یکشنبه 18 بهمن 1383

آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند که ... ف.م.سخن

1- آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند که در زندان ها و بازداشتگاه هاي مخوف ساواک، بر سر بازداشت شدگان سياسي چه مي آيد؟ آيا خبر داشتند که ماموران امنيتي، مخالفان سياسي را به صورت هاي مختلف شکنجه مي کنند؟ آيا خبر داشتند که با کابل بر کف پاي آنها مي کوبند، مثل توپ فوتبال با مشت و لگد به يکديگر پاس مي دهند، ناخن‌هاي‌شان را مي کشند، و با اتو بدن شان را مي سوزانند؟ آيا خبر داشتند به زنان و دختران و حتي مردان تجاوز مي کنند، در دهان شان ادرار مي کنند، و بطري در مقعدشان فرو مي کنند؟ آيا اعلي حضرت و علياحضرت حتي يک بار از کسي نشنيدند يا در جايي نخواندند که در زندان هاي نظام شاهنشاهي، چنين فجايعي رخ مي دهد؟ اگر پاسخ منفي است، آيا مي توان باور کرد که اعلي حضرت و علياحضرت چنان در حصارهاي کاخ محبوس بوده اند که هيچ خبر و شايعه اي به گوش شان نمي رسيده؟ و اگر پاسخ مثبت است در قبال اين جنايت ها چه کردند؟ آيا يک بار، فقط يک بار در طول سال هاي حکمراني شان به اين فکر افتادند که بي خبر، به يکي از اين بازداشتگاه ها - که آبروي نظام شاهنشاهي را در دنيا مي برد - سر بزنند و از نزديک صحت و سقم اين "شايعات" را بررسي کنند؟ يا اينکه شايعات بين المللي، - همان ها که امروز هم از زبان سازمان هاي حقوق بشر بين المللي شنيده مي شود - زياد مهم نبود و غربي ها، دمکراسي نوع شاهنشاهي را که غير از دمکراسي هاي غربي و دمکراتيک تر از دمکراسي سوئدي بود درک نمي کردند و توضيح دادن در مورد مجازات ِ"خرابکاران" براي شان بي فايده بود؟

2- آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند که انتشار کتاب هاي مارکس و انگلس و لنين در ايران ممنوع است و کسي که نوشته اي از اين نويسندگان به همراه داشته باشد، به زندان مي افتد، شکنجه مي شود، و تا پاي تيرباران مي رود؟ آيا علياحضرت کتاب "کاپيتال" مارکس را تا کنون به دست گرفته و خوانده اند؟ اگر آري چه چيز در اين کتاب مي توانست ارکان نظام شاهنشاهي را تخريب کند که اجازه ي ترجمه و انتشار به آن داده نمي شد؟ آيا "ماترياليسم و آمپريوکريتيسيسم" ِ لنين را ورق زده اند؟ اگر آري، يک جوان بيست ساله چه چيز از اين کتاب مي توانست بفهمد که به خاطر همراه داشتن برگ هايي دست نويس از ترجمه ي آن به زندان بيفتد و شکنجه شود؟ آيا در کتاب تاريخ مدرسه ي والاحضرت ولايتعهد نامي از مصدق مشاهده کردند؟ اگر نه، چگونه انتظار داشتند که والاحضرت از تاريخ گذشته ي کشورش با خبر شود؟

3- آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند که انتشار و توزيع "رساله" ي آيت الله خميني و "حکومت اسلامي" و کتاب هاي ديگر او ممنوع است و اگر کسي مثلا رساله اي که متعلق به ايشان است و در آن آداب طهارت و غسل جنابت و چگونگي وارد شدن به مبال و پاک شدن از بول و غائط و وطي در دبر زن حائض و شيوه ي جماع ذکر شده به همراه داشته باشد و به هر دليلي دستگير شود بايد خطر زندان و شکنجه به جان بخرد؟ آيا خبر داشتند که به خاطر اين ممنوعيت کسي نمي تواند از آشي که آقايان قصد پختنش را براي ملت داشتند – مثلا آش ولايت فقيه - با خبر شود؟ آيا خبر داشتند که "زندگي، جنگ و ديگر هيچ"ِ اوريانا فالاچي هنگام سفر رئيس جمهور آمريکا از کتاب فروشي ها جمع آوري شد که به حضرت رئيس جمهور آمريکا خداي ناکرده از پشت ويترين کتاب فروشي ها و در مسير ترددشان اهانت نشود؟ آيا خبر داشتند که مصاحبه ي شخص اعلي حضرت با اوريانافالاچي در ترجمه ي فارسي "مصاحبه با تاريخ" او منتشر نشد؟

