دوشنبه 26 اردیبهشت 1384

وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي: دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به پرونده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دادگاه تجديدنظر پرونده‌ي فوت زهرا كاظمي با حضور دو نفر از وكلاي مدافع اولياي دم اين پرونده و به صورت غيرعلني در شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر تشكيل شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادخواه و سيف‌زاده، وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي پس از پايان جلسه‌ي دادگاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشتند كه در جلسه‌ي دادگاه اعتراضات خود را نسبت به رسيدگي بدوي به اين پرونده اعلام كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وكلا، ارجاع پرونده به دادسرا و رسيدگي بدوي آن را خواستار شدند و عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين پرونده است.


به گفته‌ي وكلاي پرونده، شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر بدون اعلام نظر و تعيين وقت جلسه‌ي بعدي، دادگاه را تعطيل كرده و قاضي دادگاه، عنوان داشته كه بعدا در مورد اين پرونده تصميم‌گيري و نظر خود را اعلام خواهد كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22645

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي: دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به پرونده است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016