پنجشنبه 22 اردیبهشت 1384

درخواست مرخصى استعلاجي مجتبى لطفى روزنامه نگار زندانى در قم، شرق

شرق: همسر «مجتبى لطفى» روزنامه نگار زندانى در قم با تاييد شدت گرفتن بيمارى تنفسى و از كار افتادن بخشى از ريه اين روزنامه نگار خواستار مرخصى وى از زندان شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22457

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست مرخصى استعلاجي مجتبى لطفى روزنامه نگار زندانى در قم، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016