جمعه 13 آذر 1383

دفتر تحکيم وحدت : ياد محمد مختارى و محمد جعفر پوينده و همه قربانيان قتل هاي زنجيره اي را گرامي مي داريم

شمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي را در حالي سپري مي کنيم که اميدي به پيگرد عاملان و مباشران اين جنايت هولناک باقي نمانده است و از آن طرف وکيل شجاع و صديق خانواده مقتولان زنجيره اي، دکترناصر زرافشان، در زندان بلا گرفتار است که خود عدالت قضاوت را بر همگان روشن مي کند.
اگرچه پويندگان راه آزادي و حقوق بشر در ميان ما نيستند اما نام و يادشان و مظلوميتشان بر همه ما روشن است.
دفتر تحکيم وحدت ضمن اداي احترام به همه قرباينان قتل هاي زنجيره اي، داريوش فروهر، پروانه اسكندری، محمد مختارى و محمد جعفر پوينده، كاظم سامی، مجيد شريف، پيروز دوانی، غفار حسينی، حميد حاجيزاده، (و فرزند خردسالش كارون)، احمد تفضلی، ابراهيم زالزاده، احمد ميرعلايی، زهرا كاظمى از عموم دانشجويان و مردم جهت شرکت در مراسم روز جمعه 13 آذر در مراسم يادبود پوينده ومختاري دعوت به عمل مي آوريم.


روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
چهار شنبه 11/9/83

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15202

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفتر تحکيم وحدت : ياد محمد مختارى و محمد جعفر پوينده و همه قربانيان قتل هاي زنجيره اي را گرامي مي داريم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016