پنجشنبه 20 مرداد 1384

قعطنامه حاضرين در مراسم ملاقات اكبر گنجي ،روزنامه نگار آزاده ايراني

بنام خداوند جان وخرد


اكبر گنجي روزنامه نگار شجاع ايراني،لحظه هاي دشوار ماراتن مرگ خويش را بدون توجه بايسته به سر نوشتش از سوي مقامات قضايي كه مسئولان مستقيم آنچه پيش مي آيد هستند ، مي گذراند.گنجي به سبب همين بي توجهي 63 روز است به اعتصاب غذا روي آورده تا نداي حق طلبانه اش را به افكار عمومي ايران وجهان برساند .

ما شركت كنندگان در اين مراسم بر پايه وظيفه وجداني و انساني خود به عيادت گنجي آمده ايم تا از مراجع قضايي كشور بسان متوليان مستقيم سرنوشت ناگواري كه بر او تحميل شده است بخواهيم :

1-با توجه به خواسته هاي به حق گنجي در تامين آزادي اش كه افزون بر 5سال و4 ماه از محكوميت 6ساله خود را سپري كرده است و طبق قوانين قضايي جاري كشور آزاد محسوب مي شود امكان بازگشت سر فرازانه اي او را به زندگي آزاد فراهم آوردند.گذشته از اين مرخصي هاي معوق مانده گنجي مي تواند چند ماه باقي ماند از محكوميت او را پوشش دهد

2-امكان ملاقات اكبر گنجي با خانواده و وكيلانش را كه در هفته هاي گذشته او را از آن محروم كرده اند فراهم آورند.

3-بيمارستان حتي در شرايط جنگي نيز منطقه امن محسوب مي شود كه در آن حفظ جان و سلامت بيماران در اولويت قرار دارد و تبديل بيمارستان به پادگان نظامي و محلي تحت نظارت نهادهاي قضايي و امنيتي در تضاد با حقوق اكبر گنجي به سان فرد بيمار است . از اين رو ضمن اعتراض به تحت فشار قرار دادن كادر پزشكي محترم بيمارستان ميلاد از سوي مراجع قضايي خواهان فراهم شدن امكان درمان اكبر گنجي تحت نظر گروهي از پزشكان مجرب و مستقل مورد تاييد خانواده ايشان به منظور تامين سلامت و باز گرداندن او به زندگي عادي اش هستيم.
4- امروز براي ملاقات با اكبر گنجي و رساندان پيام صلح خود به وي در محل بيمارستان ميلاد حاضر شديم. اما نشستگان در مسند قدرت كه مرگ گنجي را بيشتر مي پسندند و گويي از ادامه بحران و ايجاد بحران هاي جديد نفعي مي برند وبنابراين از هرگونه ملاقات خانواده، دوستان و وكلا با ايشان، ممانعت به عمل مي آورند. بنابراين مسووليت هرگونه فاجه ناگواري براي جان گنجي بيش از پيش بر دوش مقامات عالي حاكميت و دستگاه قضايي خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

5- امروز دشمنان آزادي كه مرگ گنجي را وقيحانه به انتظار نشسته اند در پي آنند كه يا مرگ او را جشن بگيرند و يا مقاومت مورد ستايش او را وارد روندي فرسايشي كنند و در درازمدت و با به طول انجاميدن اعتصاب غذاي اين نماد شجاعت و آزادگي و حاكم كردن فضاي اطلاع رساني دروغين، حركت آزاديخواهانه او را خدشه دار كنند. از اين رو به گنجي عزيز كه سرافرازانه از اين مصاف نابرابر پيروز از ميدان به در آمده و پوشالي بودن اقتدار اربابان قدرت را به اثبات رسانده است مي گوييم كه مسير مبارزه و دفاع از آزادي،عدالت،دموكراسي و حقوق بشر وجود عزيز تو و امثال تو را بيش از پيش مي طلبد تا حضور سالم و پويايت، خاري در چشم كساني باشد كه خاموشي فرياد رسا و حق طلبانه ات را به انتظار نشسته اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قعطنامه حاضرين در مراسم ملاقات اكبر گنجي ،روزنامه نگار آزاده ايراني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016