دوشنبه 3 اسفند 1383

روزنامه "ندای آذرآبادگان" توقیف شد

شعبه اول اجراي احكام دادگستري آذربايجان‌شرقي حكم توقيف روزنامه نداي آذرآبادگان را ابلاغ كرد و بر اساس اين حكم روزنامه نداي آذرآبادگان از اول اسفند 83 لغايت پايان فروردين سال 84 به مدت دو ماه توقيف گرديد.

گفتني است اين حكم مربوط به چند شكايت از سوي دستگاه هاي دولتي و يك فقره شكايت شخصي مي‌باشد كه طي آن علي رغم دفاعيات مدير روزنامه در دادگاه علني شعبه 38 تبريز و اعلام برائت در مورد چند اتهام، از سوي هيئت منصفه وي مجرم و مستحق ارفاق شناخته نشد.

ابوالفضل وصالي مديرعامل و سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان گفت: اين حكم در حالي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود كه از سوي مديريت روزنامه نداي آذرآبادگان نسبت به راي دادگاه در موعد مقرر قانوني اعتراض شد اما دادگاه تجديدنظر اين اعتراض را وارد ندانسته و دستور اجراي حكم را صادر كرد.

گفتني است علاوه بر توقيف دو ماهه روزنامه نداي آذرآبادگان، مدير روزنامه نيز به 3 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شده است.

شايان ذكر است روزنامه قديمي نداي آذرآبادگان از مدت ها پيش به جهت رويكرد مستقل و انتقادي خود از سوي بعضي دستگاه هاي دولتي مورد غضب واقع گرديده و از حق قانوني خود براي دريافت سهميه آگهي و دستيابي به منابع حمايتي محروم شده است.

در حال حاضر روزنامه نداي آذرآبادگان به خاطر انباشت بدهي‌هاي ناشي از هزينه‌هاي سنگين چاپ و انتشار به شدت دچار مشكلات مالي شده است و مديريت اين روزنامه براي تاديه اين بدهي‌ها و لزوم تسويه‌ حساب‌هاي مالي آخر سال و نيز پرداخت حق و حقوق كاركنان خود به شدت در تنگنا قرار دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابوالفضل وصالي اظهار اميدواري كرد با توجه به پرداخت مرتب حق بيمه بيكاري براي پرسنل روزنامه نسبت به برقراري حقوق كاركنان در طول مدت توقيف از سوي اداره كار و سازمان تامين اجتماعي اقدام سريع انجام گيرد تا بخش كوچكي از مشكلات مالي روزنامه مرتفع شود.

گفتني است محكوميت‌ و مجازات‌هاي فوق در حالي براي روزنامه نداي آذرآبادگان اعمال مي‌شود كه هنوز در خصوص محاكمه اخير مدير و سردبير اين روزنامه كه روز 15 بهمن ماه سال جاري برگزار شد، حكم دادگاه اعلام نشده است.

سایت روزنامه ندای آذرآبادگان به آدرس www.nedayeazarabadegan.com در دسترس است.

[دفاعیات ابوالفضل وصالی، سردبیر روزنامه ندای آذرآبادگان در دادگاه مطبوعات]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18564

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزنامه "ندای آذرآبادگان" توقیف شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016