته وي، يك شهروند مسوول هم بر مباني و ارزشهاي اسلامي پافشاري مي‌‏كند و هم لحظه‌‏اي از زمان عقب نمانده و به نيازها و ضرورت‌‏هاي جامعه براساس تحولات جهاني و دانش روز پاسخ مي‌‏گويد.
وي علت حضورش در عرصه انتخابات را احساس مسووليت در قبال جامعه دانست و افزود: ديدگاه اعتقادي و نيز مديريتي و سياسي ما ايجاب مي‌‏كند كه هرچه شرايط سخت‌‏تر باشد، احساس مسووليت و آمادگي ما نيز بيشتر شود.
وي باتاكيد بر اين كه براساس شناخت شرايط وارد عرصه شده است، درپاسخ به كساني كه معتقدند وي با حضور در انتخابات حيثيتش را در ميان گذاشته است، گفت: اگر حيثيتي باشد از مردم حاصل شده است و بايد براي همين مردم نيز صادقانه و صميمانه هزينه شود.
دكتر معين وجه تمايز اصلي حضورش در انتخابات رياست جمهوري را در رويكرد علمي اش به تمامي مسايل در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانست و ادامه داد: علم، ايمان، اخلاق و معنويت، مكمل و پشتوانه يكديگر در پيشبرد امور هستند، از اين رو برنامه‌‏ريزي علمي و مبهمي برخود و تلاش جمعي و تعهد اجتماعي شد، نظر من در دولت آينده خواهد بود.
وي مشورت با تمامي نخبگان و صاحبنظران را از هرطيفي كه باشند، ضروري دانست و بر ترميمي گسست‌‏هاي موجود در ميان دولت با جامعه و نخبگان تاكيد نمود.
به گفته دكتر معين، حركت اصلاحات در بطن جامعه وجود دارد و مواضع اصلاح‌‏طلبي و خواست‌‏هاي اصلاح‌‏طلبي مردم تغيير نكرده است البته بايد آن را با روشها و راهكارهاي منطقي و واقع بينانه به اجرا درآورد.
وي با نسبي خواندن موفقيت‌‏ها، دولت خاتمي را در تثبيت موقعيت ايران در عرصه جهاني و پيشبرد اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تحول ساختاري آموزش عالي موفق خواند و بر لزوم تغيير ساختارهاي سنتي در ساير حوزه‌‏اي اجرايي براي پيشبرد امور تاكيد كرد.
وي با اظهار اميدواري نسبت به برگزاري انتخاباتي با مشاركت حداكثري در آينده ادامه داد: چنانچه چنين انتخاباتي در فضايي سالم و رقابت‌‏آميز برگزار شود، ضريب امنيت ملي كشور به طور حد افزايش مي‌‏يابد و تهديدات اخير در عرصه بين الملل عليه ايران منتفي خواهد شد.
به اعتقاد وي چنانچه دولت آينده با ويژگي‌‏هاي عنوان شده تشكيل شود، بسياري از موانع و مشكلات مرتفع خواهد شد.
وي خط قرمز خود را منابع و امنيت ملي و قانون اساسي دانست و در تشريح برنامه هاي خود گفت : قرار بر اين نيست كه برنامه هاي من جدا از برنامه ها و چشم انداز توسعه بلند مدت كشور باشد ولي در اولويت گذاري ها در صورت لزوم در اصلاح و تكميل و اجراي آن اقدام خواهم كرد .
دكتر معين اولويت برنامه اي خود راتوسعه علمي فرهنگي و منابع انساني دانست و گفت: دولت آينده بايد اولويت خود را تقويت آموزش و پرورش، نيروي انساني، پژوهش و فناوري و ارتقاي فرهنگ عمومي قرار دهد و بر اين پايه به افزايش بهره وري در مديريت بخش هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بيانديشد و نسبت به تحقق آرمان هايي چون عدالت اجتماعي، كرامت انساني، رفع فقر و تبعيض و هرگونه ظلم و ظلم پذيري و فساد اهتمام كند.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوري آتي، با بيان اين كه با معيارها و جهت گيري هاي ياد شده همكاران خود را برخواهد گزيد، خاطرنشان كرد: حتي تلاش مي‌‏كند تا حمايت و حساسيت ديگر اركان و قواي كشور را هم به اهميت اين رويكردها برانگيزد.
وي الگوي توسعه اي خود را توسعه مدني دانست و تاكيد كرد كه رئيس جمهوري، رئيس جمهوري تمام مناطق، اقشار، اقوام و گروه هاي اجتماعي است، نسبت به همه شهروندان پاسخگوست و نظارت و پشتيباني همه را درخواست مي نمايد.
اين فعال سياسي ادامه داد: نخبگان علي رغم تمامي دلسردي ها اگر فعالانه وارد عرصه شوند، بار ديگر شاهد پيروزي مردم و پشتوانه اي عظيم براي دولت آينده خواهيم بود.
وي در تبيين راهكارهاي مواجهه بامخالفان، به داشتن تحمل، احترام به مخالف، صادق، صريح و صميمي بودن و پذيرش اختلاف نظر اشاره كرد و اظهار داشت: با چنين بينشي مي‌‏توانيم معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبديل كنيم.
