سه شنبه 10 آبان 1384

احمد شيرزاد: فشل شدن دستگاه ديپلماسي به نفع هيچ كس نيست، ايسنا

جامعه بايد به سيستم پيشرفته‌ مدني مجهز باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


يك عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي كشورمان را ناگزير از رفتن به سمت جامعه‌ي مدني در صورت تمايل به توسعه دانست.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) احمد شيرزاد در جلسه‌ي دوشنبه‌شب جبهه‌ي مشاركت حوزه‌ي شرق تهران طي سخناني به نحوه‌ي تشكيل مدنيت و توسعه در جوامع بشري پرداخت و لازمه‌ي توسعه را مدنيت عنوان كرد و گفت: مي‌توان تصور كرد كه جامعه‌اي مدني ولي توسعه نيافته باشد ولي هيچ جامعه‌ي توسعه يافته‌اي وجود ندارد كه بدوي باشد.


وي در بخشي از سخنان خود درباره‌ي ملزومات جامعه‌ي مدني گفت: عدالت جزو ملزومات جامعه‌ي مدني است و مفهوم عدالت آن است كه در نظام منافع افراد و منافع جامعه‌ي مدني به رسميت شناخته و هويت انسان‌ها حفظ شود. در جامعه‌ي مدني نمي‌توان دو نوع شهروند داشت.


وي همچنين به حملات جوامع بدوي به جوامع مدرن اشاره كرد و گفت: از آن‌جايي كه در جوامع مدني افراد كمتر مهارت مبارزه و جنگ دارند در برابر جوامع بدوي آسيب‌پذير هستند به همين دليل است كه يك قوم مثل مغول حمله و كل آسيا را تسخير مي‌كند. اما اين اقوام در جوامع مدني بعد از مدتي هضم مي‌شود، نمونه‌ي آن جامعه‌ي ايران است كه پس از دو نسل مغول‌ها را در جامعه‌ي خود هضم كرد.


شيرزاد گفت: وقتي در جوامع مدني سلاح گرم اختراع شد اين موازنه به هم ريخت و حتي در برخي موارد شكل معكوس به خود گرفت، يعني جوامع مدني با سلاح‌هاي خود به كشورهاي بدوي و عقب مانده حمله كردند.


وي همچنين از لوازم جامعه‌ي مدني را قانون و تفكيك قوا عنوان كرد و گفت: ما در كشورمان كمتر از يكصد سال تجربه جامعه‌ي مدني واقعي را داريم و اين تجربه كمي است، به همين دليل جامعه‌ي ما ضربه‌پذير است و مثلا يك قزاق مي‌تواند با چند هزار نيرو حكومت را در اختيار بگيرد.


وي بر لزوم توجه به قدرت در ميان اقشار مختلف از جمله تحصيل‌كردگان تاكيد كرد و گفت: اگر توجه در اين موارد كم باشد يك نفر مي‌تواند با كمترين امكانات و با نيروي نظامي و پادگاني قدرت را كنترل كند. براي اين كه جامعه بتواند قدرت و عناصر غيرمدني در جامعه را مهار كند بايد به سيستم پيشرفته‌ مدني مجهز باشد و حزب يكي ازاين سيستم‌هاست.


شيرزاد معتقد است: تركيب جمعيتي جامعه‌ي ما شبيه تركيب جمعيتي تركيه و اندونزي است، به اين شكل كه درآن‌جا بين 60 تا 70 درصد افراد مردمي مسلمان اما متعادل هستند و درصدي هم افراد تندرو را تشكيل مي‌دهند. مشكل در كشور ما اين بود كه اين اكثريت 60 تا 70 درصدي پراكنده عمل مي‌كند و آن اقليت تندرو متشكل و سازماندهي شده.


به اعتقاد وي: بايد قبول كرد كه تفكر طالباني در كشور ما درصدي راي دارد و نمي‌توان براي آن كاري كرد اما اين درصد در برخي انتخابات‌ موفق شد و در برخي نتوانست موفق باشد.


شيرزاد درباره‌ي عملكرد تيم مذاكره كننده‌ي هسته‌يي قبل گفت: من همه‌ي كارهاي قبلي‌ها را تاييد نمي كنم ولي ارزش كار تيم قبلي مذاكره كننده به اين است كه دو سال نگذاشتند ما به جايي كه الان رسيده‌ايم برسيم. حداقل دستاورد اين بود كه پرونده‌ي ما تاخير دو ساله در رفتن سازمان ملل را داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي مدعي شد: پيشنهاد اروپايي‌ها قابل مذاكره بود و رد كردن كامل آن فرصت سوزي.


شيرزاد گفت: ما اصفهاني‌ها مثلي داريم كه اگر در ميانه‌ي دعوا طرف لنگه دمپايي پرتاب كرد آن را برداريد و بعد دعوا را ادامه دهيد حال ما مي‌توانستيم اين را قبول كنيم و در مورد موارد بعد مذاكره كنيم اما ما الان وارد دالان تهديد شده‌ايم.


وي درباره‌ي سياست‌هاي دولت جديد در قبال پرونده‌ي هسته‌يي گفت: دوستان مي‌خواستند اين پرونده را يك ماهه ببندند و پيش فرضشان اين بود كه مذاكره كنندگان قبلي خيانت‌كار بوده‌اند و هم اكنون هم در داخل مخالفان خود و كساني كه نسبت به رفتن پرونده‌ي ما به شوراي امنيت هشدار مي‌دهند را مرعوب مي‌دانند.


عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي از كنار گذاشته شدن چهار ديپلمات ارشد كشورمان انتقاد كرد و گفت: فشل شدن دستگاه ديپلماسي به نفع هيچ كس نيست.


وي گفت: ما فكر مي كرديم محافظه‌كاران يك جريان متحد هستند ولي اشتباه مي كرديم و اين طور نبود و آن‌ها در درون خود اختلافات زيادي دارند و ما از اين ضعف خوشحال نيستيم و اميدواريم از اين آشفتگي خارج شوند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد شيرزاد: فشل شدن دستگاه ديپلماسي به نفع هيچ كس نيست، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016