دوشنبه 9 آذر 1383

برنامه ای از خانه هنر و ادبيات هدايت: مراسم سالگرد قتل های زنجيره ای در برلين، 6 دسامبر

برنامه ای از خانه هنر و ادبيات هدايت

مراسم سالگرد قتل های زنجيره ای در برلين

با حضور :
سياوش مختاری، فرزند محمد مختاری
پرستو فروهر، فرزند داريوش و پروانه فروهر
بتول عزيز پور، شاعر از پاريس
محمو رفيع، دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
کاظم کردوانی، نويسنده و محقق
و اکرم ابوئی، با نقاشی های قتل های زنجيره ای

زمان: دوشنبه 6 دسامبر 2004، ساعت 19
مکان: کارگاه فرهنگ ها

Werkstatt der Kulturen
Wissmannstr. 32 , 12049 Berlin
Tel (Hedayat- Haus): 030- 43727976

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14991

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه ای از خانه هنر و ادبيات هدايت: مراسم سالگرد قتل های زنجيره ای در برلين، 6 دسامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016