نامزد مورد حمايت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جامعه پزشكي و دانشگاهيان، فقدان نهادهاي مدني براي تامين حقوق شهروندان و ايفاي نقش آنها در عرصه هاي اداره كشور را به عنوان نقيصه اي مهم برشمرد و متذكر شد: علي‌‏رغم سياسي بودن جامعه ايران، متاسفانه احزاب و تشكل هاي سياسي و اجتماعي براي انسجام و آگاهي بخشي به مردم گسترش نيافته اند.
وي به لزوم مشاركت بيش از پيش مردم در اداره امور و كوچك سازي دولت و همگامي آن با پيشرفت تكنولوژي و مديريت علمي براي ارتقاي كارآمدي دولت تاكيد كرد.
دكتر معين در پاسخ به اين كه آيا با مسوولان عالي رتبه جهت حضور در عرصه انتخابات ديدار كرده است؟ يادآور شد كه در معيارهاي حضورش، هزينه كردن از وجهه مقامات جايي نداشته و معتقد است كه بايد از توانايي هاي شخصي هزينه كرد، البته حسب ضرورت از مشورت نيز دريغ نخواهد كرد.
وي به فقدان و كاستي رسانه اي جناح اصلاحات اشاره كرد و گفت: چنانچه اطلاع رساني صحيحي از جانب رسانه ها و براي آگاهي ملت جهت شناخت كانديداها صورت گيرد، آنان در انتخاب خود براساس آگاهي و معيارهاي درست پيش خواهند رفت مشروط بر اين كه حداقلي از اطلاع رساني وجود داشته باشد و عدالت در عرصه اطلاع رساني و نه تبعيض موجود جهت تضمين مشاركت حداكثري مردم رعايت شود.
وزير پيشين علوم، تحقيقات و فناوري در واكنش به سوالي كه به علت استعفاي وي از وزارت اشاره داشت، به ضرورت هماهنگي تدابير متناسب با شرايط زمان مسووليت تاكيد كرد و بر ايستادگي و پايداري و بر مواضع و برنامه هاي رئيس‌‏جمهوري و دولت در چارچوب هاي قانوني و منافع ملي تاكيد نمود.
وي مهمترين تدبير مديريتي را پيشگيري از مسايل و يا پيش بيني براي مواجهه موفق با آنها دانست و متذكر شد كه با ابتكار عمل وگفت و گو مي‌‏توان بر بسياري از موانع غلبه كرد، آگاهي بخشي به جامعه و توجه به افكار عمومي نيز در هدايت امور و تقويت هماهنگي و تفاهم در ميان اركان نظام، افزايش اقتدار دولت و تضمين منافع موثر خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين در واكنش به سوالي كه معتقد بود مجلس هفتم بزرگترين مانع دولت آينده خواهد بود، گفت : احترام به نهاد مجلس و جايگاه نمايندگي مردم واجب است و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني متقابل بايد تعامل داشت، مذاكرات مجلس نيز مستقيما در سطح عمومي شنيده مي شود و مردم يعني موكلين نمايندگان مجلس و شخص رئيس جمهوري و در واقع صاحبان اصلي كشور قضاوت خواهند كرد.
وي از دغدغه پيامبر اكرم (ص) مبني بر سوءتدبير در ميان امتش ياد كرد و آن را هم چنان مهمترين مشكل جهان اسلام خواند.
معين در پاسخ به سوالي كه به احتمال تحميل نفراتي در كابينه اش اشاره داشت، گفت : هيچ مقامي در طول دوران دهساله وزارتم، مدير و يا رئيس دانشگاهي را به من تحميل نكرد و من هم آمادگي پذيرش چنين دستوراتي را نداشته ام.
دكتر معين در پايان بيان داشت: با الهام از فرهنگ قرآني اميدواري نسبت به آينده و انتظار گشايش در شرايط سخت، رويكرد مشترك همه ماست و با شناخت و ارزيابي واقعيت هاي موجود، حركت به سمت آرمان هايي چون عدالت، آزادي و معنويت را بايد ادامه داد.
به اعتقاد وي، گذشته افراد، سوابق و مسووليت هاي موفق آنان، گوياي توانايي هايشان در آينده است و نه ادعاهايي كه در اين زمان مطرح مي كند .
در اين ديدار تعدادي از فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي شرق تهران ديدگاه هاي خود را در باره افزايش اختيارات رئيس جمهوري، علت حضور در عرصه، چگونگي تحقق جامعه مدني، ويژگي‌‏هاي برنامه اي و شخصيتي‌‏اي كه مي‌‏تواند ضعف هاي دولت اصلاحات را مرتفع كند، مدل توسعه مدنظر ( سوسياليستي يا سرمايه داري ) اين كه چه طبقه اي را نمايندگي مي كند، راهكارهاي رسيدن به شهروند قدرتمند و حكمراني خوب، چگونگي مواجهه با مخالفان، مرز خطوط قرمز از نگاه وي، راهكارهاي احياي حقوق بشر و... مطرح كردند.
گفتني است؛ اين افراد از معين به عنوان اصلاح طلبي با دغدغه هاي روشن فكري ديني، كانديدايي صالح و توانمند و جسور ياد كردند .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20656

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي معين: گذشته افراد و سوابق موفق آنان، گوياي توانايي‌‏هاي آينده است، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005