4- آيا اعلي حضرت و عليا حضرت خبر داشتند که اعضاي خاندان سلطنت از برادر و خواهر گرفته تا پسر خاله و دختر خاله و پسر عمو و دختر عمو و زن و شوهر آنها با استفاده از اطلاعات و نفوذ و قدرتي که دربار به آنها اعطا مي کرد، باندهايي ايجاد کرده بودند که شريان هاي اصلي اقتصاد کشور را در اختيار داشتند و قادر بودند دست به هر کاري، حتي آدم کشي در روز روشن بزنند؟

5- آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند کشوري که سيستم تک حزبي داشته باشد درکتاب هاي درسي دبيرستاني و دانشگاهي ديکتاتوري ناميده مي شود و چنين کشوري صفتش رسما ديکتاتوري است؟ آيا خبر داشتند که حزب فراگير رستاخيز – که ذاتا تفاوتي با سيستم دو حزبي پيش از خود نداشت – معني اش حاکميت ديکتاتوري بر کشور است؟ آيا علياحضرت به خاطر مبارکشان مانده است که "اعلي حضرت همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ آرتشتاران" فرمودند کساني که نمي خواهند عضو اين حزب فراگير باشند مي توانند پاسپورت شان را بگيرند و از کشور بروند؟ آيا روز ِ راي دادن به حزب فراگير رستاخيز را به خاطر دارند که مردم مي ترسيدند انگشتشان جوهري نباشد و احيانا دستگير و مجازات شوند؟ آيا در جمع هاي خصوصي شان که از هر دري سخن مي رفت و شايعات بيرون به کاخ راه پيدا مي کرد، هرگز استفاده از سه "پ" در قبال مخالفان سياسي به گوش شان نخورده بود؟

6- آيا اعلي حضرت و علياحضرت فيلم محاکمه گلسرخي و کرامت را که از تلويزيون ملي آن زمان پخش شد و شيرمرد ِ مبارز ِ ايران زمين با صداي رسا اعلام کرد مرا آن قدر شکنجه کردند که خون ادرار مي کردم ديدند؟ آيا فرياد اعتراض ايرانيان مخالف را در آمريکا که با گاز اشک آور و اشک اعلي حضرتين همراه شد شنيدند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

7- آيا........

تعداد اين سوالات بسيار زياد است و در طول ربع قرن اخير بارها و بارها به صورت هاي مختلف مطرح شده است. آن چه که امروز، در سالگرد پيروزي انقلاب، مرا وادار به طرح مجدد اين سوالات مي کند اينست که اگر روزي، روزگاري، حکومت جمهوري اسلامي سرنگون شود، و از شخص آيت الله خامنه اي به عنوان ولي فقيه و رهبر نظام اسلامي و علياحضرت ها و والاحضرت ها و والاگهرهاي اطراف او همين سوالات پرسيده شود، اگر ايشان و اطرافيان بگويند نمي دانسته اند و خبر نداشته اند و دست شان از اين جنايت ها و خباثت ها پاک است و نظر بدي نداشته اند و آرزوي قلبي شان رفاه و خوشبختي مردم بوده است، شخص علياحضرت قضاوت شان چه خواهد بود و آيا خواهند پذيرفت که آنها به دليل بي خبري و بي اطلاعي در محکمه ي مردم تبرئه شوند؟ پاسخ صادقانه به اين سوال قطعا راه را بر نقد جدي گذشته ها باز خواهد کرد.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17941

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا اعلي حضرت و علياحضرت خبر داشتند که ... ف.م.سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016