پنجشنبه 2 تیر 1384

متن نامه انجمن قلم جهانی به خاتمی: نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند را آزاد كنيد!

جناب آقای سید محمد خاتمی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

عالیجناب
ما امضاکنندگان زیر، نمایندگان هفتاد و یکمین کنگره‌ی انجمن قلم جهانی که در شهر «بلد» در جمهوری اسلوانی گرد آمده‌ایم ، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضع همکاران خود، ناصر زرافشان و اکبر گنجی ، که در زندان اوین زندانی شده‌اند و حقوق حقه‌شان برای آزادی بیان پایمال گردیده است اعلام می‌داریم.
در طول این هفته‌ی گذشته، ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان ایرانی در زندان مخوف اوین دست به اعتصاب غذا زده است. دکتر زرافشان اعلام کرده است که به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد تا یا آزاد شود و یا در زندان بمیرد. او از بیماری کلیوی رنج می‌برد و در هردو کلیه اش سنگ پیدا شده است. دکتر زرافشان قریب چهارسال است که در زندان به سرمی برد.
اکبر گنجی، روزنامه نگار ایرانی که در سال 2000 درکنفرانس برلین شرکت کرده بود، به جرم شرکت درآن کنفرانس چهارسال پیش زندانی شد، ولی در حدود ده روز پیش با این تصور که دارد از زندان آزاد می‌شود، از اوین به خانه‌اش برده شد، اما پس از آنکه به صراحت به انتقاد از آیت‌اله خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و به صف تظاهرکنندگان که در برابر اوین برای آزاد کردن دکتر زرافشان گرد آمده بودند ، پیوست، یک بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
یوسف عزیزی بنی طرف ، نویسنده، روشنفکر و مترجم به دنبال سرکوب اعراب استان خوزستان توسط جمهوری اسلامی، بازداشت شد. اکنون وی، بی آنکه با کسی ارتباط داشته باشد، در زندانی در خوزستان نگهداری می‌شود.
ما امضا کنندگان زیر، نویسندگانی که از سراسر جهان در شهر «بلد» در اسلوانی در هفتاد و یکمین کنگره‌ی جهانی انجمن قلم گرد آمده‌ایم، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ناصر زرافشان، اکبر گنجی، یوسف عزیزی بنی‌طرف و همه‌ی نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند در ایران هستیم. ما می‌خواهیم که همه‌ی کسانی که مسئول آزار و اذیت غیرقانونی، بازداشت و شکنجه زندانیان و روشنفکران ایران هستند، در محاکم قانونی محاکمه شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درمیان کسانی که در برابر درِ زندان اوین به اعتصاب نشسته دست زده اند اعضای کانون نویسندگان ایران نیز هستند که ناصر زرافشان ازاعضای هیئت دبیران آن است. در روزهای اخیر، نیروهای دولتی در اطراف اوین و در داخل آن اعتصاب کنندگان را بازداشت و مورد ضرب وشتم قرارداده اند. خانم اکرم اقبالی یکی ازنویسندگان شرکت کننده‌ی دراعتصاب نشسته، به شدت مجروح گردیده است.
ما امضاکنندگان زیر مراتب انزجار خود را نسبت به این قبیل تمهیدات و تاکتیک‌های ایذا و اذیت و ترس و ارعاب اعلام می‌داریم و درکنار آن نویسندگان شجاع صدای خود را به صدای رسای آنان پیوند می‌زنیم و مثل آنان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نویسندگانی می‌شویم که در ایران ظالمانه به زندان افتاده‌اند و دراسارت به سرمی‌برند.

امضا کنندگان :
ژیری گروسا ، رئیس انجمن قلم جهانی
حوئن لیدوم ـ اکرمن ، دبیر انجمن قلم جهانی
کارین کلارک ، رئیس کمیته نویسندگان در بندِ انجمن قلم جهانی

Copyright: gooya.com 2016