سه شنبه 4 اسفند 1383

گزارش راديو بين المللي فرانسه از توقيف موقت نشريه محلي "نداي آذرآبادگان" در گفتگو با پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel: 0098 914 415 7400

تبريز نيوز: سرويس حقوق بشر:راديو بين المللي فرانسه در خصوص توقيف موقت نشريه محلي نداي آذرآبادگان چاپ تبريز گفتگويي با پيمان پاک مهر داشته است...

راديو بين المللي فرانسه: نشريه نداي آذرآبادگان چاپ تبريز براي دو ماه توقيف شد. آقاي پيمان پاک مهر،علل اين توقيف چيست؟

پيمان پاک مهر: برابر اظهارات اين نشريه در پي چند فقره شکايت دولتي و شخصي شعبه اول اجراي احکام دادگستري تبريز ، پس از لحاظ راي هيات منصفه حکم تعطيلي موقت دو ماه اين نشريه را صادر کرده است.همچنين مدير مسيول اين نشريه به پرداخت سيصد هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس محکوم شده است.

راديو بين المللي فرانسه: آقاي پيمان پاک مهر، در خبري که در ارتباط با توقيف ، نشريه آذرآبادگان آورده اين نشريه به عنوان نشريه اي داراي رويکردي مستقل و انتقادي نام برده که به همين خاطر مورد انتقاد و اعتراض بسياري قرار گرفت.آيا يک چنين برخورد روزنامه نگارانه اي در توقيف اين نشريه دست داشته است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيمان پاک مهر:با توجه به اين که دادگستري آذربايجان شرقي متفاوت از برخي از دادگستري ها و بويژه تهران در برخورد با روزنامه نگاران عمل مي کند و در پرونده هايي که تشکيل مي شود ، پرونده به هيات حل اختلاف روزنامه نگاران ، که براي اولين بار در ايران ايجاد شده ، ارسال مي شود . پس از آن دادگاه با حضور هيات منصفه تشکيل مي شود.آقاي وصالي هم به عنوان مدير مسيول اين نشريه با حضور در دادگاهي که با هيات منصفه تشکيل شده راي صادر شده است . با توجه به سابقه اي که دادگستري تبريز در صدور احکام قضايي روزنامه نگاران و مديران مسيول نشريات و رسانه ها در تبريز دارد ، بنابراين احساس نمي شود که دادگاهي که اين راي را صادر کرده رويکرد سياسي يا برخورد روزنامه نگارانه وجود داشته باشد.

راديو بين المللي فرانسه:با سپاس از پيمان پاک مهر روزنامه نگار در تبريز.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18599

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش راديو بين المللي فرانسه از توقيف موقت نشريه محلي "نداي آذرآبادگان" در گفتگو با پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016