سه شنبه 14 تیر 1384

جلسه پالتاک، وضعیت ناصر زرافشان و سایر زندانیان سیاسی، با سيمين بهبهاني، علي اشرف درويشيان و...، ٥ ژوئیه

جلسه پالتاک

گزارش و تبادل نظر راجع به وضعیت ناصر زرافشان و سایر زندانیان سیاسی

مهمانان: - هما زرافشان، همسر ناصر زرافشان
- سیمین بهبهانی،عضو کانون نویسندگان
- علی اشرف درویشیان،عضو کانون نویسندگان
- یکی از وکلای ناصر زرافشان
- عباس سماکار،عضو کانون نویسندکان
ایران(در تبعید)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنکویان تحصن: - بهرام رحمانی
- ماریا رشیدی

زمان: سه شنبه ٥ ژوئیه برابر با ١٤ تیر،ساعت ٨ بعد از ظهر به
وقت اروپای مرکزی

Iran-Kanoon-Taahason اتاق:

برگزار کننده: کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، تحصن استکهلم

Copyright: gooya.com 2016