یکشنبه 9 مرداد 1384

تصاوير گنجي: روز 46 از اعتصاب غذا

خبرنامه گويا - تصاوير زير مربوط به روز 46 از اعتصاب غذاي اکبر گنجي است. اين تصاوير از طريق اي ميل و بدون هيچ توضيح ديگر دريافت شده است.


31072005-ff-04.jpg

31072005-ff-05.jpg

31072005-ff-06.jpg

31072005-ff-03.jpg

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصاوير گنجي: روز 46 از اعتصاب غذا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016