چهارشنبه 5 اسفند 1383

گزارش کميته ي بررسي ادعاي متهمان وب لاگ نويس به امت شهيد پرور ايران، طنزنوشته اي از ف. م. سخن

و مکروا و مکر الله و الله خير الماکرين

بسيار خرسنديم که هم زمان با طرح توطئه ي بين المللي حمايت از وب لاگ نويسان، گزارش کامل و دقيق خود را در باره ي ادعاي متهمان ِ دروغ پرداز ِ اين پرونده، به اطلاع حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا له الفدا، مقام معظم رهبري و امت شهيد پرور ايران مي رسانيم.

تشکيل اين کميته، که به دستور رياست محترم قوه ي قضائيه صورت گرفت، بيانگر ِ وجود آزادي وجديت در احقاق حق مظلوم در نظام مقدس اسلامي است که ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده ي خارجي، مدام در صدد معکوس جلوه دادن آن اند. اينک پس از هفته ها کوشش و تلاش جانفرسا، نتايج حاصل از بررسي خود را به عرض امت شهيد پرور ايران مي رسانيم، و بدين وسيله مشت محکمي به دهان حاميان ِ وب لاگ نويسان مي کوبيم:

در تاريخ ........ آقاي حنيف مزروعي به اتفاق پدر خود به مجتمع قضايي ......... مراجعه و توسط .......... شدند. پدر آقاي مزروعي که ..... هياهو و جنجال و جوسازي...... و در پاسخ با رفتار متين ماموران روبه رو و.... برو بابا حال داري! خودتم مي گيريم پدرت رو.... تو برو ما او را آزاد مي کنيم..... زيريلداما گوراخ.... باس اِشيه....

به دنبال اين ........، نامبرده – بر خلاف انتظار پدرش - به ............... منتقل و در آنجا توسط .......، ...... شد. در همين مقطع زماني، وب لاگ نويسان ديگر که پيش از مزروعي............... شده بودند به .............منتقل شدند. در روزهاي اول، نامبردگان ............ شدند و تحت ................ قرار گرفتند و به دليل دروغگويي و اظهارات کذب و گمراه کننده ............. شدند که يکي از آنها براي منحرف کردن مسير بازجويي، با نهايت رذالت سر خود را به .................... کوبيد و.......... آخ! و ................. بهداري ............... عمل زيبايي ........... دکتر ِ ناشي کرجي .......... شکست.

متهمه به دروغ اظهار داشت که بازجويان محترم وي را............ کرده و به او .......، .........، ..........، و ......... لقب داده اند و از او خواسته اند تا به داشتن ِ ...... با "م.ا." و ...... اعتراف کند. نامبرده در شبکه ي بين المللي......، داراي "يوزر نيم" با پسوند ِ ....... و اسم رمز ِ ......... ات جي ميل دات کام - وابسته به سازمان "گوگولي" - که احتمالا وابستگان ِ بي حياي دربار پهلوي آن را ايجاد کرده اند مي باشد (به سريال تلويزيوني "فرار بزرگ" به عنوان سند ِ به کار بردن چنين الفاظي مراجعه شود).

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جهت تنوير افکار عمومي به اين نکته نيز اشاره کنيم که حنيف مزروعي در اندرزگاه ِ..... ماهيت خلافکار خود را نشان داد و..... يک چشم بند متعلق بيت المال.... و يک ورق سوال امتحاني .... به سرقت برد.

يکي ديگراز دستگير شدگان با نام ضد انقلابي و غير اسلامي اميد ِ............. و با اسم رمز ِ ..... ات ياهو دات کام (که احتمالا توسط عوامل وابسته ي دراويش و با پوشش عرفاني تاسيس شده)، با برنامه ريزي ............... و فرياد ............ خجالت بکشيد ............ شرم کنيد ................ و ................. ارتباط سازماني نامبرده با "م.ت." و ........ محرز و وابستگي از طريق شبکه ي عنک........ به تارنماهاي بين المللي قطعي بوده است (گزارش ِ کارشناس ِ "آي.تي"ِ پرونده، برادر فضلي... ضميمه است).

(قسمت پاياني اين گزارش، به دليل حفظ امنيت و مصالح ملي در آينده ي نزديک به اطلاع امت شهيد پرور ايران خواهد رسيد).

نتايج ِ تحقيق و تفحص کميته نشان مي دهد که قاضي مرتضوي کلا بي گناه و مقصران واقعي، بازداشت شدگان ِ وب لاگ نويس هستند. شايان ِ ذکر است، يکي از سربازان وظيفه که در فاصله ي آشپزخانه تا سوئيت، به غذاي حنيف مزروعي ناخنک زده و در سوناي زندانيان از تيغ ريش تراشي نامبرده - بدون گرفتن رضايت ِ شرعي - استفاده کرده بود نيز مقصر شناخته شد که با نهايت جديت دستگير و جهت تنبيه انضباطي به دادگاه نظامي معرفي شد.

کميته بررسي ادعاهاي دروغ متهمان ِ سايت هاي اينترنتي و وب لاگ نويسان
عليزاده، ايزدپناه، کريمي راد

[وب لاگ ف. م. سخن]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18655

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش کميته ي بررسي ادعاي متهمان وب لاگ نويس به امت شهيد پرور ايران، طنزنوشته اي از ف. م. سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016