چهارشنبه 11 مرداد 1385

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران در مورد مرگ اکبر محمدی

مردم شریف و آزاده ی ایران
خبر مرگ تاسف بار اکبر محمدی، دانشجوی معترض زندانی، قلب هر انسان آزادی خواه را به درد آورد. اکبر محمدی در جریان اعتراض های دانشجویی ۱٨ تیر ۱٣٨۷ همراه با عده ی بسیاری، از جمله دانشجویان دستگیر و به او حکم اعدام داده شد. او چند سال زیر حکم اعدام بود و سرانجام به پانزده سال زندان محکوم شد. اما در هفتمین سال زندانش، پس از اعتصاب غذا، به طور ناگهانی و مشکوک درگذشت.

وکیل مدافع او در بحرانی ترین لحظه های زندگی اکبر محمدی اجازه ملاقات با او را نیافت. از سوی دیگر محافل حقوق مستقل مرگ او را مشکوک اعلام کرده اند و از سازمان ها و پزشکان بین المللی خواسته اند که جسد او را کالبدشکافی کنند. چرا که در غیر این صورت، سرنوشت پرونده ی او به سرنوشت پرونده ی زهرا کاظمی دچار خواهد شد. عوامل موثر در این فاجعه می خواهند بی درنگ نشانه های جرم خود را در زیر خاک پنهان کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کانون نویسندگان ایران که وظیفه ی خود را دفاع بی قید و شرط از آزادی های فردی و اجتماعی می داند، به این نوع رفتارهای ضدانسانی که بارها اتفاق افتاده است، به شدت اعتراض می کند و از همه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر می خواهد که برای افشای این جنایت جدید پافشاری کنند. کانون نویسندگان هشدار می دهد که با توجه به بحران های کنونی که کشور را فرا گرفته، جان دیگر زندانیان سیاسی نیز در خطر است.

کانون نویسندگان ایران
۱۰/۵/۱٣٨۵

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه کانون نويسندگان ايران در مورد مرگ اکبر محمدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016