پنجشنبه 20 مرداد 1384

در خواست کمیته دفاع از اکبر گنجی و زندانیان سیاسی اعتصابی - پاریس

آقای گنجی،

در پی گردهمایی امروز چهارشنبه 19مرداد ۱۳۸۴ (10اوت ۲۰۰5) ، ما امضاء کنندگان زیر با تشکیل کمیته ای در دفاع از حقوق شما و تمام زندانیان سیاسی در اعتصاب و به منظور پیگیری و همآهنگ کردن اقدامات مقتضی در این زمینه، اینک با همسر و خانواده شما همصدا می شویم تا از شما صمیمانه بخواهیم که به اعتصاب غذای پیروزمندانه خود پایان دهید.

اعتصاب غذای بی سابقه شما به لحاظ اخلاقی و سیاسی بر خود کامگی و خود کامگان پیروز شده است. پایداری شما، توانست نقض مستمر حقوق بشر و ظلمی را که در نهان بر زندانیان سیاسی ایران می رود در کانون توجه جهانیان قرار دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما با تایید خواست بر حق شما برای آزادی بی قید و شرط از زندان و با اذعان به تاثیر سرنوشت ساز مقاومت شما بر زندگی و حقوق دگر اندیشان در بند در ایران خواهان زنده ماندن و ادامه نبردتان هستیم.

بنفشه آذرکلاه ـ هومن آذرکلاه ـ رسول آذرنوش ـ بتول آزاده ـ عبدی احمدی - احمد اسکندانی ـ محمداعظمی ـ رضااکرمی ـ بهمن امينی ـ منصور انصاری - جلال ایجادی - مهردادباباعلی ـ احمد باکری – احمد بخردطبع - بیژن برهمندی - ناصرپاکدامن ـ علی پور امان - حيدرتبريزی ـ اقدس جاويدی ـ سيروس جاويدی ـ ميهن جزنی ـ جواد جواهری ـ ويدا حاجبی ـ آسو حسن زاده - شاهو حسينی ـ شهريار ختائی زاده ـ رضا دانشور ـ حسين دولت آبادی ـ ناصر رحیم خانی - ماشاء الله رزمی - سهيل رسولی ـ نسرين رضايی ـ فرهمندرکنی(اخوی) ـ فخری زرشگه ـ اکبرسيف ـ شهلا شفیق - حماد شيبانی ـ حمید صبا - خسروعبدالهی ـ مليحه فرهنگ ـ ويدا فرهودی ـ شهرام قنبری ـ مقصودکاسبی ـ علی کشتگر - مهناز متین ـ حسن مکارمی - ابراهیم مکی - باقرمومنی ـ ناصرمهاجر ـ سعید مینوئی - حسن نادری - رضا ناصحی ـ پرويز نويدی - آذر هاشمی- محسن یلفانی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در خواست کمیته دفاع از اکبر گنجی و زندانیان سیاسی اعتصابی - پاریس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016