جمعه 13 اردیبهشت 1387

تعريف جرم سياسی در جمهوری اسلامی، طنزنوشته ای از اسد مذنبی

بالآخره سی سال پس از انقلاب خيلی شکوهمند اسلامی وقتی ديگر ناراضی در مملکت نماند و نوبت به حبس و کشتار راضی ها رسيد، همه به اين فکر افتادند که جرم اين افراد چيست؟
خانواده ها از وکلا پرسيدند، و وکلا از قضات، قضات گفتند ما فقط دستورات را اجرا می کنيم. از قوه قضاييه پرسيدند قوه قضاييه از مجلس، مجلس از شورای نگهبان، شورای نگهبان از مجمع تشخيص مصلحت، مجمع تشخيص از رهبر و رهبر از متولی مسجد جمکران. متولی مسجد جمکران نامه نوشت و انداخت ته چاه . پس از مدتی جواب آمد که ما سياسی نيستيم!
سرانجام دست به دامان چاوز و رائول و آقازاده کيم ايل سونگ شدند که شما وقتی مخالفان را سربه نيست می کنيد چه جرمی به آنها نسبت می دهيد؟
جواب دادند هرکسی نعل به نعل گفتار و کردار ما راعملا اجرا نکرد مجرم سياسی است تازه بعضی وقتا عمل کردن به گفته های ما نيز جرم است!
قوه قضاييه نيزدرحالی که دندان خويش را خلال می کرد اعلام نمود که خودش جرم سياسی را نديده اما تعريف آنرا از يک جايی شنيده و آماده است آنرا برای مردم تعريف کند و بدين ترتيب جرم سياسی پس از سی سال تعريف شد!

واما تعريف جرم سياسی
براساس ماده باحال ۴ قانون مجازات و ضرب و شتم های جمهوری اسلامی،اعمالی که با قصد( يا بدون قصد) مخالفت با نظام صورت بگيرد جرم سياسی محسوب می گردد
۱- هرگونه فعاليت تبليغی موثر زبانی،دهانی،تکانی،فکری و روانی برعليه چارچوب نظام، جرم سياسی محسوب و مرتکب بدبخت خواهد شد.
واما چارچوب نظام : يک چوب مقام رهبری،يک چوب قوه قضاييه ، يک چوب شورای نگهبان ، يک چوب هم مجمع تشخيص مصلحت
تبصره يک – فعاليت تبليغی غير موثر نيز پذيرفته می شود
۲- قصد و نيت اگر بر زبان رانده نشود نيز جرم خواهد بود چرا که قاضی و برادر بازجو اين اختيار رادارند تا آنرا برزبان متهم جاری نمايند
۳- مرتکب جرم سياسی از شش تا خدا سال به حبس محکوم خواهد شد
۴- مرتکب ممکن است از زمان ولادت يعنی از يک سالگی تا زمانی که نفس اش بند بيايد به اجبار در اقامت در خانه امن و يا منع از اقامت در خانه خودش محکوم شود
۵- متهم از دو تا دويست سال به محروميت از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد
تبصره – پس از مرگ متهم ، ورثه وی اتهامات را به ارث خواهند برد
۶- برگزاری هرگونه اجتماعات شاد مانند عروسی و يا مراسم گريه دار مثل مجلس ختم،جرم سياسی تلقی خواهد شد
۷- هرگونه راهپيمايی قانونی و غيرقانونی. شامل رفتن دسته جمعی به طرف مدرسه يا نانوايی، سينما و سفارت خانه های خارجی
۸- راهپيمايی نشسته نيز جرم است مثل نشستن دسته جمعی در ماشين شخصی يا تاکسی و اتوبوس
۹- اجتماع بيش از يک نفر ممنوع خواهد بود
تبصره - زوج هايی که طلاق گرفته باشند دونفربحساب خواهند آمد
۱۰ – تصادفات اگر موجب تجمع افراد بيگار گردد جرم سياسی قلمداد خواهد شد
۱۱- نشر اکاذيب
تبصره – فروشندگان دوره گرد يا ثابت اگر در مورد جنس خود لاف بزنند به جرم نشراکاذيب تحت تعقيب خواهند گرفت. فروشندگان ميوه خصوصا نوبرانه ازاين قانون مستثنی هستند چون ممکن است بجای خربزه گرگاب بگويد بيا عسل ببر
۱۲- نشر حقاقيب(حقيقت) در رسانه ها از مصاديق بارز جرم سياسی است
تبصره – نشر اکاذيب مثل پيشرفت روزافزون مملکت و يا داستانسرايی در باره صداقت مسئولان و يا نرخ رشد بالای اقتصادی بلامانع است
۱۳- سخنرانی با ميکروفون يا بدون آن، برای جمع يا يک نفر،از روی نوشته يا از بر،جرم محرز سياسی است چه طرف با سواد باشد يا دری وری تحويل دهد
تبصره – نطق قبل از دستور جرم است اما نطق بعداز دستور اشکال ندارد
۱۴- اگرهنگام سخنرانی ، دوپای سخنران روی زمين باشد جرم سياسی محرز است ، بنابراين سخنرانی در کشتی يا هواپيما احکام ديگری دارند
تبصره – چارپايه ای که به زمين وصل است جزو زمين محاسبه خواهد شد
۱۵- تشويش افکار عمومی از جرائم سنگين سياسی است، مثلا کسی بگويد آی دزد يا آی مافيا و دربرود
۱۶ – تلاش بمنظور اختلاف بين مردم مثل گفتن آبی ته يا قرمزته
۱۷- چنانچه جرم سياسی همراه با يکی ديگرازجرائم ارتکاب يابد مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد، مثلا کسی در يک راهپيمايی غير قانونی شرکت کرده و شعار نيز بدهد
ضمنا قوه قضاييه موارد ديگری را نيز جرم سياسی دانسته اما آنها را مستحق تخفيف می داند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- تعارف شاه عبدالعضيمی اگر سبب تشويش افراد گردد
- پزعالی با جيب خالی
- صورت خود را با سيلی سرخ کردن
- خالی بندی ، مانند وعده آوردن نفت سرسفره ها
- هوا برداشتن، طرف احساس کند که می تواند جهان را مثل الاغ با دندان بلند کند
- گذاشتن سيگار ايرانی درپاکت سيگار خارجی مثل مالبرو
تبصره با حال- صرف انتقاد از نظام و مسئولان و يا قانون و يا اعتراض به حکومت جرم محسوب نشده اما اشد مجازات دارد
تبصره آخری – بيان عقيده آزاد است اما عواقب ناجوری دارد
موارد ديگری نيز هست که سر صحنه به متهم تفهيم خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تعريف جرم سياسی در جمهوری اسلامی، طنزنوشته ای از اسد مذنبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016