یکشنبه 30 اسفند 1383

گزارش کوتاه از تجمع اعتراضی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو

در تاريخ 15 مارس 2005 به دعوت « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی» با حمايت و حضور تعدادی از خانواده های قربانيان نقض حقوق بشر درايران، حدود 150 نفر از کشورهای مختلف در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران در ميدان ملتها در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو گرد آمدند تا صدای قربانيان ايرانی نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر را بگوش جهانيان برسانند.
در ساعت ده و سی دقيقه صبح همين روز آقای حسين ماهوتيها هماهنگ کننده « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی » به همراه آقای حسين زالزاده نماينده خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای و آقای خسرو شميرانی خبرنگار هفته نامه شهروند با خانم فردريكا دناتي Ferdrica Donati از مسئولين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ملاقات کرده و وضعيت حقوق بشر در ايران و چندی از پروندها را بصورت کتبی و شفاهی گزارش دادند.
در ساعت 2 بعد از ظهر تجمع اعتراضی با خوش آمد گوئی به شرکت کنندگان توسط خانم نياز سليمی و آقای امير نيلو از جانب « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی » آغاز شد.
در اين تجمع اعتراضی خانم پرستو فروهر، آقای حسين زالزاده، آقای حسين دوانی از خانواده های قربانيان قتل های "زنجيره ای"، خانم زويا زرافشان (دختر آقای ناصر زرافشان وکيل زندانی خانواده های قربانيان قتل های "زنجيره ای")، خانم سارا دهکردی(دختر نوری دهکری از قربانيان ترور ميکونوس) و خانم عفت ماهباز (زندانی سياسی سابق و از خانواده اعداميان سياسی ) به ايراد سخن پرداختند و شهادت خود را در مورد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين آقای مصطفی صنعت نما نماينده کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی پيام اين تشکل را در حمايت از خواستهای اين تجمع قرائت نمودند . پيام زندانيان سياسی که به حمايت از خواسته های اين گردهمائی اعتراضي دست به اعتصاب غذا در زندانهای ايران زده بودند خوانده شد. بدنبال آن خانم ايما مددی نماينده مرکز کانادائی قربانيان شکنجه سخنرانی کرد و سپس يکی از مجريان برنامه، ليست حمايت کنندگان خانواده های قربانيان نقض حقوق بشر را از خواسته های اين تجمع به سمع حضار رساند.
در پايان آقای حسين ماهوتيها هماهنگ کننده « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »طی سخنانی خواستهای تجمع کنندگان را از شصت و يکمين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شرح زير اعلام کرد:

1. محکوميت نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران
2. اعزام گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران
3. نظارت دائمی سازمان ملل بر وضعيت حقوق بشر در ايران

خواسته های فوق بصورت گسترده ای از سوی نهادها، احزاب سياسی، اشخاص و خانواده های قربانی نقض حقوق بشر در ايران و خارج از کشور حمايت شد.
ihrnena@gmail.com 19/3/2005
29/12/1383

«فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19536

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش کوتاه از تجمع اعتراضی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016