چهارشنبه 9 دی 1383

اعلام وضعيت سفيد؛ خليج فارس به جاي اصلي خود بازگشت! ف.م.سخن

آژيري که مي شنويد اعلام وضعيت سفيد است. خليج مجعول عرب، که چند هفته اي در نقشه ي نشنال جئوگرافيک، در زير نام خليج فارس جا خوش کرده بود، با تلاش و اعتراض پيگير هم ميهنان ما حذف شد و اسامي کيش و لاوان هم به سر جاي خود بازگشت و عبارت ِ "اشغال شده توسط ايران" نيز از روي سه جزيره ي ايراني برداشته شد. فعلا شط العرب در دست اعراب باقي مانده است که آن هم با روي کار آمدن يک حکومت قوي و ميهن دوست، قطعا به اروند رود بدل خواهد شد.

اکنون مي توانيم از وضعيت حمله خارج شويم ولي بايد همواره هوشياري خود را حفظ کنيم. دشمنان ايران و ايراني همچنان مترصد دست اندازي به تاريخ کهن وافتخارات ِ ملي ِ ما هستند. مي توانيم و مي بايد از اين پيروزي خوشحال شويم ولي اين واقعيت را هم فراموش نکنيم که اعتراض جمعي، زماني مي تواند اثر کند که در آن سو نيز گوش شنوايي باشد والا هر اعتراضي - به خصوص از نوع مدني و متمدنانه آن - آب در هاون کوبيدن خواهد بود. کاري که مردان و زنان دانشي ما در اروپا و به خصوص آمريکا کردند، کم از کاري که سربازان ِ شجاع ِ ما در زمان جنگ عراق عليه ايران کردند نبود. مردان و زناني که شايد به خاطر بزرگ شدن در محيط خارج از کشور نتوانند به درستي به زبان مادري شان تکلم کنند ولي وقتي صحبت از تجاوز به حريم ايران و ايراني مي شود به جوش و خروش مي آيند و آستين همت بالا مي زنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وقتي در جست و جوي نام اروند رود بر روي آن گوشه از نقشه کليک مي کردم چشمم به زاويه نود درجه اي افتاد که کوشک در راس آن قرار دارد. آن جا جايي است که ماه ها رو در روي عراقي ها بودم؛ در نقطه اي که پيچ مرگ نام داشت، در آرزوي باز پس گيري ِ خاک از دست داده، در آرزوي پايان جنگ و خون ريزي، در آرزوي صلح و شادي، در آرزوي مرگ ِ ترس و هراس، در آرزوي به سر عقل آمدن يا سرنگوني هر دو حکومت ِ طالب ِ جنگ. هيچ کدام را آن روز نديديم و چنان زندگي را تيره و تار کردند که طعم شيرين پايان جنگ را هم نچشيديم. آن چه کرديم، هيچ خوشحالي براي ما به ارمغان نياورد، اما اين پيروزي که به همت بچه هاي ساکن خارج از کشور و اعتراض وب لاگ نويسان به دست آمد مرا به اندازه ي پيروزي در آن جنگ کذايي خوشحال کرد. انگار حاصل ماه ها حضور در جبهه هاي آتش و خون را به دست آورده باشم.

آژيري که مي شنويد، اعلام وضعيت سفيد است. از حالت حمله خارج شويد و به خاطر پيروزي به دست آمده شادي و خوشحالي کنيد.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16192

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام وضعيت سفيد؛ خليج فارس به جاي اصلي خود بازگشت! ف.م.سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016