دوشنبه 9 خرداد 1384

اكبر گنجي به مرخصي آمد، ايلنا

اكبر گنجي، روزنامه نگار زنداني بامداد امروز براي درمان بيماري خود به مرخصي‌‏آمد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، روز گذشته اكبرگنجي درخواست مرخصي يك ماهه از مسوولان زندان اوين كرده بود كه مسوولان اين زندان فقط با اعطاي مرخصي هفت روزه به وي موافقت كردند. اين امر موجب اعتراض گنجي شد و در اعتراض به اين امر از پذيرش مرخصي هفت روزه امتناع و به اعتصاب غذاي خود ادامه داد، با اين وجود گنجي ساعت 30 دقيقه بامداد امروز به مرخصي آمد تا به درمان بيماري خود بپردازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23470

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اكبر گنجي به مرخصي آمد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016