چهارشنبه 29 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمدی نژاد: علوم انسانی هسته اصلی فرهنگ است، مهر

رئيس جمهوری اسلامی ايران در پيامی به همايش "نقش علوم انسانی در توسعه ملی" گفت: هسته اصلی فرهنگ، علوم انسانی است و تعالی و بالندگی فرهنگ، بدون ترديد نتيجه رشد علوم انسانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اين پيام دکتر احمدی نژاد که امروز چهارشنبه در دانشگاه پيام نور از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحيه همايش "نقش علوم انسانی در توسعه ملی" قرائت شد، آمده است: فرهنگ و علوم انسانی به مثابه زيربنای توسعه در هر جامعه و عالی ترين تجلی انديشه و روح انسانی محسوب می شود، آنگونه که رشد و افول اين عرصه، تبعات مستقيم و غيرمستقيم خود را در هر تمدن و جامعه ای نمايان می سازد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در بخش ديگری از اين پيام آمده است: مقوله فرهنگ مشتمل بر معارف و دانشهای بسياری است که در يک تقسيم بندی دقيق و علمی شامل تمام يا اکثر رشته های مختلف علوم انسانی می شود به گونه ای که می توان ادعا کرد به واقع هسته اصلی فرهنگ، علوم انسانی است. به عبارت ديگر تعالی و بالندگی فرهنگ، بدون ترديد نتيجه رشد علوم انسانی است.

رئيس جمهور در بخش ديگری از اين پيام يادآور شده است: از اين رو نسبت اين دو با مقوله توسعه و چگونگی رابطه آنها چنان اهميت دارد که بدون توجه به علوم انسانی، پيشرفت کشور، رويايی دست نيافتنی است چرا که توسعه پايدار‌، مستلزم نگرش چندساحتی به مقوله توسعه است. اگر در دوره ای به اقتضای نگاه تک خطی، رشد مولفه های اقتصادی به مثابه توسعه پنداشته می شد امروز امر توسعه وابسته به منابع انسانی و همچنين سرمايه های اجتماعی است که اساسا خاستگاه آنها فرهنگ و علوم انسانی است.

دکتر محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از اين پيام که از سوی دکتر سيدمحمد حسينی قرائت شد، تاکيد کرده است: از آنجايی که در افق اين چشم انداز نقطه هدف گذاری ايران دستيابی به موقعيت برتر فرهنگی در منطقه خاورميانه است رشد فرهنگ و علوم انسانی‌ عامل اصلی توسعه اقتصادی و علمی محسوب می شود چنانکه می توان گفت رشد علوم مختلف بدون بسترسازی و توسعه فرهنگی امکان پذير و يا پايدار نيست لذا اين امر بايد در برنامه های درازمدت و ميان مدت جمهوری اسلامی مورد اهتمام جدی مسئولان قرار گيرد.

در ادامه اين پيام آمده است: آنچه در اين ميان، بيش و پيش از هر چيزی اهميت دارد اين است که بدانيم وضعيت فرهنگ و علوم انسانی در جامعه ايران و جايگاه آن در قانون اساسی، سند چشم انداز، ‌سياستهای کلان، راهبردها و برنامه های پنج ساله چگونه است؟ وضعيت مطلوب اين حوزه مطابق اسناد توسعه ای کجاست و با چه راهبرد و برنامه هايی می توان به وضعيت مطلوب برای علوم انسانی دست يافت؟

وی در بخشی از اين پيام يادآور شده است: نظر به اينکه بخشی از علوم انسانی در ايران‌ متاثر از مبانی ناسازگار با باورها و اعتقادات ماست و با شرايط و مقتضيات بومی جامعه ايران انطباق نيافته است برگزاری همايش"نقش علوم انسانی در توسعه ملی" می تواند به سهم خود در بومی سازی علوم انسانی و شيوه های ارتقای آن در سياستگذاری ها،‌ اتخاذ راهبردها، برنامه ريزی ها و روش های اجرايی آموزشی، پژوهشی و ترويجی کشور کمک کند. هدفی که در پيشبرد نهضت علمی و جنبش های نرم افزاری و نيز اسلامی کردن و بومی کردن علوم اجتماعی‌ تاثير بسزايی خواهد داشت.

همايش يک روزه "نقش علوم انسانی در توسعه ملی" به همت دانشگاه پيام نور برگزار شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016